عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی به منظور آگاهی مردم ازمسائل سیاسی روزانجام گردید.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که میزان آگاهی ازمسائل درحد پائین قراردارد.بطوریکه بیش از نیمی ازافراد درمورد اکثر مسائل مطرح‌شده بی اطلاع بوده اند دررابطه جنس مردان بیش اززنان در رابطه با شغل متخصصین وکارشناسان بیش‌از سایرین ودررابطه باسن افراد 20 تا 49 سال بیش ازدیگران ازمسائل سیاسی روزآگاهی داشته اند همچنین باافزایش سطح سواد میزان آگاهی ازمسائل سیاسی افزایش یافته است . ...
نمایه ها:
آگاهی | 

هدف از تهیه این گزارش سبک اطلاع از افکار عمومی و دیدگاههای مردم می‌باشد. در این بررسی دو سوال مطرح شده است : -1 به نظر شما مهمترین مسئله روز چیست ؟ -2 چرا این مسئله مهم است ؟ برخی مصاحبه‌ها حضوری که به عمل آمد، پاسخگویان بر حسب اولویت به مقوله‌های اقتصادی - اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرده‌اند. - در مورد مسائل اقتصادی نتایج نشان می‌دهد که این میزان بین 30 تا 72 درصد در نوسان است . - در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی نتایج نشان می‌دهد که این میزان بین 13 تا 41 درصد متغیر ا ...

این تحقیق به بررسی خواسته‌ها و مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی پرداخته است . براساس اطلاعات به دست آمده نیمی از جمعیت نمونه (51 درصد) مهمترین مشکل اقتصادی خود را گرانی و 22 درصد مسکن عنوان کرده‌اند. پاین‌ترین رقم، 1 درصد، مربوط به مشکل تولید و سرمایه‌گذاری بوده است . در ارتباط با خواسته‌های فرهنگی، 24 درصد از جمعیت نمونه، گسترش موسسات آموزشی و مسائل آنها همانند کنکور، تسهیل شرایط تحصیلی و غیره را به عنوان خواسته‌های فرهنگی خود ذکر کرده‌اند. البت ...

رساله حاضر در یک مقدمه پنج فصل ویک نتیجه تنظیم ارائه می گردد. فصل اول : از آنجا که رفتار سیاسی اجتماعی و شرایط حالی هر کشور تا حدود زیادی زاییده گذشته و تاریخچه ملت ساکن بر قلمرو آن کشور می باشد ناگزیر به ارایه تاریخچه ای هر چند مختصراز آن ملت می باشیم دراین راستا کلیاتی راجع به چگونگی تسمیه منطقه ای که قزاقستان جزیی از آن است بیان می شود و مشخصات طبیعی و جغرافیایی این کشور بیان می گردد. آنگاه تاریخچه ای از ملل ساکن براین سرزمین از آغاز تا استقلال ذکر شده و چگونگی تکوین قومی ...

یکی از اهداف والای انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تحقق مردم سالاری دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است. در این پایان نامه در ابتدا به بررسی جایگاه مجلس در نظام های سیاسی دنیا و شیوه فعالیت آنها در احقاق حقوق مردم پرداخته ایم، سپس به مراحل و شیوه تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران و کارویژه های آن بعنوان پیش زمینه توجه نموده و در پایان دوره 22ساله 1359 تا 1382 کارکرد مجلس را در تحدید قدرت و تحقق مردم سالاری دینی مورد ارزیابی قرار داده ایم. ...

عدنان صائغ يكي از برجسته‌ترين شاعران جنگ و از نسل شعري دهه هشتاد عراق است. سال‌هاي بسياري را در زمان جنگ در جبهه‌هاي رويارويي با مرگ گذراند و از اين روى از آن بيزار است. فكر جنگ او را رها نكرد پس كسي را مي‌طلبيد كه تاريخ حقيقي آن را جداي از تاريخي كه دروغ‌پردازان و در رأس آنان شاعران مديح بدان پرداخته‌اند بنگارد. روش تحقيق در اين پژوهش، روش توصيفي ـ تحليلي است از آن جهت كه مجموعه‌هاي شعري عدنان صائغ را بررسي و مرواريد‌هاي انديشه‌ را از دل صدف‌هاي درياي شعرش مي‌يابد آن‌گاه تح ...

در این نظرخواهی طی 14 بار مراجعه به مردم، نظرات آنان را نسبت به مهمترین مسائل روز جویا شدیم. و هر بررسی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و سیاسی می‌باشد. مسائل اقتصادی: گرانی، بیکاری، مسکن و سایر مشکلات اقتصادی از مهمترین مسائل روز جامعه به حساب می‌آیند که بین 54 تا 71 درصد در نوسان است . مسائل اجتماعی - فرهنگی: در این مورد می‌توان، مشکلات جوانان، مسائل فرهنگی، آموزشی، مذهبی و همچنین کمبودهای تفریحی و امکانات ورزشی، بهداشت عمومی، افزایش جمعیت ، ترافیک ، اعتیاد ...
 
داستان « الارجوحه »، تنها داستان " محمد الماغوط " شاعر و نویسنده سوری است که آن را بصورت نثری روان و زیبا ارائه کرده است. این داستان در 11 فصل و 130 صفحه، زندگی – از عشق تا به زندان افتادن – شخص روزنامه نگاری را به تصویر می کشد که در ضمن آن، به بررسی و انتقاد از اوضاع اجتماعی و سیاسی و نظام حاکم بر جامعه، پرداخته می شود. این تحقیق به ترجمه، نقد و تحلیل داستان « الارجوحه » می پردازد. در این رساله، در فصل اول، به کلیات پرداخته شده است و در فصل دوم، شرح حال نویسنده و آثار وی و ...