عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علاوه بر اتخاذ سیاستها، اتخاذ تصمیمات لازم و برنامه های مناسب برای تضمین فراهمی و در دسترس بودن داروهای موثر و مفید با قیمت مناسب برای عموم مردم یکی از وظایف اصلی متولیان بهداشت و درمان در همه جوامع منطقی کردن تجویز و مصرف دارو می باشد، از این رو ارزیابی نحوه تجویز و مصرف دارو حائز اهمیت می باشد. یکی از روشهای مطرح برای ارزیابی خدمات داروئی که در بسیاری از کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفته است، الگوی پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت می باشد. در این مطالعه نیز با استفاده از روش م ...

این مقاله علل عمده و موثر در مصرف بی‌رویه دارو و از آن جمله نقش بیمار ، داروساز ، کارخانه‌های سازنده ، شبکه‌های توزیع‌کننده ، بافت بهداشتی ، حوادث و رویدادهای غیرقابل انتظار در چندساله اخیر در کشور را ، زمینه نگرش و پژوهش قرار داده است ; که در طول ارائه مقاله نمودارهایی مبنی بر تائید عوامل فوق نشان داده خواهد شد. در این بررسی 200 نفر از افراد در شهرستان رامهرمز بطور تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند که نتایج آماری حاصل از این بررسی در مقاله آمده است . ...

بررسی روند تجویز داروها و تعیین اشکالات موجود در این روند از اقدامات اساسی در جهت بهبود کیفیت دارو درمانی می‌باشد. برهمین اساس 1509 نسخه که حاوی 5016 قلم دارو بودند با استفاده از فرم اطلاعاتی از بهمن 1374 لغایت خرداد 1375 در هشت داروخانه غیربیمارستانی واقع در شمال و جنوب شهر تهران بررسی شدند. در این بررسی 920 مورد (18/3) درصد اشکال در تجویز دارو و 813 مورد (16/2) درصد اشکال در نحوه ذکر دستور مصرف شناسائی شد که سهم پزشکان شمال شهر به ترتیب 45/4 درصد و 38/5 درصد بود. بررسی شاخص ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فرهنگ | 
ایران | 

از آنجائیکه نحوه صحیح و به موقع مصرف دفروکسامین (DFO) برای افزایش طول عمر و بهبود حال بیماران تالاسمی ماژور امری حیاتی است ، جهت بررسی عوارض جانبی دارو، تاثیرات مثبت ، صحیح مصرف و اثر آن در ایجاد بالانس منفی آهن و بطور ارزابی کامپلیانس بیمار، DFO پلاسما در دو نوبت با روش اسپکتر فوتومتری اندازه‌گیری شد. برای دستیابی به اهداف فوق، فریتین، آهن، شدت هپاتواسپلنومگالی (HSM) هموگلوبین (Hb) ، نحوه استفاده از دارو، سن شروع انتقال خون، دفروکسامین تراپی، قد و وزن بیماران مورد بررسی قرار ...

امروزه مصرف بی‌رویهء دارو و بطور کلی مصرف خودسرانهء دارو (خوددرمانی) از جملهء بزرگترین مشکلات اجتماعی-بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف از جمله ایران است . مقالهء حاضر، تحت عنوان بررسی تاثیر سطح سواد بر مصرف خودسرانهء دارو به مطالعهء تاثیر احتمالی سواد، بعنوان یک متغیر مهم فرهنگی-اجتماعی بر رفتار خوددرمانی می‌پردازد. یافته‌های بررسی به طور اجمال بیانگر این مطلب است که مبادرت ورزیدن به خوددرمانی در همهء گروههای مورد مطالعه نسبتا بالا بوده و میزان استفاده در گروههای باسواد از گروهه ...

سلامت و بهداشت از ارکان مهم و از عوامل موثر توسعه پایدار در هر جامعه است و البته نقش دارو در این میان بسیار اساسی،مؤثر و تعیین کننده است،بدین سبب که دارو عمدتاً به عنوان آخرین و حساس ترین مرحله در چرخه سلامت اثر خود را آشکار می سازد.استفاده از دارو به عنوان یک حلقه از زنجیره درمان بیماری اجتناب ناپذیر است و متخصصان علوم پزشکی بر این باورند که مصرف درست و اصولی دارو در بسیاری از موارد به بهبود بیماری می انجامد.امروزه پیشرفت های علمی و صنعتی در زمینه پزشکی و داروسازی امکان دستر ...

خود درمانی به عنوان یکی از مشکلات مهم اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی در همه جوامع وجود دارد و پوست بدن به عنوان بزرگترین عضو بدن که بیشتر ضایعات روی آن به راحتی توسط چشم دیده شده و به آسانی توسط انگشتان لمس می‌شود، بیش از بقیه اعضا، در معرض خود درمانی قرار می‌گیرید. این بررسی به صورت مقطعی، بر روی 1007 بمیار مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی پوشت ، که طی یکسال بطور تصادفی انتخاب شده بودند، در مورد مصرف خود سرانه، دارو مصاحبه به عمل آمد. جامعه مورد بررسی شامل 326 نفر مرد و 681 نف ...