عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می‌کند و مستقیماً و فی‌نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی‌شود موضوع اصلی پایان‌نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات عمومی، براساس تئوریهای مسئولیت کیفری طراحی شده بود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 137 ...

حمل و نقل و مسئولیت مدنی ارتباطی تنگاتنگ دارند، این رابطه در حمل و نقل کالاهای خطرناک واجد اهمیت ویژه ای است. اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل کالاهای خطرناک به جهت ایجاد محیط خطرناک، سنگین بودن خسارات وارده و توسعه روزافزون تولید و جابجایی این مواد در ایران و جهان است. کالاهای خطرناک تهدیدی جدّی برای سلامتی انسان و محیط زیست هستند در کشور ما با توجه به روند صنعتی شدن و واقع شدن در مسیر ترانزیت، این جابجایی ها با حجم بالا در حال انجام است، لیکن وضع قانون برای ضابطه مند نم ...

کودک، انسانی است دارای شخصیت حقیقی و حقوقی، در عین حال که موجودی ضعیف و ناتوان که نیازمند چتر حمایت همه جانبه پدر و مادر است. کودکان در خانواده رشد می‏کنند، تکامل می‌یابند و جامعه پذیر می‏گردند و در سیر زندگی با بسیاری از آسیب‏های اجتماعی آشنا می‏شوند. دوران کودکی اساس سلامت جسم و جان است. یک اشتباه ممکن است کودک را از مسیر سعادت خارج نماید. زیرا بزرگسالان با داشتن عقل و تجربه تا اندازه ای قدرت تشخیص و دفاع را دارند اما یک کودک هر سخن بی اساس و افسانه مسمومی که بشنود، می‏پذ ...

در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم می باشد که با توجّه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آن ها ...

منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون تقصیر از اهمیت بیشتری نسبت به مواردی که تقصیر در آن شرط مسئولیت است ،برخوردار است ...

سخن از تمایز یا عدم تمایز مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد به عنوان دو شعبه از مسئولیت مدنی مدت هاست که محمل بحث حقوقدانان بوده است.این امر علاوه بر آنکه می تواند یک اختلاف نظر علمی باشد،در عمل نیز منشأ آثار فراوان می گردد.از جمله آثار مترتب بر آن در رژیم و قلمرو حاکم بر مسئولیت مدنی نمایان است.قائلین به نظریه یگانگی یا عدم تمایز دو مسئولیت بر این باورند که اختلاف هر اندازه اهمیت داشته باشد ریشه در ماهیت دوگانه ندارد؛بر عکس قائلین نظریه تمایز اختلاف عظیمی بین دو مسئ ...

جنايات جنگي و نقض گسترده حقوق بين الملل بشردوستانه در مناطقي همچون روآندا و يوگسلاوي سابق درسالهاي منتهي به قرن بيست ويکم ميلادي جهانيان را متقاعد به اين ايده نمود که صرف وقوع نقض هاي گسترده و شايد مقررات حقوق بين الملل بشردوستانه زمينه را براي اجراي دکترين مسئوليت حمايت باز مي نمايد.در بعد اوليه اين دکترين،مسئوليت اوليه حفاظت از غير نظاميان بر عهده دولت متبوع آنان است اما در جايي که دولت متبوع آنان نتواند يا تمايل نداشته باشد که مسئوليت خويش را در قبال اتباع تحت صلاحيت خويش ...

در اين تحقيق ، مسئوليت ناشي از عدم ارائه اطلاعات صحيح به مصرف كننده در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفت . بدين منظور ابتدا به حقوق مصرف كننده و پس از آن به ماهيت و ابعاد مختلف ارائه اطلاعات صحيح به مصرف كننده و تبيين شرايط و اركان مسئوليت مدني ناشي از عدم ارائه اطلاعات صحيح به مصرف كننده پرداخته شد . نتيجه ي به دست آمده حاكي از آن بود كه ، اختيارات و امتيازاتي كه به واسطه ي خريد و يا استفاده از كالا و خدمات با هدف ايجاد تعادل و برابري ميان عرضه كنندگان و مصرف كنندگان به م ...

چکیده يكي از قواعد مهم و اساسي در فقه وحقوق اسلامي، قاعده ضمان عاقله است كه بر اساس آن مسئوليت پرداخت ديه قتل و جرح خطايي و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنايات كودكان و ديوانه به عهده عاقله جاني است نه خود جاني، در مقابل آن اصل حقوقي «شخصي بودن مجازات ها» است كه مستند به ادله عقلي ونقلي مي باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است كه مطابق آن هر انساني شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقي خوداست و هيچ كس مسئول تحمل كيفرمترتب بر آن نيست؛چون ضمان عاقله با اين اصل مستند در تعارض مي ...