عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انتظارات مشتری و ارزش درک شده بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی رضایتمندی مشتری در بانک ایران زمین شعب مشهد است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد و با استفاده ازنتایج کسب شده در این زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات پیشین فراهم شده، می‌توان به ارائه راه‌کارهایی برای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان در نظام بانکداری خصوصی و دولتی و همچنین ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه و ارتقاء شاخص‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان و رفتار سازما ...
نمایه ها:
رضایت | 
مشتری | 

هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین مدل مفهومی فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری در حمل ونقل بار در راه آهن ناحیه آذربایجان می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع ، تحلیلی از حیث هدف ، کاربردی و از نظر روش ، میدانی و روش تحقیق ، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیرکل ، معاونت فنی ، روسای ادارات مرتبط با سیروحرکت قطارها ، کارشناسان و کارکنان اداره بازرگانی می باشد. که تعداد آنها ۷۵ نفر بوده و بعلت محدود بودن تعداد اعضاء و در دسترس بودن آنها نیازی به نمونه گیری نمی باشد. ابزار گردآوری اطلاع ...

از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، در صنعت گردشگری است. ابزار الکترونیکی و اینترنت در تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگری تغییراتی ایجاد کرده است و ورود به تجارت الکترونیک یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد. از عوامل اثرگذار بر این مقوله، بحث اعتماد مشتری به شرکتها و بنگاههای ارائه دهنده خدمات فروش الکترونیکی است. پیش نیاز جلب اعتماد مشتری، بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر اعتماد مشتری می باشد. از این رو این پژوهش سعی دارد تا با توجه به روش تحقیق توصیفی و مبتنی بر مطا ...

سازمان‌های امروزی، با تجزیه و تحلیل چرخه‌ی زندگی مشتری، به افزایش ارزش مشتری دست یافته‌اند. ابزار و فناوری‌های انبار داده، داده‌کاوی و دیگر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری، روش‌هایی هستند که فرصت‌های جدیدی را برای تجارت فراهم کرده‌اند. در واقع، امروزه دیدگاه محصول‌محوری جای خود را به مشتری‌محوری داده‌است. بنابراین، با جمع‌آوری داده‌های مربوط به مشتری و تصمیم‌گیری براساس الگوهای استخراج شده از روابط پنهان میان داده‌ها به وسیله ابزار داده‌کاوی می‌توان به خواسته‌ی مشتری محوری خود ...

پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی با ماهیت توصیفی- پیمایشی است که با هدف سنجش تأثیرمحتوای تولید شده شرکت و ویژگی های مشتری بر رفتار متقابل هزینه- خرید انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل می دهند که با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد بررسی حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 384 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه با 49 سوال بود. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت و با استفاده از نرم افزار لیزرل صور ...
نمایه ها:
مشتری | 

با توجه به موضوع مشتری مداری و توجه به نیازهای مشتریان، پژوهش حاضر به ارزیابی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک قوامین می پردازد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک قوامین شهر زاهدان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 196 نفر بعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع و جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه مشتریان، در سطح اطمینان 99 درصد، اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک قوامین ...

امروزه بازاریابی تاکید زیادی بر نگهداشت مشتریان دارد و در این زمینه موضوعاتی از قبیل کیفیت رابطه، تعهد مشتری و... توسط صاحب‌نظران مطرح شده است. این موضوع در حوزه‌های خدماتی به علت ارتباط مستقیم خدمت‌دهندگان با مشتریان افزون‌تر می‌باشد. از سوی دیگر توجه به هنجارهای اخلاقی و مفاهیم مطرح در اخلاق بازاریابی به منظور بهبود رابطه با مشتریان و افزایش کیفیت تعامل با آن ها بیشتر و بیشتر شده است. محقق دلیل بررسی این موضوع را وجود دغدغه‌ی پیرامون رعایت اخلاق در بازاریابی و متهم شدن بازا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌های دانشگاهی شهراراک صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی است. جامعه‌ آماری آن را کل مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اراک تشکیل می‌دهند که شامل ۱۰ نفر مدیر و ۴۰ نفر کتابدار می‌باشند. با توجه به محدود بودن جامعه‌ پژوهش، نمونه‌گیری انجام نشد و کل جامعه‌ آماری به‌ صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با دو روش مورد بررسی قرار گرفت که عبار ...

در حوزه کسب و کار امروزی کاربرد فناوری اطلاعات بیش از پیش محسوس است.استفاده از فناوری اطلاعات سبب میشود که سازمانها بتوانند خدمات متمایزی ارائه دهند. مشتریان در ارتباط آنلاین از طرق گوناگون می توانند خرید نمایند و هر یک از این ابزارها می تواند منجر به رفتارهای خرید متفاوتی از سوی مشتری شود. یکی از این روشها استفاده از تلفن همراه است که با توجه به سهولت استفاده، مشتریان زیادی را به خود جلب نموده است و سبب ارضای نیازهای مشتریان شده است. از این رو به جهت نقش و اهمیتی که تلفن همر ...
نمایه ها:
مشتری |