عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تهیه مشخصات فنی استاندارد برای تولید ترمینالهای PLC سیستم تله پروتکشن و واحد تطبیق امپدانس و آماده نمودن اسناد فنی جهت ارائه به سازندگان داخلی برای تولید تجهیزات فوق‌الذکر در داخل کشور بمنظور دریافت پیشنهادات آنها. ...

شناخت و بررسی استانداردها و دستورالعملهای بین‌المللی و همچنین دستورالعمل سازندگان - کسب اطلاع از تجارب خبرگان و کارشناسان و مهندسین مشاور و نیروگاهها ارائه مبانی و معیارهای طراحی و مهندسی و ارائه معیارهای انتخاب سیستم و تدوین دستورالعمل و روش تقسیم‌بندی فرکانس برای پی.ال.سی تدوین استاندارد و تهیه خدمات فنی سیستم مخابرات نوع پی.ال.سی تدوین و تهیه مشخصات فنی سیستم حفاظت - تدوین استاندارد و تهیه مشخصات فنی سیستم کویلینگ ...

بررسی نیازهای مرکز دیسپاچینگ از لحاظ اطلاعات در سطح نیروگاههای کشور - بررسی اینترفیسهای موجود در نیروگاههای مختلف ، بررسی نقاط آلارمهای موجود در نیروگاهها بررسی انواع فرامین - بررسی استانداردهای معتبر بین‌المللی در مورد تجهیزات اینترفیس - تعیین نیازهای کلی یک نیروگاه بخاری - یک نیروگاه سیکل ترکیبی - یک نیروگاه آبی - نقاط اندازه‌گیری مورد نیاز - آلارم‌های مورد نیاز - تدوین مبانی طراحی اینترفیس اسکادا در نیروگاهها - تهیه نقشه‌های اینترفیس - تدوین مشخصات فنی تجهیزات . ...

ارائه مشخصات لازم در خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/63 کیلوولت ...

شناخت و بررسی استانداردهای مختلف - شناخت عوامل تاثیرگذار بر روی انرژی الکتریکی - کسب اطلاع از دانش و نظرخواهی کارشناسان و خبرگان و ارسال پرسشنامه‌های فنی و آماری - تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از نظرخواهی - بررسی و تعیین معیارهای کیفیت برق تحویلی از جمله (ولتاژ- فرکانس - شکل موج - هارمونیک - پایداری - قابلیت اطمینان - ظرفیت مجاز - مسائل ایمنی و بهداشت و محیط زیست ) - ارائه دستورالعملهای بازرسی و کنترل کیفیت - ارائه جداول استانداردهای کیفیت برق تحویلی به مشترکین ...

ارائه مشخصات خازن و تسهیل در ساخت داخل با ارائه مشخصات یکنواخت فنی و یکنواخت ساخت درخواستهای فنی در چهارچوب یک مشخصات فنی واحد. ...

تهیه دستورالعملهای لازم به منظور آماده‌سازی و زیرسازی سطوح تجهیزات و تاسیسات مورد مصرف در صنعت برق همچنین تهیه دستورالعملهای مشخصات فنی رنگ و نحوه انجام آزمایشات ، نحوه نگهداری و انبارداری رنگها، و نهایتا مورد مصرف در صنعت برق همچنین تهیه و دستورالعمل‌های مشخصات فنی رنگ و نحوه انجام آزمایشات ، نحوه نگهداری و انبارداری رنگها، و نهایتا دستورالعملهای رعایت کلیه نکات لازم ایمنی در تمام مراحل. ...

بررسی تطابق و یا عدم تطابق ترانسدیوسرهای جریان و توان ساخت شرکت متن نیرو با استاندارد IFC 688092 با توجه به مشخصات فنی اعلام شده برای این تجهیزات توسط سازنده (شرکت متن نیرو). ...

بررسی آزمایشهای شیشه‌بندی مناسب و محاسبات آن - بررسی انواع سیستمهای حفاظتی - بررسی انواع رله‌های حفاظتی - بررسی کاربرد انواع سیستمهای کنترل - بررسی سیستمهای تهویه - بررسی انواع سازه‌ها - بررسی انواع طرحهای فونداسیون - بررسی خوردگی شیمیائی - بررسی هماهنگی عایقی - تهیه و تدوین مشخصات فنی ترانسفورماتورها تهیه دیژنکتوها و سیکسیونرها و وسائل زمین کردن و کابلها در برقگیرها و سایر تجهیزات مربوطه ...