عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوال اصلی این تحقیق این است که انقلاب اسلامی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان ایران داشته است؟آیا با وقوع انقلاب اسلامی میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافته است؟و اگر جواب مثبت یا منفی است چرا؟در این پایان نامه فرض بر این است که پس از انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافته است ،در این تحقیق فاکتور ها و معیارهای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار داده و طبق آمار ارائه شده میزان مشارکت زنان را نشان داده و افزایش یا کاهش آنرا مورد ارزیابی ...

اعتماد مخاطب به رسانه محصول اعتماد به اخباری است که از این رسانه‌ها ارائه می‌شوند. تهیه خبر و خبر ‌رسانی از رسالت‌های اصلی وسایل ارتباط جمعی است. تلویزیون به دلیل همراه داشتن ویژگی صوت و تصویر به صورت همزمان و امکان پخش مستقیم و وسیع، همچنان یکی از موثرترین و شاید با نفوذترین وسایل ارتباط جمعی به حساب می‌آید که با انتشار وسیع اخبار به عنوان یکی از ارکان اصلی هر نهاد رسانه‌ای حساب می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با میزان اعتماد به اخبار تلویز ...