عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات تطبیقی به عنوان رشته ای که به قیاس و تقابل اختصاص دارد، تنها معطوف به بررسی شباهت ها و تفاوتهای دو یا چند اثر نیست؛ بلکه خود بازتابنده ی دغدغه های سیاسی و اجتماعی نویسندگان می باشد. از آنجایی که هر نویسنده تا حدود زیادی در بر دارنده ارزش ها، آرمانها و باورهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی عصر خویش است، مطالعه ی تطبیقی آثار نویسندگانی از ملل گوناگون می تواند پلی باشد در جهت قیاس و تقابل افکار و آداب دو یا چند ملت، به طوری که طیف وسیع تری از شباهت ها و تفاوتهای فرهنگ ...

در این رساله، قرائت های مختلف تفسیرپژوهان از تفسیر تطبیقی نقد و تحلیل میشوند. این نقد از لحاظ چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی است. ضرورت این تحلیل و نقد در شناخت بنیانهای معرفتی و ارکان هرمونتیکی تفسیر تطبیقی است؛ زیرا مطالعات تبیقی همانطور که در حوزه های مختلف گسترش یافته است، در تفسیر هم مورد اقبلا واقع شده است و این مطالعات بدون برخورداری از پشتوانه های معرفتی و روش شناختی مفید و مثمر ثمر نخواهد بود. ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقوش و عناصر بافته شده در سطح گلیم، در دو منطقه‌ی کرد نشین ایران -کردستان و خراسان شمالی- و تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی بین این دو انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، گلیم‌های بافته شده در استانهای خراسان و کردستان بوده و با توجه به اینکه حجم جامعه مشخص نبوده در پژوهش حاضر 25 گلیم از هر استان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج این پایان نامه که با استفاده از روش کیفی و کمی و همچنین روش تحقیق تطبیقی انجام پذیرفته است نشان می دهد که ویژگی ...

صنعت شیشه گری در میان صنایع و هنرها همواره از زمان پیدایش آن تا عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار و مورد توجه بسیاری از کاوشگران و پژوهشگران بوده است. به دلیل محدودیت مطالعات باستان شناسی صنعت شیشه گری به رغم وجود سابقه کهن این صنعت در ایران ، منابع و مستندات چندانی در این زمینه در دسترس پژوهشگران و محققان نیست. از آنجاکه بسیاری از آبگینه های موجود در موزه های کشور توسط کاوشگران غیر مجاز از زیر خاک بیرون آورده شده اند، شناسایی مکان و زمان ساخت آنها و گرد آوری اطلاعات باس ...

آیا تفاوتهایی بین عوامل پیوستگی و انسجام در فارسی و انگلیسی وجود دارد یا خیر؟ . ...
 
روحانیت تشیع در طول تاریخ حیاتش همواره نسبت به مسائل سیاسی زمان خود عکس العمل نشان داده است؛ لکن در نوع ارزیابی از محیط اجتماعی و کنش دارای اختلاف نظر بوده و در نتیجه رویکردهای مختلفی در میان روحانیت نسبت به سیاست وجود داشته و دارد. سوال اصلی که این پژوهش بر مبنای آن شکل گرفت این بود که روحانیت در قبال مسائل سیاسی سالهای شهریور 1320 تا دیماه 1334 ه.ش چه رویکردی اتخاذ نموده است؟البته در میان قشر روحانی،مطالعه بر آیت الله بروجردی، آیت الله کاشانی و نواب صفوی به عنوان سه روحان ...

بررسی رابطه زبانها وفرهنگهای گوناگون به خصوص در کشورهای همسایه وهمکیش، فواید بسیاری در تقویت ارتباطات سیاسی واجتماعی وفرهنگی ملتها دارد وسبب نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر می‌شود، به خصوص اگر این رابطه، بر وجود سابقه میراث مشترک دو ملت دلالت داشته باشد. بنا بر این کشف، بررسی وتحلیل تاثیر زبان فارسی در گویش عراقی سبب خواهد شد که سند علمی ومعتبری درباره روابط عمیق وگسترده وقدیمی دو ملت ارائه گردد. وعلاوه بر تقویت روابط دو کشور ودو ملت منبع دانشگاهی جدیدی را نیز به جمع منابع حوزه مطا ...

چکیده ندارد.