عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، به بررسی اثر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی شدت مصرف برق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای همچون ایران خواهیم پرداخت. برای این منظور داده های تابلویی که شامل داده های سری زمانی و مقطعی است برای دوره زمانی 2001 تا 2007 به کار گرفته شد. همچنین جامعه آماری شامل برخی کشورهای اروپایی، امریکا، ژاپن و ایران می باشد. پارامترهای ساختاری مدل مستقیماً به کمک روش حداقل مربعات غیر خطی برآورد می شوند. لیکن نکته مهمی که در اینجا وجود دارد درونزایی ممکن متغیره ...

مقدار مصرف سرانه آب لوله‌کشی آشامیدنی در شهرهای ایران بیش از 142 مترمکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پر آب، مانند اتریش و بلژیک بیشتر است. از دلایل مهم بالا بودن مصرف سرانه آب لوله‌کشی در ایران، استفاده از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شستشوی لباس، ظرف، اتومبیل، استحمام و آبیاری باغچه‌هاست. بدین منظور تعیین الگوی مصرف یک راه کار مفید در مدیریت تقاضای آب وکاهش آن و همچنین جهت راندمان مصرف بهبود یافته و جلوگیری از آلوده شدن یا نابود شدن منابع آبی می‌‌باشد. در ...

با توجه به نگرش جدید به آب به‌عنوان کالایی اقتصادی و اهمیت و نقش حیاتی آب شرب، نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی بهتر، عملکرد کاراتر و مدیریت سیستم‌‌های آب‌رسانی موجه و ضروری به نظر می‌رسد. قیمت آب از طرفی هزینه‌های تولید را به مصرف کننده انتقال می‌دهد و از طرف دیگر عامل تنظیم کننده بازار آب است. پس باید به طور دقیق‌تر به اثر آن بر مصرف آب شرب پرداخته شود. در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران، به شیوه‌ی قیمت‌گذاری بلوک افزایشی که در واقع نوعی تعرفه تصاعدی برای کنتر ...

در سالهای اخیر فرآیند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده است. منظور از همگرایی بالاتر بودن نرخ رشد مناطق فقیر نسبت به مناطق ثروتمند و در نتیجه نزدیک شدن مناطق فقیر تر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر است. در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه همگرایی بین استانهای کشور، بر اساس شاخص مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی مطلق با استفاده از داده های مقطعی مصرف سرانه در سه سطح خوراکی ها، غیر خوراکی ها و کل که مجموع این دو ...

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در بین مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011 – 1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. درضمن نتایج حاصل از روش پرون و یابو، نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها ...

چکیده انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و نقش ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت یک جامعه ایفا می‌کند.در میان انرژی‌های موجود، انرژی برق با کاربرد گسترده و مزایای ویژه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به طوریکه رسیدن به فاکتورهای مناسب رشد در گرو استفاده بهینه از این انرژی می‌باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مصرف برق بر سطح توسعه انسانی، در7کشور منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2010-2001 می‌باشد. انتظار نظری بر آن است ...

یکی از مولفه های داشتن جامعه سالم، داشتن خانواده های سالم است. یکی از مولفه های سالم بودن خانواده ها، داشتن رضایت از زندگی زناشویی می باشد. عوامل مختلفی می تواند بر رضایت از زندگی زناشویی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار باشد . یکی از این عوامل مصرف رسانه است . از آنجا که تحقیقی در زمینه ی مصرف رسانه بر رضایت از زندگی زناشویی صورت نگرفته است . این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است .این تحقیق بصورت پیمایشی انجام شده، و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد ...

نقش و اهمیت ضوابط و استانداردها و تأثیرات فنی و اقتصادی آنها در طراحی و بهره‌برداری بهینه از تأسیسات آب و فاضلاب امری غیر‌قابل چشم‌پوشی است. با توجه به پیچیدگی طراحی شبکه‌های آب شهری، وجود معیار و ضابطه‌ای که طبق آن بتوان استانداردها را در طراحی رعایت کرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در کشور ما طراحی شبکه‌های آبرسانی شهری بر اساس نشریه 3-117 (مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری) انجام می‌شود. تدوین این آیین‌نامه در اوایل سالهای دهه 70 صورت گرفته است؛ در حال حاضر با توجه ...

وجود عدم قطعیت در برآورد پارامترها یا معیارهای طراحی شبکه‎های توزیع آب، نظیر نیازهای گرهی و ضریب زبری لوله‎ها و عدم شناخت کافی از آن‎ها، می‎تواند از دلایل اصلی عدم موفقیت یک سیستمِ طراحی شده باشد. بنابراین به کمّیت درآوردن منابع عدم قطعیت، گامی مهم و اساسی در ارزیابی عملکرد و قابلیت اطمینان هیدرولیکی شبکه‎ها از لحاظ تأمین حداقل فشار به‎منظور تأمین آب در هر شرایطی نظیر افق طرح، می‎باشد.‏‌ هدف این پژوهش، ارائه یک فرآیند در تحلیل قابلیت اطمینان هیدرولیکی شبکه‎های توزیع آب با درن ...