عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 353

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با وجود هر چه گسترده شدن مشکلات در سکونتگاه‌های مختلف شهری در ایران، رهیافت‌های سنتی برنامه‌ریزی پاسخگوی رفع مشکلات نیستند. شناخت همه جانبه و تحلیل مشکلات سکونتگاه‌ها در مرحله اول از مهمترین گام‌های رسیدن به اهداف برنامه می‌باشد. بر این اساس, لزوم به کارگیری روش‌هایی برای ساماندهی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اهمیت به کارگیری فرآیند مشکل‌گشایی خلاق در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه اجتماع محلی را می‌توان این گونه بیان کرد که این رویکرد با فاصله گرفتن از دید کالبدی صرف و نزدیک شدن به ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مشکل | 
تجربه | 

به منظور بررسی وضعیت اکوستیکی موجود کلاسهای درس در مدارس، 13 مدرسه راهنمایی و دبیرستان در شهر تهران انتخاب شد و سپس در 25 کلاس درس، آزمایشهای اکوستیکی از جمله اندازه گیری بیناب نوفه اجرا گردید.کلاسهای مورد اندازه گیری دارای پنجره هایی مشرف به خیابان و حیاط بودند. وضعیت ساختمان مدارس از نظر بافت معماری، وضعیت ظاهری در ، پنجره و سایر اجزا ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از اندازه گیریهای اکوستیکی تعیین برسنج نوفه در کلاسهای درس بود. نتایج آزمایشها نشان داد که تراز نوفه در کل ...

یک از چالش های جدی و معمول در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها چگونگی برخورد با سیستم های قدیمی است. گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که طی آن سیستم کامپیوتری موجود در سازمان دیگر با نیازهای روز کاربران همخوانی چندانی ندارد و باید ارتقاء یابد یا تغییر کند، اما این کار آسان نیست زیرا بخش مهمی از کسب و کار سازمان به حیات این سیستم وابسته است و از آنجا که قدیمی نیز هست هر گونه تغییریا اصلاحی در آن مشکل به نظر می رسد نه می شود آن را دور انداخت و نه می شود آن را ارت ...

تمدن امروزی دنیا، تمدن شهری است . مراکز صنعت ، بازرگانی، علم و فرهنگ دنیا در شهرها قرار گرفته و موسسات بزرگ پولی و مالی در شهرها واقع شده است . شهر مرکز تجمع روشنفکران و پرورش رهبران علم، صنعت ، سیاست و مهمتر از اینها رهبران فکر و عقیده مردم است . مردم شهرنشین نه تنها هر روز دست به ابتکارات جدیدی می‌زنند و سبکها و روشهای نو در زندگی شهری پدید می‌آورند، بلکه نسبت به طریق گام برداشتن و راه و رسم زندگی و فعالیت روستانشینان نیز تصمیم اتخاذ می‌کنند. مشکل عالمگیر شهریگری، توام با م ...

هیدروژن یک سوخت ایده آل برای سازمان های نظامی در سال های آینده محسوب می شود. اگرچه هیدروژن دارای مزایای متعددی است، دو مشکل عمده، استفاده از آن را به عنوان یک سوخت جایگزین محدود می نماید. مشکل اول این است که شکل فیزیکی هیدروژن (مایع) که مناسب ترین حالت هیدروژن است نیاز به فضایی حدود 4 برابر سوخت های بنزینی دارد. مشکل دیگر این که تولید هیدروژن، به میزان در دسترس بودن منابع تجدید ناپذیری چون نفت خام بستگی دارد. در حال حاضر هیدروژن برای مصارف صنعتی از نفت خام تولید می شود، اما ت ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مشکل | 

مسائل آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در سطح کارشناسی ارشد در فضای آموزش عالی در چهار گروه دانشکده های کتابداری، برنامه های آموزشی، مدرسان و دانشجویان مورد بحث قرار می گیرد. مسئله عمده دانشکده های کتابداری، کوچک بودن اندازه است که سه راه حل برای آن ارائه می گردد. مشکل اساسی برنامه های آموزشی توجه بیش از حد به جنبه های عملی می باشد. کمبود مدرسان واجد شرایط برای تدریس برنامه های جدید و تربیت دانشجویان کارآمد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. جذب دانشجویان فاقد انگیزه به دانشکده های ...

تعریف اطلاعات، انواع متفاوت اطلاعات؛ اطلاعات کلی، اطلاعات خاص، اطلاعات چکانه ای، اطلاعات استثنایی، اطلاعات تعیین حدود، اطلاعات تعیین امکانات، اطلاعات تعیین جهت؛ انواع اطلاعات مورد استفاده در مراکز اطلاع رسانی؛ فراوانی اطلاعات به عنوان بزرگترین مشکل و نقش خدمات آگاهی رسانی جاری در حل این مشکل، معیارهای بر پایه خدمات اشاعه گزیده اطلاعات و روش و هزینه واقعیت بخشیدن به این نوع خدمات. ...