عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درعصری که شرکتها روز به روز حجیم تر و بزرگتر می شوند و بر تعدادشان افزوده می گردد بالطبع تاثیر عمده ای برساختار و نظام اجتماعی می گذارند. در طول سالهای اخیر،اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی شرکت روز به روز بیشتر شده است به طوری که امروزه از آن به عنوان یک اولویت اصلی برای شرکتها یاد میکنند. این تحقیق به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مزیت رقابتی محصولات شرکت ال جی می پردازد.تحقیق فوق از نظر هدف،کاربردی واز منظر روش،توصیفی می باشد.جامعه آماری نامحدود است و تعداد نمونه،384 نفر از ...

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از مهمترین موسسات دولتی که نقش مهمی در سلامت و ارتقای کیفی کالاها و خدمات مصرفی در جامعه بر عهده دارد لذا افراد جامعه نیز با اعتقاد نماینده بودن این سازمان، در بررسی دقیق استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات مورد نظر به مصرف آن می پردازد، قانونگذار اختیارات وسیعی به سازمان مذکور داده است تا به وسیله آن اهدافی که برای آن تعیین شده و مورد انتظار و تقاضای عموم مصرف کنندگان نیز هست را درست انجام دهد. قطعاً اختیارات بدون مسئولیت(هم ...

حقوق معنوی (فکری) عبارت از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی و صنعتی، ادبی و هنری که به صاحب آن اختیار انتفاع و بهره برداری انحصاری از این حقوق را می‌دهد. حقوق معنوی(فکری) به علت نقشی که در پیشرفت و توسعه صنعتی و علمی جوامع دارد، امروزه مورد توجه کشورها قرارگرفته است و عدم حمایت از آن در برابر تعرضات ناروا، عقب‌ماندگی، عدم رغبت و اشتیاق میان مبتکران و مخترعان و نخبگان جامعه در ابتکار و نوآوری را به دنبال دارد . قانون‌گذار برای حمایت از حقوق مزبور، به حمایت‌های ...

اقدامات متقابل در عمل، انواع گوناگونی را شامل می­شوند که آنها را می­توان به دو دسته نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود. در این میان اقدامات متقابلی که همراه با زور اعمال می­گردند، مغایر با مفاد منشور ملل متحد خواهد بود. نهاد­های بین المللی همچون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در راستای محکومیت این گونه اقدامات بر اساس قوانین گام­های موثری باید بردارند. اقدامات متقابل، واکنشی برای تخلّفات بین المللی دولت­ها محسوب می­شود. اجرای چنین اقداماتی از س ...

اصل استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. منظور از استقلال قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و و جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه ای در قوانین ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند. شاخصه های متنوعی برای ...