عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی دلایل عدم مشارکت دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دوره ی لیسانس زمینه ی نسبتا جدیدی در میان تحقیقات آموزش زبان انگلیسی به شمار می رود که می تواند باعث پیشرفت درفرآیند آموزش و یادگیری زبان شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل عدم مشارکت کلاسی دانشجویان زبان انگلیسی از دیدگاه آنان می باشد. بدین منظور تعداد 201 دانشجوی زبان انگلیسی در ایران به طور تصادفی بر اساس جدول تعیین مقدار نمونه مورگان و کرجسی (1970) به علاوه ی 25 استاد داوطلب در دانشگاه انتخاب و داده ها بر اساس مصا ...

چالش عمده‌ای که سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند و برای سازمان، بسیار پراهمیت و باارزش است، شکاف مشارکت در محل کار و نحوه ایجاد انگیزه در کارکنانی است که کمترین مشارکت و انگیزه را ذاتاً به فعالیت‌های کاریشان دارند. هدف از این مطالعه، «بررسی تأثیرات گیمیفیکیشن در پیامدهای رفتاری» در جهت توسعه چشم‌انداز و دیدگاه است. در این تحقیق از دیدگاه رویکرد کیفی با استراتژی مطالعه چند موردی و با استفاده از پیاده‌سازی داده‌ها توسط تولید محتوا و نرم‌افزار NVivo، سعی گردیده میان تئوری‌های ...