عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 130

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارائه روش مناسب برای بررسی ساختار یک حلقه‌ در جبر ناجابه‌جایی از اهم موضوعاتی است که محققان این رشته به آن پرداخته‌اند. ‎‎‏نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب است که ‏اتحادهای دیفرانسیلی ابزار مفیدی در بررسی ساختار یک حلقه محسوب می‌شوند. از آن جمله با اعمال یک اتحاد دیفرانسیلی مناسب روی یک حلقه اول می‌توان به خاصیت جابه‌جایی روی حلقه دست یافت. در این رساله ‏ با استفاده ‏از روش‌های جبری‏، نکات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند. ‎(1) فرض‎ کنیم R‎‏ یک حلقه اول‏،n,k≥1‎‏ عددهای ثابت صح ...

با درک واقع مفهوم مشتق و دادن قالب ریاضی به آن مقدمتا مشکل سردرگمی در مواجهه با این مفهوم رفع گردیده و جایگاه مشتق در مدلهای فیزیکی نیز مشخص و امکان بکارگیری آن در طراحی مهندسی در کشور بنحو بهتر فراهم خواهد گردید. توضیح اینکه تغییری که تاکنون از مفهوم مشتق بنظر رسیده است عامل بالقوه رشد است که بایستی با اصطلاحات مناسبی در آن همراه با روش مناسب موجبات تهیج میل به حقیقت‌جوئی را فراهم آورد. ...
نمایه ها:
مشتق | 
ریاضی | 

به دلیل وجود رابطه‌ میان معنای لفظ و نتایج عقلانی در مباحث فلسفی، منطقی و کلامی، در این رساله تلاش شده تا نحوه تأثیر معنای لفظ مشتق بر مباحثِ علوم مذکور نشان داده شود؛ اما به علّت وسعت این مسائل، تنها به ذکر هفت نمونه از آنها اکتفا کرده‌ایم. فرضیه این تحقیق آن است که «بحث لفظی مشتق بر اخذ نتایج عقلانی در فلسفه، منطق و کلام تأثیرگذار بوده است». این فرضیّه در قسمت‌ها و بخش‌های مختلف این پژوهش تأیید شده و به اثبات رسیده است. در بخش اول پایان‌نامه سعی شده است تا ساختار لغوی و م ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی واج آرایی واژه های مشتق و مرکب زبان فارسی بر اساس اصول واج آرایی و نظریه های هجایی است. داده های مورد نیاز برای این پژوهش، با مراجعه به فرهنگ 40/000 واژه ای مشیری جمع آوری گردیده و پس از تفکیک حدود 4/034 واژه ی مشتق و 1/464 واژه ی مرکب زبان فارسی، ساختار هجا ، چگونگی توزیع هجا، بسامد تعداد مورا، بسامد هجاهای سبک و سنگین و نیز فرآیندهای واجی موجود در واژه های مشتق و مرکب مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ، از نرم افزار excel برای تفکیک و شمارش داد ...

در این رساله، ‏برخی‎ خواص مشتق روی حلقه‌ها و $(f,g)$-مشتق دوتایی متقارن روی گاما‎حلقه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.‎ مفهوم مشتق روی ابرحلقه‌های ضربی و کراسنر به عنوان تعمیمی از مفهوم مشتق روی حلقه‌ها معرفی و برخی خواص آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان‏، ابرحلقه‌های (ضربی و کراسنر) دیفرانسیل معرفی و برخی خواص آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، به تعمیم مفهوم مشتق پرداخته شده و بدین ترتیب (f,g)-مشتق روی ابرحلقه‌های ضربی و کراسنر معرفی شده است. همچنین، به معرفی و تجز ...

نظریه* - مشتق بسته جبرهای C* اخیرا توسعه زیادی یافته است . خصوصا مطالعه روی خواص حوزه تعریف چنین مشتقهایی مورد توجه زیادی قرار گرفته است . اما مشتق در جبرهای باناخ معمولی کمتر مورد توجه قرار گرفته و نظریه مشابه جبرهای C برای جبرهای باناخ معمولی کمتر است . در این پایان‌نامه به بحث در مورد چنین مشتقهایی می‌پردازیم خصوصا خواص حوزه تعریف چنین مشتقایی را مورد بحث قرار می‌دهیم. البته کارمان را روی مشتقهای -X مقداری که X یک مدل -A مقداری همان مشتق روی جبر باناخ می‌شود بنابرانی ما در ...
نمایه ها:
مشتق | 

فرض کنیدR حلقه ای یکدار باشد و . در این پایان نامه زیرحلقه های خاصی از حلقه ماتریسی کامل بصورت را که در آن ها عمدتاً ایده آلهائی از R هستند در نظر گرفته ابتدا ساختار مشتق، مشتق جردن، مشتق چپ، و مشتق جردن چپ آنها را مشخص کرده سپس ساختار ایده آلهای S و حلقه های خارج قسمتی مربوطه را تعیین کرده و چندین خاصیت از R را که به S انتقال می یابد و بالعکس مورد بررسی قرار داده ایم. تعیین ساختار رادیکالهای مختلف زیر حلقه بالا مثلثی از S از دیگر مراحل رساله حاضرند. ...
نمایه ها:
حلقه | 
مشتق | 

در این پایان نامه، مشتق روی حلقه های اول را مطالعه و قضیه ی اول پاسنر را برای مشتق های و که نگاشت روی حلقه ها ی اول مشتق می باشد و قضیه ی دوم پاسنر را برای مشتق d که نگاشت روی یک حلقه ی اول مرکز ساز می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس، با استفاده از این نتایج، صورت هایی از قضیه ی سینگر-ورمر را برای جبرهای باناخ ارایه می کنیم. در این پایان نامه، همچنین برخی از قضیه های مربوط به مشتق ها روی حلقه های نیم اول را مورد بررسی قرار می دهیم. ...
نمایه ها:
مشتق | 

در این پایان نامه به بررسی مشتق‌ها روی جبرهای سگال پرداخته می شود. ثابت شده است اگر G گروه میانگین پذیر و S(G) جبر سگال متقارن باشد، در این صورت برای هر –L1(G) دومدول باناخ X ، مشتق های پیوسته از S(G) به X درونی تقریبی هستند. همچنین میانگین‌پذیری ضعیف جبرهای سگال مورد مطالعه قرار می‌گیرد، بویژه نشان داده می‌شود اگر G یک [SIN] گروه باشد، آنگاه هر جبر سگال متقارن S(G) میانگین‌پذیر ضعیف تقریبی است. افزون براین، برای گروه فشرده G مشتق‌های پیوسته را سرشت‌نمایی می ...