عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی مسائل اقتصادی خانواده درایران هدف این بررسی راتشکیل داده است .درپخش نتایج این بررسی ،مشکلات اقتصادی خانواده های ایرانی درسطوح درآمدی مختلف ،در رابطه با سن و سال،تجرد و تاهل - شغل،جنس و سایر عوامل اجتماعی و شخصی به تفصیل بیان شده اند . ...

مجموعه شامل چهار سخنرانی و 14 مقاله است که در اولین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان که در آبان ماه 1372 توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی در مشهد برگزار گردیده ارائه شده‌اند. ...

این طرح بمنظور شناخت مسائل ومشکلاتی که پس اززلزله دردواستان گیلان وزنجان پدید آمده بود وبمنظور یافتن راه حلهای مناسب برای حل این مسائل ومشکلات بعنوان یک ابزار مناسب دردست مسئولان اجرائی جهت برخورد موثر باچنین سوانحی اقدام گردید. مراحل اساسی طرح عبارتنداز:الف بررسی وسعت وحدود و ثغور منطقه موردبررسی ومشخص کردن شهرستان ها ومناطق صدمه دیده اززلزله .ب - خصوصیات جمعیتی شهرستان های واقع در منطقه وروند تغییر وتحولات آن ج.بررسی وضع سواد وتحصیلات درمنطقه و تحولات آن -د.بررسی وضعیت نیرو ...

این طرح کوششی است دربررسی امکانات موجود وتوسعه اقتصادی ایران ، مطالعه مهمترین مسائل دردشواریهای توسعه اقتصادی ایران ،پیش بینی اقتصادی آینده ونشان دادن تصویری ازامکانات مسائل وپیشرفتهای آینده واستفاده ازیافته هاونتایج طرح در برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی آینده ایران . ...

شناسایی نارساییهای مربوط به امور آموزشی دانشجویان از نظر نیروی انسانی ، محتوای آموزشی و امکانات و همچنین شناسایی مشکلات اقتصادی دانشجویان از نظر تغذیه ، مسکن ، بهداشت و درمان و گذراندن اوقات فراغت . ...

شامل 8 مقاله است که به بررسی برخی ازمسائل اقتصادی ،اجتماعی استان فارس می پردازد. عناوین مقالات عبارتست از -1 نظری اجمالی به وضعیت اقتصادی صنایع استان فارس -2 توزیع امکانات اقتصادی - اجتماعی شهر شیراز -3 آب آشامیدنی شهر شیراز -4 ارزیابی شاخس‌های بهداشتی ابتلا و مرگ ومیراستان فارس -5 بررسی تغییرات کشت محصولات کشاورزی استان فارس -6مرغ‌داری های صنعتی استان فارس -7 هزینه ودرآمد خانوارهای استان فارس -8 فعالیتهای ساختمانی در مناطق شهری استان فارس . ...

بر اساس یک نمونه گیری تصادفی از محل اسکان مهاجرین در شش استان فوق الذکر (شهری -شهرک -روستا)جهت یک بررسی همه جانبه در زمینه استرس‌های احتمالی ناشی از جنگ و مهاجرت و تفاوت استرس‌های موجود در جمعیت مهاجرین با توجه به خسارات اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از مهاجرت این طرح توانسته 1643 نفر از مهاجرین جنگ را مورد ارزیابی روانی قرار دهد. ...

هدف مطالعه نشان دادن نقش برنامه ریزی روستائی در بهبود اوضاع اقتصادی اجتماعی روستاهامی باشدباتوجه به اینکه حیات روستا به فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی ) وابسته می باشد چگونگی استفاده بهینه و استفاده از روشهای مناسب برنامه ریزی جهت بهبود اوضاع اقتصادی ، اجتماعی هدف این مطالعه بوده است . ...

طرح بررسی راههای یکپارچه کردن اراضی زراعی ناظر بر روشن کردن این عوامل است که چگونه قلمرو زراعی اولیه باتوجه به عوامل انسانی ،محیط طبیعی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی بین بهره‌برداران اولیه تقسیم گردیده و به چه صورتی سازمانهای تولیدی روی آن استوار شده است . که درطول زمان تحت تاثیر چه عواملی از قبیل افزایش جمعیت جهت‌گیری سیاستهای ملی عوامل اجتماعی و اقتصادی ،دستخوش تغییر و تحول گردید و مسافت زراعی فعلی را در ابعاد و قطعات کوچک و آنهم در نواحی مختلف قلمرو زراعی بوجود آورده است که هم ...