عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محمد مصدق در طول 28 ماه حکومت خویش(اردیبهشت1330الی مرداد1332) استقلال سیاسی ایران را مهمترین برنامه و هدف دولت خویش قرار داد و اقدامات بزرگی از قبیل ملی کردن صنعت نفت ایران، در این راستا انجام داد. ملی کردن صنعت نفت در ایران توسط محمد مصدق یکی از حوادث مهم تاریخ معاصر خاورمیانه در دهه‌ی 1950م می‌باشد. این اقدام گامی بزرگ برای کوتاه کردن دست استعمار از کشور ایران و کسب آزادی ملی بود. که علاوه بر بازتاب داخلی، بازتاب‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وسیعی برجای گذاشت. بارزترین جلوه‌ه ...

هدف این پژوهش شناسایی ابعاد مختلف سیاست خارجی ایران با روش تحلیل گفتمان است. برای این منظور سه دوره زمانی برجسته در تاریخ معاصر ایران، مورد توجه واقع شده است. سیاست خارجی محمد مصدق از اردیبهشت سال 1320 تا مرداد 1332، سیاست خارجی محمدرضا پهلوی از سال 1342 تا 1357 و سیاست خارجی امام خمینی از سال 1357 تا 1368. رویکرد برگزیده شده توسط این پژوهش، تحلیل گفتمان بر اساس رهیافت ارنستو لاکلو و شانتال موف می باشد. سوال اصلی این پژوهش بر این پایه است که، گفتمان های محمد مصدق (1332 – 13 ...

در تاریخ معاصر ایران مشروطه خواهی نقطه عطفی درشکل بندی نظام سیاسی ایران به شمارمی آید که این پدیده متأثر از نابه سامانی های داخلی ونیز هجوم کشورهای غربی است. تحولات داخلی ایران تحت تأثیر رقابت کشورهای بیگانه بوده است ولذا آرا وافکار آنان درشکل بندی جریان های سیاسی کشور مؤثر بوده است. اگر کشورهای مداخله گر را به دودسته سوسیالیسم ولیبرالیسم تقسیم کنیم درآن صورت باتوجه به فضا وزمینه های اعتقادی داخلی که اساسأ متأثر از اسلام بود می توان ایران راعرصه ی کشمکش فکری وعملی سه جریان ...

دهه بیست شمسی یکی از پرالتهاب ترین و سرنوشت ساز ترین دوره های تاریخی ایران می باشد.ابتدای آن با سقوط رضاشاه و پایان آن با ملی شدن صنعت نفت پایان می یابد.در این فاصله نیز حوادث گوناگونی روی میدهد که تشکیل احزاب مختلف و با مرامهای گوناگون سیاسی از جمله آنهاست.از بین این گروههای سیاسی؛ جمعیت فداییان اسلام را می توان مهمترین گروه مذهبی دانست که سعی داشت احکام اسلام را نه فقط در کتابهای دینی بلکه در وسعت ایران و سپس کل جهان اسلام پیاده نماید.در راه انجام این مهم موانع گسترده ای بر ...

چکیده با آغاز نهضت ملی و استقرار دولت دکتر مصدق، بازرگانان _ به ویژه بازرگانان متوسط و خرده پا _ به امید ایجاد دولتی مقتدر و متکی به اقتصاد ملی، از آن استقبال کردند. بسیاری از آنان در تبعیت از فتاوای آیت الله کاشانی و برخی علمای دیگر به حمایت از دولت و کمک به آن شتافتند و با خرید اوراق قرضه ملی و به امید ایجاد دولتی مقتدر و متکی به اقتصاد ملی، از آن استقبال کردند. بعد از تحریم نفتی انگلستان و عدم فروش نفت ایران، دکتر مصدق ناچار سیاست اقتصاد بدون نفت را در پیش گرفت و و ...

در راستای بومی‌سازی الگوهای توسعه، بررسی تاریخ اقتصادی کشور امری ضروری است. در این پژوهش دوره 28 ماهه نخست‌وزیری دکتر مصدق مورد بررسی قرار گرفته است. در این دوره ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تحریم بین‌المللی ایران و از دست دادن درآمد نفت شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد کرده بود. سیاست اقتصاد بدون نفت و افزایش صادرات، جهت مقابله با کاهش درآمد و کمبود ارز که در آن مقطع در پیش گرفته شد، الگوی مناسبی برای دولت‌مردان ایرانی جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. ...

سالهای 1320 تا 1332 در آگاهی تاریخی ملت ایران از جایگاه ویژ ه ای بر خوردار است ،شاید اشغال ایران توسط کشور های بیگانه ،سقوط رضاشاه پهلوی، روی کارآمدن محمد رضا شاه وتاثیرات سیاسی وقایع فوق از جمله اتفاقات مهم این دوره می باشد ،اما با نگاهی دقیق تر به حوادث و وقایع این دوره به وضوح درمی یابیم که در این دوران روح دربند کشیده شده مشروطه خواهی و آزادی و استقلال طلبی به رغم کلیه موانع ، پایداری نشان دادو فرهنگ سیاسی کشور از بسیاری جهات بارورتر شد وآگاهی سیاسی مردم شهر نشی ...

موضوع پژوهش حاضر در حوزه زبانشناسی حقوقی و اجتماعی است. زبانشناسی حقوقی به عنوان یکی از زیرشاخه های زبانشناسی کاربردی از جمله علوم میان رشته ای است که در ایران تا حدود زیادی ناشناخته مانده است. در زبانشناسی حقوقی از قواعد حاکم بر علم زبانشناسی در حل مسائل حقوقی استفاده می شود. این پژوهش درصدد معرفی پرسش های هدایتگر زبان فارسی و انواع آن است. در این پژوهش انواع پرسش های هدایتگر زبان فارسی که رییس دادگاه و بازپرس دادگاه دکتر محمد مصدق از ایشان کرده اند مورد بررسی و تحلیل قرار ...

کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت محمد مصدق، منجر به ایجاد فضای جدید در عرصه تحولات داخلی و خارجی ایران شد؛ به موازات این رخداد دیکتاتوری پهلوی دوم به تدریج تثبیت و تداوم این روند تاثیرات مستقیم در انتخابات مجلس شورای ملی و عملکرد نمایندگان برجا گذاشت. در پی این تحولات همچنین دگرگونیهای اساسی در حوزه‌های سیاسی، اجرایی و قضایی کشور طراحی شد و به اجرا درآمد. صرف نظر از این مهم که این دگرگونی‌ها خواست نیروهای اجتماعی بود یا جمع?بندی سیاست‌های نظام بین?الملل یا اراده هیات حاکمه ک ...