عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قوانین بقاء عموما" در مدل‌سازی فرایندهای فیزیکی ظاهر می‌شوند. سیستمهای معادلات قوانین بقاء بسیاری از پدیده‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند. بویژه پدیده‌هایی که در دینامیک گازها (Gas dynamics)، نظریه آبهای سطحی (Shallow water theory)، نظریه احتراق (Combustion theory)، کشسانی غیرخطی (Nonlinear elasticity)، دینامیک سیالات مغناطیسی (Magneto - fluid dynamic) و مهندسی ذخیره‌سازی مواد نفتی (Petroleum reservior engineering) رخ می‌دهند. قوانین بقاء در دینامیک گازها، برای شار گاز واکنشگر، ...