عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی دلایل عدم مشارکت دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دوره ی لیسانس زمینه ی نسبتا جدیدی در میان تحقیقات آموزش زبان انگلیسی به شمار می رود که می تواند باعث پیشرفت درفرآیند آموزش و یادگیری زبان شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل عدم مشارکت کلاسی دانشجویان زبان انگلیسی از دیدگاه آنان می باشد. بدین منظور تعداد 201 دانشجوی زبان انگلیسی در ایران به طور تصادفی بر اساس جدول تعیین مقدار نمونه مورگان و کرجسی (1970) به علاوه ی 25 استاد داوطلب در دانشگاه انتخاب و داده ها بر اساس مصا ...

پژوهش توصیفی حاضر که به لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی است با بهره‌گیری از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با هدف آگاهی از چگونگی و سطوح مشارکت درکلاس درس و رابطه آن با ادراکات دانشجویان کارشناسی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است. از بین کلاس‌های برگزار شده رشته‌های کارشناسی در دانشکده‌های علوم انسانی در نیم سال اول سال تحصیلی93-92، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 9 رشته کارشناسی انتخاب شد و از هر رشته دو کلاس در دو جلسه 90 دقیقه ای (جمعاً 36 جلسه) مورد مش ...

مشارکت دانشجویان در مباحث و فعالیت‌های کلاسی در حوزه آموزش زبان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این مقوله در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد دو عامل ترس از مکالمه و تهدید وجهه دانشجویان در میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های کلاسی تأثیر شگرفی داشته باشد. ازاین-رو، این پژوهش به بررسی میزان مشارکت زبان‌آموزان در مباحث کلاسی و رابطه‌ی آن باترس از مکالمه و تهدید وجهه داشجویان پرداخته است. این پژوهش همچنین نقش جنسیت و سال تحصیلی زب ...

هدف: هدف اساسی این پژوهش سنجش جوّ روانی- اجتماعی کلاس پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران در ارتباط با خلاقیت دانش‌آموزان در سال تحصیلی90-89 می‌باشد. روش پژوهش: این پژوهش با توجه به هدف خود از نوع مطالعات کاربردی و برحسب روش و گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90 – 89 می‌باشد. تعداد 378 دانش‌آموز پسر در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش‌های ادغامی‌نمونه‌گیری خوشه‌ای چن ...

The main purpose of this study was to investigate whether there was any significant difference between the speaking achievement of learners who were trained by means of consciousness raising of sociolinguistic skills and that of learners who were trained without the above mentioned task. The participants of this study consist of 60 intermediate level students participating language classes in Moshanir Company. The students were randomly chosen from among those who part ...

هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان انواع مختلف شخصیت و نحوه ی عملکرد آنها در چهار نوع فعالیت شنیداری در میان زبان آموزان ایرانی است. همچنین، این تحقیق بر آنست که نشان دهد چگونه نوع شخصیت زبان آموزان و ساختار فعالیت شنیداری بر نحوه ی عملکرد آنها تاثیر می گذارد. شرکت کنندگان در این تحقیق،68 زبان آموز ( 29مرد و 39 زن )سطح متوسط بوده که از طریق آزمون تعیین سطح از میان زبان آموزان "کانون زبان خوزستان " اهواز انتخاب شدند. نوع شخصیت شرکت کنندگان در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ی " ...

ذهنیت مدرسان را میتوان بعنوان شیوه تفکر مدرسان در خصوص فرآیندهای تدریس و یادگیری تعریف نمود که انتظار میرود تحت تأثیر عواملی همچون پیش زمینه تحصیلی، دوره های تربیت مدرس و تجربیات تدریس، به آرامی شکل پذیرد. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که ذهنیت مدرس جنبه های مختلفی از رفتار مدرسان و در نتیجه، در برخی موارد، دستارود یادگیرندگان را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند، ماهیت چنین تأثیرات و جنبه هایی که به احتمال بیشتر دستخوش تغییر قرار میگیرند، ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون بافت، م ...

با توجه به زیاد شدن آموزشگاه ها و مراکز مجازی و بالا رفتن آمار مدارک تحصیلی اینترنتی، آموزش مجازی دارد جای خود را در جامعه پیدا میکند. اما هنوز نگرانی های زیادی در مورد نقش آموزگارها در یادگیری دانشجویان و تعامل دانشجویان در فضای مجازی و چگونگی تشویق دانشجویان در فضای مجازی وجود دارد. در این پژوهش، محققان 8 ترم به جمع آوری داده ها پرداختند تا به فضای مجازی و آموزش و یادگیری در این فضا نگاه جدیدی بیاندازند و آن را از شیوه های قدیمی تدریس جدا کنند. در این تحقیق هم از روش های ک ...