عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. با این حال ، مطابق مواد قانون تجارت ، در این دوران ...

از آنجا که اجاره از عقود مهم و پرکاربرد در جامعه کنونی است و دارای احکام و آثار مختلفی بین موجر و مستأجر است و از سوی دیگر بررسی دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن نیز دارای اهمیت است زیرا موجب یافتن نظرات مشترک و در نتیجه وحدت بین مسلمانان و تقریب مذاهب اسلامی می‌شود؛ لذا در این رساله، نظرات صاحب جواهر و شمس ‌الائمه‌ی سرخسی، از فقهای مشهور امامی و حنفی درباره‌ی احکام موجر و مستأجر، به صورت مقایسه‌ای بررسی شده است. روش کار، کتاب‌خانه‌ای و توصیفی- تطبیقی بوده که با مطالعه‌ی کتب فقهی ...
نمایه ها:
موجر | 
نجفی | 
سرخسی | 

سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در سال 76 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت. آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب یا پیشه یا تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخواستند و آن را غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چهارچوب قانون روابط موجر و مستأج ...

منظور از ضمانت اجراي تعهدات مستاجر در واقع آثار تخلف مستاجر از تعهداتی می باشد که طبق عقد اجاره بر عهده دارد تمامی این تعهدات جنبه قراردادي وتوافقی دارند خواه منشاء آنها توافق طرفین باشد یا این که قانون بر توافق آنان چنین تکالیفی را بار می کند. تعهدات مستاجر در اجاره املاك را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترك فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عد ...

تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمیت اراده حرف اول را در رابطه طرفین می زندودر جایی دیگر تقریبا همه احکام و اثار اجاره در قانون ...

چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می ماند ، در گونه دوم تنها درمدیریت بازرگانی به مستاجر جایگزین مالک کشتی شده و در گو ...

معاملات از امور قراردادی هستند که در نزد عقلا، بدان نحوی که در امر زندگی ایشان و تنظیم امورشان به آن احتیاج دارند، مقرّر شده است و تمام این موارد در زمان صاحب شریعت موجود بود، ولی شارع، دسته‌ای از این امور را تأیید و از دسته‌ای دیگر منع کرده است و بعضی را مقیّد و دسته‌ای دیگر را به همان صورت مطلق رها کرده است، بعد از مطلق و مقیّد و تأیید و منع نمودن شارع، یک سری اصول کلی شکل گرفت که به «قواعد فقه» موسوم‌اند و از طریق تطبیق این قواعد بر فروع، حکم مسائل نوظهور به دست می‌آید. در ...
نمایه ها:
اجاره | 
اعیان | 
منفعت | 

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه ...