عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجاییکه هدف نهایی احداث شبکه های آبیاری پیشرفته ایجاد سیستمی است که با رعایت کلیه اصول و ضوابط فنی و اقتصادی و در عین حال کنترل کمی و کیفی، حداقل تلفات و نتیجتا حداکثر بهره وری از آب را به همراه داشته باشد واز طرف دیگر چون تحقق هدفهای فوق، نیاز به سرمایه گذاری زیاد و زمان طولانی دارد، بنابراین ضروری است که در نحوه طراحی قسمتهای مختلف شبکه های آبیاری و زهکشی توجه و دقت کافی بعمل آید. در یک شبکه آبیاری و زهکشی کانالهای اصلی (درجه 1و2) و انتقال معمولا از محلهای مختلف عبور نم ...

کانال آب بر سد سبلان با هدف انتقال و توزیع آب کشاورزی مهم ترین جزو این شبکه آبیاری و زهکشی را تشکیل میدهد. کانال اصلی شبکه آبیاری اراضی پایاب سد سبلان با نام MC و با ظرفیت 11 متر مکعب در ثانیه و به طول 15/5 کیلومتر تا ابتدای شبکه توزیع آب در حال اجرا شدن است. این کانال از نقطه شروع تا انتها متشکل از بخش های فلوم، سیفون و مقطع رو باز ذوزنقه ای می باشد. با توجه به پیچیدگی مسیر از نظر ژئوتکنیکی و زمین شناختی مهندسی آزمایش های و کاوش های ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی مقتضی انجام گرفته اس ...