عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حزب توده ایران به عنوان قوی ترین و منسجم ترین حزب بعد از شهریور 1320 و سقوط دیکتاتوری رضاخان دراثر فضای باز سیاسی شکل گرفت و توانست بیشترین اثرگذاری را در تحولات و رویدادهای بین سالهای 1320 تا 1328 ایفا کند. این حزب از اصل سیاست خارجی حاکم بر همسایه شمالی ایران تاثیر می پذیرفت و موضع گیری هایش درداخل کشور نیز بی تاثیر از این اصل نبود. حزب توده مدعی دفاع از حقوق مردم بود ولی به واقع در جهت سیاستهای شوروی گام بر می داشت. این حزب در دوران فعالیتش درداخل کشور با دو سیاستمدار معرو ...

آنچه در این پایان‌نامه آمده است عبارتند از: - زندگینامه سیاسی اجتماعی دکترمصدق - سیاست خارجی دولت دکتر مصدق تا قیام سی‌تیر 1331 -سیاست دولت دکترمصدق در مقابل دولت انگلیس -سیاست دولت دکترمصدق در مقابل دولت آمریکا-سیاست دولت دکتر مصدق در مقابل دولت اتحاد جماهیر شوروی - نقش روحانیت در سیاست خارجی دولت دکتر مصدق - نقش شاه و دربار در سیاست خارجی دولت دکتر مصدق - نقش مجلس در سیاست خارجی دولت دکتر مصدق - نقش حزب توده و ... در سیاست خارجی دولت دکتر مصدق ...
نمایه ها:

مجلس هفدهم دردوره حکومت دکتر مصدق تشکیل شد. این دوره از مجلس که پس از ملی شدن صنعت نفت بود، انتظارات خاصی در میان گروههای سیاسی و مردم ، از این دوره مجلس به وجود آورد. در حالی که دولت نیز در مذاکرات نفت و انجام اصلاحات ، امید حمایت و پشتیبانی کامل مجلس را داشت. اما شرایط سیاسی و اقتصادی سالهای 1332-1331 مانع از این امر بود. در اواسط سال 1332 بحرانهای سیاسی درایران افزایش یافته ، رابطه میان دولت و مجلس نیز شدیدا رو به تیرگی گرائید. در نهایت دولت با وجود مخالفتهای فراوان از طری ...
نمایه ها:
ایران | 
1331 | 
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
اخراج | 

تضاد موسمی ابرقدرتها و ذهنیت تاریخی-ملی ایرانیان در ملی شدن صنعت نفت موثر بودند. هدف اصلی جبهه ملی، ملی شدن نفت در سراسر کشور و حزب توده ایران لغو امتیاز نفت جنوب برای تضعیف ساختن موقعیت انگلستان هدفشان بود و بالاخره بزرگترین معضل مردم در دوران مصدق آن بود که به دنبال اندیشه‌ها حرکت می‌کردند و از اندیشمندان غافل بودند. ...

دراین رساله ما بدنبال آن هستیم که زمینه‌های نفوذ آمریکا در ایران در سالهای 1230-1232 را مورد بررسی قرار دهیم . دراین رساله نشان داده می‌شود که وضعیت عمومی که در داخل کشور در سالهای دوره یاد شده وجود داشته است زمینه‌های لازم را برای نفوذ خارجی بوجود آورده بود. از طرف دیگر در ابعاد بین‌المللی بعلت آنکه ایران در یک موقعیت استراتژیکی قرار گرفته بود از جنبه‌های مختلف مورد توجه و علاقه‌های قدرتهای بزرگ بوده است . و بازیگران عمده‌ای همچون انگلستان و شوروی با داشتن سابقه استعماری و ت ...

در تحقیق حاضر جهت پی‌بردن به زوایای‌اندیشه‌های اسلامی و نظرات حضرت آیت‌الله کاشانی فاصله زمانی مابین تولد تا وفات ایشان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و ضمن بیان اوضاع و احوال سیاسی و شرایط موجود در زمان حیات ایشان، به بیان نقش وی در حوادث سیاسی و اجتماعی متعدد جامعه اعم از ایران و سایر کشورهای اسلامی پرداختیم. با توجه به مطالب مندرج در رساله به این نکته پی‌می‌بریم که آیت‌الله کاشانی یکی از آسیبها و مشکلات عمده جوامع را استعمار و استبداد می‌داند و تسلط بیگانگان و امپریالیسم را ...

حزب توده ناخواسته یک تاثیر منفی بر مبارزات و آگاهی مردم بجا گذاشت حزب تلاش می‌کرد تا چهره امپریالیسم انگلستان و بعد آمریکا را در ایران رسوا کند اما بدلیل وابستگی به شوروی در این تلاش سرکوب گردیدند. ترس از حکومت پشت‌پرده آهنین باعث گردید تا نیروهای جوان و فعال کشور به دامن غرب و کانونهای غرب زده پناه ببرند. رهبران حزب در قالبهای فکری مارکسیستی اسیر بودند و بهمین خاطر توان شناخت صحیح از کشور و مردم خود و بدنبال آن مبارزه موفق را نداشتند. حزب مارکسیستها در ایران صرف‌نظر از هر نا ...