عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می‌آید که دو منبع هم‌زمان برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم‌مقامی بیمه‌گر استوار است، بهترین راه‌حل برای ایجاد سازش میان بیمه و مسئولیت مدنی است که بسیاری از ایرادات دیگر سیاست‌های مطرح را ...

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این‌که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه‌تر را ایجاب می‌نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می‌نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» ...

آنچه موافقتنامه ی تریپس را نسبت به سایر کنوانسیونها و موافقتنامه های موجود برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، شاخصتر و مهمتر جلوه داده است، گنجانده شدن الزامات اجرایی برای اعضاء (کشورهای عضو WTO) میباشد. الزاماتی نظیر اتخاذ تدابیر مرزی، ایجاد مجازاتهای کیفری و جبران خسارت صاحب حق، از جمله مواردی است که این موافقتنامه را در سطح بینالمللی در جایگاهی ویژه قراداده تا جائیکه بعنوان یک پیش شرط برای الحاق به WTO در نظر گرفته شده است. از آنجا که در ماده 45 تریپس در خصوص جبران خسارت صا ...

زندگی اشخاص با تعهدات گوناگونی که در قبال جامعه و اشخاص مختلف دارند، در هم تنیده ؛ اما در این میان تعهدات قراردادی جایگاه ویژه‌ای دارد. اساساً قرارداد در زمره مهم‌ترین منابعی است که می‌تواند مبنای استقرار تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر باشد که هدف از انعقاد آن اجرای کامل این تعهدات است؛ با این حال در موارد عدیده‌ای این هدف نادیده گرفته شده و نهایتاً با عهدشکنی متعهد روبرو می‌شویم. در چنین فرضی آشنایی با راهکارهای قابل اعمال در برابر متعهد پیمان‌شکن می‌تواند ضررهای وارده بر ...

زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است . آیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز ، اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است موضوع خسارت ناشی از دادرسی (مشتمل بر هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، دستمزد کارشناس ، هزینه های اجرایی و . . .) در مجموعه مباحث مسئولیت مدنی ، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد . تسبیب شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد یکی از گونه های مهم آن ، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق ا ...

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین‌المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می‌کند راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی به خصوص در عرصه تجارت اندیشیده شود.کنوانسیون ...