عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان اشرف مخلوقات و خلیفه خدا، بر روی زمین است. هدف از خلقت انسان طی مسیر هدایت و رسیدن به قرب الهی است که طی این طریق با شناخت مسئولیت‌ها، هموارتر می‌شود. مسئولیتی که به عنوان امانت به انسان سپرده شده است. تکلیف و مسئولیت انسان از جهت دامنه در مقابل خود، والدین، فرزندان، خدا و... بوده و این مسئولیت از جهت نوع آن اعم از اجتماعی، حقوقی و اخلاقی می‌باشد.در این تحقیق به بررسی این سوال پرداخته شده است که مسئولیت اخلاقی متقابل والدین و فرزندان در قرآن و روایات چیست؟ نتایج حاصل از ...

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها ز ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

با نظر به اهمّیّت جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی ،این پژوهش بر آن است تا به تبیین فلسفه ی آموزش خانواده کودکان استثنائی بپردازد . در این پژوهش منظور از فلسفه آموزش خانواده کودکان استثنائی ، بیان چیستی، چرایی و چگونگی آن است . برای این منظور ، ابتدا به بیان نظریات و دیدگاه های مطرح شده در حوزه آموزش خانواده کودکان استثنائی پرداخته شده است، سپس با استفاده از روش تحلیلی (روش تحلیل دو دسته است: تحلیل منطقی و تحلیل زبانی . تأکید اصلی در تحلیل منطقی ، بر مسأله ی رو ...

هدف از این مطالعه تبیین الگوی تعارضات زناشویی در پنج سال اول زندگی در زوج های بدون فرزند و زوج‌هایی که تازه صاحب فرزند شده اند می باشد، و همچنین تحول خانواده (ساختاری یا کنشی) چه نقشی در کمیت و کیفیت الگو‌های درگیری زناشویی ایفا می‌کند. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 200 نفر زوج (100 زن و 100 مرد) که به صورت روش نمونه گیری هدفمند از شهر شیراز انتخاب شده اند. میانگین و انحراف معیار سنی گروه نمونه مورد مطالعه به ترتیب مردان 29.98 و 3.862 و زنان 24.85 و 3.39 و میانگین و انح ...

پژوهش حاضر به منظورهنجاریابی مقیاس جامع رضایت زناشویی آلبرت محرابیان انجام شده است .نمونه آماری این پژوهش ، زوج های 45-25ساله ساکن شیراز که حداقل یکی از فرزندانشان در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد .از طریق روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای ، ازبین نواحی چهارگانه مدارس شیراز به طور تصادفی 800نفر (400زوج) انتخاب شدند و مقیاس مورد نظر روی آن ها اجرا شد برای تعیین روایی مقیاس ، از روایی صوری ،روایی عاملی و روایی همزمان استفاده و مشخص شد مقیاس جامع رضایت زناشویی در بررسی ...

هدف از این پ‍‍‍‍ژوهش بررسی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن می باشد روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای (تحلیلی و توصیفی) است. کانون خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که اساس و سنگ بنای جامعه را تشکیل می‌دهد. یکی از تکالیف زن و شوهر همکاری آنان برای تحکیم مبانی خانواده است. ماده 1104 قانون مدنی می گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. » معاضدت و همکاری زن و شوهر، موجب تحکیم پایه های خانواده‌ شده و از امکان هر گونه ...

باروری به عنوان یکی از مولفه‌های جمعیتی از عوامل تأثیرگذار در روند توسعه در هر جامعه است. توسعه، خود نیز متقابلا بر فرزندآوری در جامعه اثر می‌گذارد. رویکردهای نظری گوناگونی درباره‌ی عوامل و تعیین‌کننده‌های باروری و تمایلات فرزندآوری زوج‌ها ارائه شده است. اتّخاذ یک رویکرد ترکیبی در پرداختن به این موضوع می‌تواند کمک موثّری در شناخت رفتار و تمایلات فرزندآوری زوج‌ها به دست دهد. بر اساس چارچوب نظری و مدل تحلیلی اتخاذ‌شده، سه متغیر وابسته‌ی رفتار باروری زنان، ایده‌آل‌های باروری و ...