عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده از میان جهات اعجاز ، اهل نظر به نکته ای توجه داشته و آن را در شمار اعجاز دانسته اند و آن « سبک تنظیم و شیوه ارایه مطالب در قرآن کریم است . سبک قرآن در بیان مطالب کاملا استثنائی است و با هر نوشتار و گفتار دیگری ، تفاوتی چشمگیر دارد ؛ تا بدانجا که راه را برای هر نوع تقلید و همانند آوری بر روی همگان می بندد .در توضیح این سخن باید گفت : اندیشمندان و دانشوران و به طور کلی نویسندگان در هر علم و فنی مطالب خود را طبقه بندی می کنند و هر مطلبی را در فصل مخصوص خود جای می دهند ...
نمایه ها:
تناسب | 
سیاق | 

هدف کلی قرآن، راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری و هریک از سوره‌ها با طرح موضوعات مختلف موضوعاتی که در برآوردن هدف سوره هماهنگی و اتفاق کامل دارند - گوشه‌ای از آن هدف کلی را محقق ساخته‌اند. هر سوره‌ای در قرآن کریم دارای جان و روح خاص خود است که در کالبد آیات آن سوره جریان دارد و این روح برمبانی و احکام و اسلوب آن سوره اشراف دارد. زیرا خداوند سبحان، عده‌ای از آیات را - حتی اگر به تعداد آیات یک سوره هم باشند - سوره نمی‌نامد مگر وقتی این آیات مشتمل بر غرض واحد الهی باشد، و همین ...
نمایه ها:
سوره | 
قرآن |