عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید روابط خود را با مشتریان بهبود بخشند و از مفهوم تولید محوری به سمت مشتری محوری یا مشتری مداری حرکت کنند و ارزش آفرینی بیشتری را برای مشتری ایجاد کنند تا بتوانند در بین سازمانهای دیگر متمایز باشند. این تفکر منجر به ظهور واژهای به نام CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری شده است. CRM، در واقع راهبردی است که مشتریان را به عنوان هسته اصلی کسب و کار معرفی می کند و از روال های بازاریابی، فروش، رضایت مشتری و حفظ مشتری پشتیبانی می کند. در سا ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

مشتری محوری یکی از روش‌های مدیریت کیفیت فراگیر است و هدف آن ارتباط مستمر با مشتری و جلب و حفظ مشتری در آینده است. با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در نظام آموزشی و اهمیت نظام آموزش و نقش والدین- مشتریان بیرونی- در ارزیابی و تضمین کیفیت خدمات این پژوهش، با مقایسه ارزیابی والدین از میزان مشتری محوری مدارس دولتی با غیر دولتی، درصدد است تا میزان مشتری محوری مدارس دولتی و غیردولتی را بسنجد و از نتایج آن برای بهبود اثربخشی مدارس استفاده کند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ...

امروزه فلسفه \کسب سود بیشتر\ بسیاری از سازمان ها را به سوی استفاده از زنجیره تامین برای بهبود عملکرد تشویق می کند.مشتری محوری مقوله ای است که در این زمینه بسیارحائز اهمیت است. دراین مقاله شرح می دهیم چگونه می توان یک سیستم حامی تصمیم گیری ساخت که مشتری محوری را اساس کار خود قرار داده و در صنایع گوناگون قابل کاربردباشد. بعلاوه شرح می دهیم چرا تعیین موقعیت مشتری برای ارزیابی وتوسعه زنجیره تأمین امری مهم تلقی شده و وابستگی این دو موضوع به یکدیگررا اندازه گیری می کنیم تا از آن بت ...

سازمان کارآ و مشتری‌محور پیشگام بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و توسعه بازار، محور اصلی توسعه مالی سازمان‌ها است. لذا داشتن مشتریانی وفادار و شیفته که بتوان بر تبلیغات آنها از چهره سازمان حساب باز کرد یکی از الزامات سازمان‌های پیشرو در عصر فناوری است. تحقیق حاضر مبنای کار را پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب حداکثر مشتریان سودآور و وفادار و یا به قول این تحقیق شیفته قرار داده است، که این امر ابتدا از درون سازمان شیفته برمی‌خیزد. بنابراین در این مجال دنبال تبیین ارتباط پی ...

در دنیای امروز با توجه به نقش پر رنگ مشتری نیاز مبرم به مدیریت صحیح ارتباط با مشتری در هر سازمانی (از جمله ادارات کل تابعه امور مالیاتی شهر تهران) ضرورت پیدا میکند و در این سازمان لزوم حرکت از محصول محوری به مشتری محوری احساس نموده اند و از آنجا که امور مالیاتی تنها سازمان دولتی در عرصه دریافت مالیات است این موضوع همواره بوده که آیا مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره وری ادارات کل تابعه امور مالیاتی شهر تهران اثرگذار است؟ در این تحقیق، مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن شامل (مدیر ...

امروزه شرکت ها و سازمان ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است. بنابراین شرکت ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر تولید محصول به سمت تمرکز بر مالکیت مشتریان حرکت کنند. آن ها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی مالی در نظر بگیرند که مانند هر دارایی دیگری نیاز به مدیریت و رساندن آن به بالاترین میزان بازدهی را دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری با اثربخشی عملکر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی مشتری محوری شعب بانک سامان در شهر تهران بود. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. در این پژوهش از شاخص های مدل تعالی سازمان (EFQM) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک سامان در شهر تهران بود که به صورت حضوری از خدمات این بانک استفاده می کردند . نمونه آماری که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند 350 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمان با ضریب پایائی 949/. بود که برا ...

همه ما می دانیم که امروزه ورود تحولات به شبکه توزیع، باعث شده است که مفاهیم جدیدی وارد شبکه تولید شوند؛ از مهم ترین این تحولات می توانیم به انقلاب سوپرمارکت ها و تبدیل خرده فروشی به صنعت جدید اشاره کرد. مهمترین کاری که باید فروشگاه های زنجیره ای درخصوص مصرف کنندگان و مشتریان خودش اعمال کنند، رفتار حرفه ای با مشتریان است؛ بدین معنا که در پی حفظ مشتری باشند و با اعمال تدابیری کاری کنند که آنها به فروشگاه بازگردند؛ همه ما به عنوان مصرف کننده ای که دارای پایگاه اجتماعی خاصی هستیم ...