عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه دولت میزان دخالت دولت را در اقتصاد نشان می‌دهد. در ده‌های اخیر، مفهوم اندازه دولت در طول زمان و بر حسب ساختارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی تغییر کرده است. به گونه‌ای که مشارکت سیاسی موجب افزایش و نزدیکی نظارت و کنترل مقامات عمومی در تصمیم‌گیری می‌شود و از این منظر موجب افزایش اندازه دولت و مخارج مصرفی برای تخصیص می‌گردد. از سوی دیگر برخی دیگر از گروه‌ها هستند که عامل افزایش اندازه دولت می‌باشند اما این افزایش تنها در جهت منافع این گروه‌ها خلاصه می‌گردد. مطالعاتی که در خص ...

بررسی واکنش اسلام‌گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به مسئله حقوق زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران هدف اصلی این پایان نامه است. از همین زاویه، سوالات اصلی که در این تحقیق مطرح شده‌اند عبارت هستند از اینکه «اسلام گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به حقوق زنان چه دیدگاهی دارند؟ و چه نقاط افتراق و اشتراکی بین دیدگاه اسلام-گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به‌ حقوق زنان وجود دارد؟». جهت پاسخ به سؤالات مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ...
 
بازاریابی سیاسی در صدد افزایش توان گروههای سیاسی در فعالیتهای سیاسی می باشد، از آنجا که بازاریابها، توانایی ترغیب گروههای بزرگی از افراد را دارند، بنابراین آنها می توانند در رقابتهای سیاسی، شرکت داشته باشند.تحقیق حاضرتاثیر بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار داده، عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی را شناسایی و اولویت بندی می نماید. روش تحقیق از نوع توصیفی است، که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر تهرانمی ...

چکیده و نگاهی بر هویت، تاریخ، » مشارکت سیاسی « این رساله با مطالعه مفاهیم، نظریات، مصادیق، انواع جمعیت، سرزمین و محیطهای سیاسی، اقلیت قومی 04 میلیونی کردها، با اشاره به تقسیم جغرافیای کردها، بعد از شکست صفویه از عثمانیها درجنگ چالدران) 5150 .م( متعاقب طراحی مرزها و ژئو پلتیک خاورمیانه در سایکس پیکو ) 1515.م( تقسیم مجدد کردستان عثمانی بین کشورهای ترکیه، عراق و سوریه در پیمان لوزان ) 1915(، به مباحث نظری دموکراسی، توسعه سیاسی، گروه قومی و سیاستهای قومی و... می پردازد. ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با دیدی خوشبینانه نسبت به قابلیت های فناوری های نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) به تأثیر این فناوری ها بر مشارکت سیاسی و به خصوص انتخابات در ایران می پردازد. این تحقیق با بررسی نظرات متفاوت در مورد جهانی شدن ارتباطات و مشارکت سیاسی به این نتیجه می رسد که در عرصه نظر می توان قابلیت تأثیر مثبت این فناوری ها را بر مشارکت سیاسی تأیید کرد هر چند در عمل این قابلیت بستگی به شرایط و زیرساخت های فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و .... دارد و باید حداقلی از این شرایط فراهم باشد تا ای ...
 
مشارکت سیاسی، یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پرطرفدارترین حوزه‏‏های مشارکت در عصر حاضر است.یکی از اصول نیل به دموکراسی و نقش پذیری مردم در سرنوشت خود در دنیای امروزسیاست مدنی، حرکت به سمت جامعه پذیری سیاسی می باشد که نقطه آغاز ورود فرد به عرصه سیاست بر اساس تجربیات و دانسته هایی است که زندگی اجتماعی به وی نشان می دهد چرا که در جامعه پذیری سیاسی، فرد هنوز وارد عرصه عالمانه نظر دادن ودانستن تئوری ها و دکترین های سیاسی نشده است و مشق اولیه نقش پذیری در جامعه خو ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تأثیر مطبوعات در شکل گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی در میان دانش آموزان سال های دوم و سوم دبیرستان شهر اصفهان، به دنبال شناخت نوع آموزه هایی بود، که مطبوعات به عنوان یکی از مجاری جامعه پذیری سیاسی به دانش آموزان دبیرستانی _ که در سنین حساس رشد شخصیت سیاسی خود به سر می برند_ منتقل می کنند. در ابتدای این پژوهش به مباحث نظری پیرامون فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی پرداخته شد و با استفاده از آنها و دیدگاه های محقق، سوالات فرعی تحقیق و متغیرهای م ...