عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عامل اصلی افزایش مصرف در فصول گرم را بارهای سرمایشی تشکیل می‌دهند. به طوری که در اوج بار، حدود 30 درصد مصرف شبکه، مربوط به سیستمهای سرمایشی است که در اوج بار سال 1374، این رقم به حدود 3050 مگاوات رسیده بود. اصلاح ساختار سیستمهای سرمایشی و علاوه بر آن بهره گیری از سیستمهای غیر فعال و رعایت معماری خاص برای بناهای اینگونه مناطق که با هماهنگی مدیریت مصرف تدوین شده باشد می‌تواند در ساعات اوج با و ساعات عادی، صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای را در مصرف انرژی به وجود آورد. بنابراین با اعمال ...

در دوره بیست ساله 1353-73 شاخص شدت انرژی در ایران به طور متوسط 5/8 درصد افزایش یافته، به عبارت دیگر در این دوره به طور متوسط هر سال، به ازای یک واحد تولدی ناخالص ، انری بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است . این وضعیت ناشی از عوامل است که عمده‌ترین آن مصرف غیر بهینه انرژی است . این رقم در مقایسه با متوسط شدت انرژی در جهان در دهه 1970-80 که به میزان 0/95 و در دهه 1980-90 به طور متوسط 0/82 درصد کاهش و بهبود یافتهقابل تامل است . به منظور کاهش تلفات ، استفاده بهینه و جذب ظرفیت‌های ...

امروزه در کشورهای جهان استفاده منطقی از انرژی یکی از اهداف اساسی مدیریت انرژی می‌باشد. با توجه به محدودیت سرمایه و منابع مالی، پرهزینه بودن تولید انرژی برق و افزایش تقاضای روزافزون انرژی در کشور، ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی برق بیش از پیش آشکار می‌شود. نتایج آماری صنعت برق کشور نشان می‌دهد که بخشهای تجاری و عمومی از مصرف‌کنندگان اصلی برق در کشور هستند. بنابراین استفاده منطقی انرژی در این بخش ، سهم بسزایی در کاهش مصرف برق خواهد داشت . در این پژوهش ، نتایج مدلسازی رگرسی ...

پیک بار طی سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته و سرمایه گذاری قابل توجهی برای تامین آن اختصاص یافته است . بدیهی است در صورت عدم کفایت عرضه برای تامین تقاضاعلیرغم سرمایه گذاریهای انجام شده ، اعمال خاموشی اجتناب ناپذیر است که در این حالت عرضه کننده برق نا گزیر از پرداخت خسارت ناشی از عدم تامین برق به مشترکان و یا سرمایه گذاری برای به کارگیری راهکارهای اجرایی مدیریت بار و مصرف به منظور کاهش پیک بار خواهد بود . در این مقاله سعی شده است نتایج اقتصادی این دو گزینه در قالب یک سناری ...

یکى از بخش هاى قابل توجه میزان تقاضاى برق از نظر قدرت دریافتى و مصرف انرژی مخصوصا در ساعات پیک، بارهای روشنائى هستند. به منظور کاهش میزان تقاضاى انرژى یکى از گزینه هاى قابل توجه، استفاده از لامپ هاى کم مصرف در قسمت روشنائى به جاى لامپ هاى با تکنولوژى قدیمى مى باشد. اما به نظر مى‌رسد که استفاده از لامپ‌هاى کم مصرف بدلیل دارا بودن بالاست هاى الکترونیکى موجب ایجاد اختلالات هارمونیکى و تاثیر نامناسب بر روى کیفیت برق در شبکه های توزیع مى شوند در این پایان نامه سعى مى‌شود تاثیر هار ...

در این مطالعه، یک تحلیل تجربی از تئوری قیمت گذاری رمزی در صنعت برق ژاپن بر پایه نتایج برآرود توابع هزینه و تقاضای برق ارائه شده است . قاعده قیمت گذاری رمزی، مجموعه‌ای از قیمتهای بیشینه کننده مجموع اضافه رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تحت شرایط مینیمم سود را ازئه می‌دهد که می‌توان به طور مستقیم در نرخ گذاری صنعت برق که باید به طور همزمان بازراهیا رقابتی و غیر رقابتی را تامین کن، از آن استفاده کرد. شکلهای تابعی انعطاف پذیر مثل ترانسلوگ و سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل برای به ...

چکیده ندارد.

این مقاله ضمن پرداختن ضمنی به مزایای استفاده از سیستم‌های کنترل دور نسبت به سایر روش‌های کنترل در کاستن مصرف انرژی، نگاهی دارد به پروژه راه‌اندازی سیستم کاسکید (بعنوان نوعی از سیستم‌های کنترل دور) در فن‌فیلتر سیمان آبیک که توسط مرکز تحقیق و توسعه سیمان فارس و خوزستان اجرا شده است و در خاتمه مقاله به اثرات این پروژه اشاره شده است . ...

در این مقاله مصرف انرژی الکتریکی - الکترودها - مواد گدازاور و گاز در روشهای مختلف در جوشکاری بررسی شده است و با استفاده از محاسبه های ساده مقدار آنها برای روشهای مختلف تعیین شده است. ...