عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مضاربه عقدی است که بواسطه آن مالک سرمایه‌ای را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با آن به تجارت بپردازد. سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می‌شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاء از کل-مانند: نصف ، ثلث و ربع و ... باشد سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزا" آن را تعریف کرده باشد. بدلیل حائز بودن مضاربه هر یک از طرفین در هر زمان می‌توانند آن را فسخ نمایند. مضاربه یک معامله عقدایی است ...
نمایه ها:
حقوق | 

مضاربه از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه‌ای از فعالیتهای اقتصادی به کار می‌رود و تاریخ کهن دارد. مضاربه یکی از بهترین راهها برای مبازه با ربا و ریشه‌کنی آن است تا جامعه از این سرطان اقتصادی رها شود. در شیوه ربوی خطری برای دهنده ربا وجود ندارد، اما در مضاربه احتمال آنکه، سرمایه بسوزد یا بازدهی اقتصادی نداشته باشد وجود دارد و از این جهت مضاربه و ربا دو شیوه اقتصادی متفاوت هستند. سوال اصلی این است که چگونه می‌توان از قرارداد مضاربه در زمینه بانکداری، شرکتهای سرمایه گذاری و اورا ...

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکنفر (عامل) با سرمایه دیگری (مالک) اقدام به انجام اعمال تجارتی می‌نماید و سود حاصل شده بین طرفین طبق توافق قبلی تقسیم می‌گردد. سرمایه باید حتما وجه نقد رایج باشد. ارزهای خارجی نیز می‌تواند به عنوان سرمایه عقد مضاربه مقرر شوند. مضاربه عقدی است جائز و با مرگ یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. همچنین افلاس و ورشکستگی مالک یا تلف تمام سرمایه و سود و یا عدم امکان تجارت مورد نظر طرفین نیز باعث انفساخ آن می‌گردد. در مضاربه می‌توان انجام تجارت خاصی را ...
نمایه ها:
بانک | 
ربا | 
ایران | 

این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است . درمقدمه احکام مضاربه و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، تعریف مضاربه، فرق مضاربه با قرض و بضاعه، مشروعیت مضاربه و آنچه در مضاربه شرط است مدنظر بوده و شرح داده شده است . در فصل اول راجع به عقد،در فصل دوم در مورد تکالیف عامل، در فصل سوم در بیان چند مسئله و در فصل چهارم در خصوص نزاع و اختلافات بین عامل و ... مطالبی نگاشته شده‌است . ...

مطالب رساله شامل مقدمه مفصل راجع به مضاربه که تحلیل فقهی و حقوقی مفصلی راجع به این عقد بعمل آمده و سپس مسائل مطروحه درباب مضاربه از کتاب خلاف ترجمه شده و مستند اقوال مذکور در متن راازکتب شیعه و سنی بدست آورده و در پاورقی آورده شده است . راجع به دو کتاب مساقات و اجاره مقدمه‌ای آورده نشده و صرفا به ترجمه و تحقیق آن پرداخته و برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و دراین دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده بطوری که به نظر مولف مسئله‌ای نبوده که ب ...

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانکها از طریق عقود اسلامی صورت می‌گیرد. این عقود، متضمن روشهای اجرایی است که بانک‌ها میتوانند تسهیلات موردنیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند و در اختیار آنان قرار دهند. چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانک‌ها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری اسلامی در کشور در مواردی عملکردی شبه ر ...

اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه‌ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار می-دهد و سود حاصل از آن را بر حسب توافق تقسیم می‌کنند و چنانچه ضرر و خسارتی بدون تعدی یا تفریط عامل ایجاد شود مالک سرمایه باید آن‌را جبران نماید. با ایجاد بانک‌های اسلامی عقود جایز شرعی جایگزین ربا و بهره شد ...

با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه‌ای که بانک‌ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه‌های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می‌بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئن شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می‌نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و ...
نمایه ها:
وثایق | 

در این رساله، فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه، امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات ، مضاربه و شرکت و نیز ارکان و شروط و احکام آنها بیان شده است . ...
نمایه ها:
شرکت | 
حقوق |