عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مصر یکی از کشورهای جهان عرب است که همواره به لحاظ عمق اندیشه و تحولات تاریخی در جهان عرب پیشرو بوده است و به دلیل نزدیکی به اسرائیل و اهمیت حیاتی اسرائیل برای آمریکا، طبیعتاً تحولات مصر برای آمریکا حائز اهمیت بوده است. به‌ویژه پس از امضای قرارداد کمپ دیوید نقش مصر به‌عنوان یک متحد منطقه‌ای، اهمیت دوچندان یافته است و هرگونه تغییر در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصر، به‌صورت مستقیم بر منافع آمریکا در خاورمیانه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین آمریکا به هرگونه تغییر و تحول در اوضاع م ...

با آغاز موج تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا در تونس در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011، شاهد گسترش سریع این موج به سایر کشورهای منطقه و در نهایت وقوع انقلاب های مردمی و سرنگونی رژیم های دیکتاتوری در تونس ، مصر و لیبی بودیم. برخلاف انقلاب های پیشین در سایر نقاط از جهان ، انقلاب های معاصر در کشورهای منطقه با سرعت ، شدت و حجم گسترده ای همراه بود و به باور بسیاری این امر نتیجۀ تاثیرپذیری از پروسۀ جهانی شدن می باشد. چنان چه امروزه با وجود گسترش شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه های خب ...

موقعیت عالی جغرافیایی واهمیت تمدنی مصر درمیان حکومت های اسلامی و هم چنین استقرار خلافت شیعی فاطمی در آن قلمرو،می تواند جاذبه های تحقیقاتی گسترده ای را فراهم آورد زیرا خلافت فاطمیان ،حدود دویست ونه سال از دویست وهفتاد سال عمر خودرا در مصر سپری کرد و به یکی ازدرخشان ترین تمدن های اسلامی درآن دیار مبدّل گردید. خلافت فاطمیان(۵۶۷-۲۹۷ق) که به عنوان حکومت رقیب برای خلافت عباسی(۶۵۶-۱۳۲قمری) در شمال آفریقا برپا شد، از ویژگی های سیاسی ،اداری ونظامی مهمی برخورداربودند. امّا با وصف این ...

دراین پژوهش سعی بر آن شده است که به بررسی موانع تحقق دموکراسی در مصر تا قبل از سقوط رژیم مبارک وآغاز بهار عربی در منطقه خاورمیانه پرداخته شود. مصر از لحاظ سوق الجیشی از اهمیت بالایی در خاورمیانه برخوردار است.زیرا از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خاصی برخوردار است به طوری که از روزگاران قدیم تا کنون مورد توجه خاصی بوده است. مصر از طریق کانال سوئز متصل کننده 3 قاره آسیا ، آفریقا و اروپا می باشد.این کشور از لحاظ وسعت و جمعیت بزرگترین کشور خاورمیانه عربی است و ازلحاظ نظامی بزرگت ...

موقعیت جغرافیایی و شرایط خوب اقتصادی مصر سبب شد تا فاطمیان برای رسیدن به اهداف سیاسی و تحقق آرمان های خود، سال ها برای فتح مصر تلاش کنند . سرانجام خلیفه چهارم فاطمی المعز لدین الله توانست در سال 358هـ.ق توسط سردار صقلی جوهر بر مصر تسلط یابد و با توجه به وضعیت آشفته سیاسی، اقتصادی و نارضایتی مردم مصر ، آنجا را به راحتی فتح کند. در پی استقرار حکومت خلفای فاطمی وضعیت نابسامان ساکنین مصر به خصوص اهل ذمه که به دشواری زندگی می کردند، تغییر یافت . پژوهش حاضر به بررسی عامل موثر و وضع ...

جهان عرب از اواخر سال 2010 تاکنون شاهد بروز تحولات سیاسی و وقوع انقلاب در شماری از کشورهای آن بوده است. بی تردید نقش مردم در بروز موج اعتراضات و تظاهرات در کشورهای جهان عرب از جمله کشورهای مصر و سوریه انکار ناپذیر است، اما در این میان نبایستی از نقش رسانه های اجتماعی و جمعی در بروز این تحولات به سادگی گذشت. پژوهش حاضر برآنست تا ماهیت و چگونگی نقش این رسانه ها را در بروز، تداوم و تسریع موج این تحولات با تاکید بر مصادیق و شواهد موجود مورد بررسی قرار دهد. فرض این تحقیق بر این اس ...

فصل اول شامل کلیات پژوهش، شامل بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، هدف پژوهش، سوالات اصلی و فرعی، مفاهیم کلیدی، چارچوب نظری پژوهش، متغیر، ادبیات و نوآوری پژوهش، روش تحقیق و گردآوری اطلاعات خواهدبود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که اخوان-المسلمین در جریان بیداری اسلامی در مصر که در سال 2011.م صورت گرفت، چه نقشی داشته است؟ هدف اصلی از انجام این پژوهش نیز بررسی سیاست ها و تدابیر اخوان المسلمین در بیداری اسلامی در مصر از 15 ژانوی ...

نيمه‌ي دوم قرن نوزدهم و نيمه ي اول قرن بيستم يعني دوره ي فرمانروايي خديوان بر مصر پس از محمدعلي پاشا يكي از مقاطع بسيار مهم و حساس است كه منشأ تحولات گسترده ي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و نظامي در اين سرزمين شد. به قدرت رسيدن فرزندان و نوادگان محمدعلي پاشا پس از مرگ وي،حفر كانال سوئز توسط فرانسويان ،قيام عُرابي پاشا در مصر و محمد احمد(المهدي) در سودان،اشغال مصر توسط انگليسي ها و تحت الحمايگي اين كشور توسط آنها و سرانجام تلاش هاي مصريان براي رهايي از سلطه ي استعمار انگلستان و استق ...

تحولات مصر به عنوان مادر جنبش‌های نوین عربی شناخته می‌شود. با آنکه این تحولات پس از سقوط حکومت دیکتاتوری تونس رخ داد اما به دلیل جایگاه و نقش سوق‌الجیشی مصر و نقش کلیدی که این کشور و حکومت آن در معادلات خاورمیانه دارد، نقطه‌عطف به حساب می‌آید و این تحولات به عنوان بزرگ‌ترین نماد تحول در تولد خاورمیانه‌جدید ثبت شده است. مصر به عنوان یک بازیگر ژئوپلتیک محور، کلید ایجاد یا تغییر توازن استراتژیک در خاورمیانه و آفریقای عربی است و تغییر در نوع و ماهیت نظام سیاسی این کشور، به مثابه ...