عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای بررسی لوگوس در مسیحیت باید به ریشه‌های آن در پیش از مسیحیت پرداخت. در این رساله ریشه‌های لوگوس در فلسفه‌ی یونان باستان، یهودیت(عهدعتیق) و فیلون اسکندرانی مورد کاوش قرار گرفته است. به طور خلاصه می‌توان گفت لوگوس هر چند قبل از مسیحیت به معانی مختلفی به‌کار رفته و دارای اهمیت زیادی است اما در کل مفهومی ذهنی است و با کسی یا چیزی هم-هویت قلمداد نشده است. اما در مسیحیت لوگوس هم با عیسای تاریخی یکی گرفته شده و هم به مفهوم واسطه‌ی انکشاف به‌کار رفته است. در فصل مسیحیت علت این ا ...

مسیحیت از منظر هگل درسه دوره قابل بررسی می‌باشد. برن، فرانکفورت و ینا. برن و فرانکفورت متعلق به دوره جوانی هگل یا نوشته‌های کلامی اویند، اما ینا به دوره کمال هگل تعلق دارد که درآن هگل فلسفه خویش را بنا می‌کند. دربرن مسیحیت را با یونان باستان مقایسه می‌کند و بیان می‌کند که برخلاف یونان که دین آزادی است، مسیحیت به واسطه ایجابیتی که در ذات آن است، به مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور تبدیل می‌شود که نفی آزادی را به همراه می‌آورد. او در این دوره مسیح را با سقراط مقایسه می‌کند و بیان ...

درطول تاریخ وبه ویژه درچند سال اخیر،یکی ازموضوعاتی که غربی‌ها و مسیحیت تبشیری همواره به عنوان نقطه ضعف اسلام در تبلیغات خود علیه اسلام استفاده کرده‌اند، مسأله خشونت‌طلبی اسلام هم به لحاظ شعائری و احکام و هم به جهت دوری حکومت‌های اسلامی از تساهل و تسامح نسبت به پیروان ادیان دیگر بوده است . یکی ازعوامل بسیار موثر در متهم ساختن اسلام به عنوان دین خشونت ، عدم معرفی واقعیت احکام اسلام است. از دعوت عمومى آیه۲۰۸بقره،که همه مومنان را بدون استثنا ازهرزبان و نژاد و منطقه جغرافیایى و قش ...
نمایه ها:
تسامح | 
اسلام | 
تساهل | 
خشونت | 

دین مسیحیت بزرگترین جامعه مومنان در جهان یعنی یک سوم از مردم دنیا را به سوی خود جلب نموده است. چگونه مسیحیت تا این حد متنوع، چند فرهنگی و گسترده شده است؟ ریشه شناسی واژه میسیونری، روند تبدیل دین مسیح به جریانی چند فرهنگی با الهام از فرمان گذر از مرزها را نشان می دهد. چرا مسیحیان فعالیت های تبلیغی دین را در طول قرن ها با فراز و فرودهای متعدد به صورت مستمرادامه داده اند؟ آیا تبلیغ دینی یک تبلیغ بین فرهنگی و فراتر از معنای عادی آن است و اقناع در تبلیغ دینی چقدر اهمیت دارد؟ این ن ...
نمایه ها:

این پایان نامه ترجمه و تحقیق فصل های ۱، ۲ و ۳ کتاب بودیزم و مسیحیت تالیف وینستون ال. کینگ هست. مولف در فصل اول ابتدا روند جدایی دو آیین مسیحی و بودایی را در طول تاریخ مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه به اختلافات آن ها درباره برخی از مفاهیم اساسی دینی، مانند مفهوم واقعیت غایی، طبیعت انسان، مفهوم رهایی، رویکردشان به جهان و ... می پردازد. فصل دوم با بررسی مسئله انکار خدا در آیین بودایی آغاز می شود و در ادامه برخی از مفاهیم اصلی این آیین ، مانند درمه، کرمه، نیروانه و بودا مورد ...
نمایه ها:
خدا | 
عشق | 

با نگاه به ادیان الهی خصوصاً ادیان ابراهیمی در می یابیم که ادیان متشکل از سه اصل می باشند. این سه اصل عبارت از خدا، معاد و نبوت می باشند. می توان گفت اصلی ترین و حیاتی ترین اصل هر دین نبوت است. اصل نبوت در ادیان الهی از دو منظر اهمیت زیادی دارد، اول اینکه اصولاً اثبات حقانیت دین در گرو اثبات نبی الهی آن دین می باشد. در ثانی متن این ادیان شامل اعتقاد به خدا و معاد و چگونگی آنها بر اساس آموزه های انبیای آن شکل می گیرد، چرا که اصولا دین به عنوان پیام خداوندی بدون نبی غیر قابل ش ...
نمایه ها:
نبوت | 
معجزه | 
وحی | 
نبوت | 
قرآن | 
وحی | 

آیین میترا یا مهر آیینی راز آمیز بود که بر پایه پرستش میترا، ایزد عدالت، پیمان و جنگ بنیان نهاده شد و یکی از کهن ترین آیین های هند و اروپایی است که می توان آثارش را در بسیاری از ادیان بزرگ دنبال کرد. پیش از ظهور زرتشت، میترا والاترین جایگاه را در میان ایزدان ایرانی داشت. آیین های مربوط به بزرگداشت او در دوره های گوناگون همواره به شکل های مختلف با مردم همراه بوده است، گاه به عنوان آیینی مستقل و گاه تحت لوای دینی دیگر. این آیین به دلیل جذابیت هایی که در خود داشت مرزها را در نور ...
نمایه ها:
تاثیر | 
مهر | 

یکی از راهکارهای بنیادین شناخت ادیان و به تبع آن حقیقت، علم به عقاید و افکار پیشوایان دینی و سیر تحولی حیات دینی است؛ در این راستا حتی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی آن پیشوایان که تداوم‌بخش (و یا احیاناً تحول‌بخش) سیر تاریخی و فکری آن دین‌اند، مطمح نظر است. نقش اساسی پولس به ویژه از بُعد ترویج مسیحیت و عالمگیر ساختن آن، بر صاحب‌نظران مسیحیت‌شناسی غیرقابل‌انکار است. عملکرد دیگر وی ایجاد الهیاتی نوین - سوای کیفیت و اصالت مفاهیم - در حیطه‌ی مسیحیت است که آموزه‌های مسیحیت ...

مسیحیت در آغاز دینی ساده و آمیخته با دستورات ساده تربیتی بود. ولی به تدریج بحث و استدلال در باب مسائل ایمانی در بین متألهین رواج یافت. این عقلگرائی در ابتدا تحت نظر و در خدمت ایمان بود. از اواخر قرون وسطی به کارگیری عقل به عنوان روشی برای دفاع و درک عمیق‌تر ایمان مسیحی وارد الهیات شد. با شروع رنسانس به دلیل وقوع جریاناتی چون اومانیسم و انقلاب علمی، عقل استقلال خود را به دست آورد و به عنوان رقیبی برای الهیات ظاهر گردید. الهیات وحیانی در موضع دفاع قرار گرفت. درعصر روشنگری، عقل ...
نمایه ها:
دئیسم |