عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 607

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نقش انکارناپذیر انرژی در زندگی بشر و محدود بودن منابع انرژی، تلاش برای حفظ این موهبت الهی، امری کاملاً معقول و ضروري به‌ نظر مي‌رسد. اما از آن‌جا که برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تولید، افزایش در مصرف هر یک از نهاده‌های تولید از جمله انرژی لازم است، بنابراین این‌گونه به‌ نظر می‌رسد که یکی از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی، افزایش مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید می‌باشد که این امر به نوعی در تضاد با بحث حفاظت و نگهداری از انرژی می‌باشد. از سوي ديگر لزوم حفظ منا ...

صرفه جویی درمصرف انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از بزرگترین چالش های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و همگان به ایجاد یک سیستم نظارتی و مدیریتی بر مصرف انرژی تاکید کرده اند. بخش صنعت به دلیل مصرف انرژی تولید شده درکشورهای مختلف و با زیربنای اقتصادی متفاوت از مهمترین عرصه های بررسی مصرف انرژی است که نیل به اهداف بهنیه سازی انرژی در آن ها از همگام سازی در تخصص های متفاوت حاصل می شود. صنایع ریخته گری کشور باحدود 500 هزار تن تول ...

روند کنونی افزایش مصرف انرژی در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ روبرو کرده است. نخست، آلودگی محیط زیست در اثر سوزاندن سوخت های فسیلی و دوم، شتاب در جهت به پایان بردن این منابع. تأمین انرژی، از پیش نیازهای اساسی رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی بشر می باشد. روند صعودی مصرف انرژی در جهان، که با وقوع انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم میلادی آغاز شد، هم چنان ادامه دارد (فطرس، 1385). در مقابل، آلاینده های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در اتمسفر و پیامدهای آن، جهان را با تغی ...
نمایه ها:
lmdi | 

انرژی از دیرباز یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشورها می‌باشد. تولید و مصرف انرژی بر بخشهای مختلف اقتصادی همواره تاثیر غیرقابل انکاری دارد. صنعت یکی از بخشهای مهم و مصرف‌کنندهء انرژی می‌باشد و امروزه کشورهای صنعتی یکی از مهمترین مصرف‌کنندگان عمدهء انرژی در جهان می‌باشند. تقاضای انرژی در صنعت از موضوعات پرسابقه و مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگزاران اقتصادی می‌باشد و مطالعات مربوط به آن از سالها قبل از کشورهای صنعتی آغاز شده است . کشور ما نیز در فرآیند صنعتی‌شدن خود به مطالعات ...

واقعیت گویای آن است که بزرگترین عامل انهدام و آلودگی محیط زیست در میان عوامل انسان ساخت، تولید، تبدیل و مصرف بی رویه و غیراصولی انرژی می باشد. این در حالی است که پیش بینی های بین المللی، حاکی از افزایش روزافزون آن نیز می باشد که عمده ترین دلایل آن عبارتند از افزایش جمعیت جهان، میل به رفاه بیشتر در جوامع و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان. این روند، چهره نامناسبی از جهان را در آینده ای نه چندان دور ترسیم می کند، به طوریکه ، انسان ناچار است برای این وضعیت چاره جویی کند. ...

به دلیل نقش مهمی که انرژی در رشد اقتصادی دارد بهینه مصرف کردن آن از ضروریات است. به همین جهت اگر میزان و تاثیر هر یک از عواملی که بر مصرف انرژی تاثیر دارد را بدست آورده می توان در مصرف بهینه فرآورده های انرژی به خوبی عمل کرده و موجبات بیشتر رشد اقتصادی را فراهم کرد. از آنجا که گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن از ویژگیهای برجسته یک اقتصاد در حال توسعه است و می تواند از عوامل اصلی افزایش سریع تقاضای انرژی باشد، این مطالعه تاثیر متغیر شهرنشینی و صنعتی شدن را همراه با سایر متغیرهای موث ...

در این پروژه تحقیقاتی به بررسی نحوه و میزان صرفه جوئی انرژی در فرایندهایی که بخصوص دارای برجهای تقطیر می باشند . پرداخته می شود . در فصل اول مختصری از برجهای قطیر به همراه حداقل کار مورد نیاز برای یک جداسازی مشخص بحث می شود . سپس عواملی که باعث افزایش میزان مصرف انرژی برجهای تقطیر نسبت به میزان انرژی مورد نیاز می شود ، مورد بررسی قرار داده شده و در نهایت روشهای کاهش مصرف انرژی این برجها ارائه می گردد. در فصل دوم با تکیه بر این عوامل شناخته در فصل اول و با استفاده از مفاهیم ح ...

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به مصرف انرژی اشاره نمود. اما از طرف دیگر رشد اقتصادی خود می تواند عامل تعیین کننده ای در میزان مصرف انرژی‍ باشد. به عبارت دیگر رابطه علی دوطرفه می تواند بین رشد اقتصادی و مصرف کل انرژی وجود داشته باشد. هدف این مقاله ، بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مصرف کل انرژی و تولید ناخالص داخلی طی دوره 1386-1355 داخلی می باشد . همچن ...

این تحقیق به بررسی ارتباط بین مصرف انرژی، موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در منتخبی از کشور‌های صادرکننده نفت در دوره زمانی 1985-2009 پرداخته است. گرچه در سال‌های اخیر ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی به خوبی بررسی شده، اما نتایج تجربی از همسویی خاصی در میان اقتصاددانان برخوردار نمی‌باشد. نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده این است که بسیاری از مطالعات داخلی بر دو متغیر متمرکز است، انرژی و رشد اقتصادی، بدون موجودی سرمایه، که ممکن است این مطالعات به خاطر نادیده گرفتن اثرات جایگزینی ...