عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم مشارکت با نگرشی نو به موضوعی کلیدی در برنامه های توسعه، خصوصاً برنامه‌های توسعه شهری بدل شده است. از مهم‌ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری می‌توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، استفاده بهینه از منابع و امکانات عمومی و خصوصی اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره‌گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، شناخت عوامل موثر بر این امر ضروری است. مشارکت د ...

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد توسعه سیاسی در بر گیرنده ابعاد و وجوه فراوانی است،‌‌ که می-تواند نظام‌های سیاسی را در فرآیند دستیابی به یک وضعیت مطلوب به لحاظ نزدیکی به دموکراسی یاری رساند. در واقع، میزان و نحوی مشارکت سیاسی سنجه (معیار) مناسبی برای شناخت میزان مشروعیت حکومت‌ها به حساب می‌آید. در این راستا مشارکت سیاسی به عنوان یک متغیر وابسته همواره از عواملی چند تأثیر و تأثر پذیرفته است. نوع ساخت نظام سیاسی، وجود قومیت‌ها و هویت‌های متعدد در داخل یک سرزمین، مسائل اقتصادی ...

مساله و هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه رفاه اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی در شهر زنجان بوده است. با توجه به سیر تکاملی مشارکت و قرار گرفتن آن در بطن توسعه به عنوان یک عامل مکشوف،گسترش روحیه مشارکتی در افراد و بسط فرهنگ مشارکت و شناسایی عوامل موثر بر آن و شناخت بنیان های فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه از ضروریات انجام این پژوهش بوده است. محقق پس از ارائه ادبیات نظری مشارکت به بیان نظریات آدلر، هنری موری، مک کللند، مازلو، پارسونز،‌بوردیو، آرنت، هابرماس،‌مارکس، وبر و زیمل پرداخت ...

در طی دو دهه گذشته جمعیت ایران 49.4 میلیون نفر (1365) به 70.4 میلیون نفر(1385) رسیده است.رشد شهر نشینی نیز در این میان شتابان بوده است. این رشد شتابان با گسترش بی رویه کالبدی و استقرار نامتعادل جمعیت در مراکز شهری همراه بوده است بطوری که مراکزی شهرهای قدیمی با توجه به این تحولات و همچنین بی توجهی مدیریت شهری دچار رکود و فرسودگی گشته اند. بنابراین به منظور دستیابی به توسعه موزون متعادل و پایدار شهری استفاده از ظرفیت های کالبدی اقتصادی و اجتماعی موجود در محدوده قانونی شهرها و ...

بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخش اعظمي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي دهند. اين بافتها از يك سو از طيف گسترده اي از مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي برند و براي كل گسترده شهر يك تهديد جدي به شمار مي آيند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تامين فضاهاي باز و خدماتي و نيز بهبود محيط زيست محسوب مي گردند. اين عرصه ها حدود يك پنجم مساحت داير شهرها را با جمعيت بالغ بر ۱۸ ميليون نفر، در وضعيت فعلي در برمي گيرند. می توان گف ...

یکی از مسائلی که امروزه توجه برنامه ریزان شهری را به خود جلب کرده است ، فرسودگی و از رونق افتادن هسته اولیه و بخش قدیمی شهرها می باشد، در این پژوهش به بررسی نقش مشارکت مردمی درجهت تسریع بهسازی و نوسازی بافت قدیمی و فرسوده شهر کرمانشاه می پردازیم. بدیهی است سطح وسیع بافت های فرسوده و قدیمی و حجم سرمایه گذاری بسیار بالای مورد نیاز آن، هیچ گزینه دیگری به جز جلب مشارکت فکری، مالی و توان اجرایی مردم و بخش خصوصی را فراروی دولت و شهرداری ها ، مجریان و مدیران قرار نمی دهد. مشارکت شه ...

جلب مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح ناحیه ای – ملی از دیر باز مورد توجه روشنفکران ، مدیران و برنامه ریزان کشور بوده است .نظر به اینکه شیوع و گسترش جرم می تواند همانند یکی از موانع توسعه عمل کند و تآثیر مخرب بر افراد دارد، در سطح فردی وجود جرم باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر ، کاهش همبستگی اجتماعی ، فرسایش روابط چهره به چهره و کاهش مشارکت اجتماعی می شود و از طرفی بستر نا امنی را فراهم ساخته و امکان هر گونه توسعه اجتماعی ،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی را از بین ...

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز قابل تصور نیست. یکی از معیارهای ارزیای کیفیت محیط هر شهر، وجود فضای سبز عمومی است، فضاهایی که شهروندان در آنها بتوانند با ایمنی و آسایش خاطر با هم به تعامل و گفتگو بپردازند. اهمیت این مسأله تا حدی است که امروزه توجه به فضای سبز شهری و اعمال سیاستهایی که مردم شهرها را از مشکلاتی مانند یأس و نا امیدی برهاند و باعث ارتباط با فضای سبز و محیط گردد، از مهمترین وظایف نهادهای شهری محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای جلب مشارکت شهروندان من ...

مسائل و مشکلات شهری که دامن گیر شهرها بویژه شهرهای کوچک است تنها با تدبیر دولت و توسط آنها قابل حل نیست, لذا با همکاری , همیاری و مشارکت شهروندان و نهادهای محلی است که میتوان موفقیت برنامه های شهری را تضمین نمود. اهمیت این پژوهش در این است که مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه شهرهای کوچک که می تواند با مشارکت فعال شهروندان حل شود را آشکار ساخته و نقش مشارکت را در توسعه شهری مورد مطالعه قرار داده است. اهداف این تحقیق شناخت میزان و نحوه تمایل به مشارکت مردم در برنامه های توسعه ش ...