عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ، روشی برای تشخیص ومصورسازی تخطی از تمکین بر روی مدل مفهومیگراف قواعد تمکین پیشنهاد شده است که ابتدا با استفاده از یک الگوریتم پیشنهادی خطا را تشخیص داده و سپس به مصورسازی و نشان دادن خطا بر روی مدل مفهومی گراف قواعد تمکین می‌پردازیم. ...

ما در این تحقیق سعی داریم به توصیف چگونگی بکارگیری روشمند مصورسازی در فرآیند مدیریت استراتژیک بپردازیم. بدین منظور چارچوب ارائه شده توسط اپلر را پیش فرض این تحقیق قرار دادیم. مطابق این چارچوب بکارگیری متدهای چهارگانه مصورسازی را که شامل ساختاربخشی، بسط دهی، توالی بخشی و ارتباط تعاملی است، در فرآیند مدیریت استراتژیک بررسی کردیم و هدف تحقیق را توسعه تعریف متدهای مصورسازی در چارچوب اپلر قرار دادیم تا با کمک این تعاریف چگونگی مصورسازی را توصیف کنیم. در راستای این هدف به مرور ادبی ...

پژوهش حاضر بر آن است که به تحلیل همکاری های علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان پرداخته و این همکاری را بر اساس روابط علمی ارائه دهد. تحقیق حاضر پژوهشی کاربردی و تحلیلی است و با روش‌های اسنادی و پیمایشی با رویکرد علم سنجی به انجام رسیده است. این پژوهش در 10 مرکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه آثار محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی بین سال های 2009-2015 در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد مطالعه قرار گرفته (تمام شماری) و نمونه گیری انجام نشده ا ...

نگارگري ايراني ،با حفظ ارزش هاي هنري خود در بطن تمدن اسلامي، نه تنها تدوام یافت بلكه رشد و تعالي نيز نمود و علارغم سازگاری موضوعات آثار هنري با سلیقه قدرت حاکم، نگار گران ايراني تجربه هاي نويني را آزمودند و به خلق دستاوردهاي شگرفي نائل آمدند و در این میان کاربرد ادبیات تمثیلی در نگارگری موجب مصور سازی موضوعات ادبی گردید. چنانكه عالي ترين نمود آن در نگارگري را مي توان در وابستگي به ادبيات تمثيلي شاهد بود. در عصر صفوي و عمدتا از عهد شاه عباس اول، گسترش روابط با غرب زمينه های مس ...