عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله مکانیابی یکی از موضوعات مهم و اساسی در سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی است که جنبه استراتژیک دارد. جایگاه های سوخت از جمله تسهیلاتی هستند که جهت احداث، نیاز به دقت زیاد و بررسی علمی و سرمایه گذاری بالایی دارند که اهمیت مکان یابی دقیق و کارشناسانه آنها را نشان میدهد. در این تحقیق به علت اهمیت بالای احداث جایگاه های CNG در کل کشور و همچنین نیاز به وجود جایگاه های بنزین در کنار آنها، مکانیابی هر دو نوع جایگاه مدنظر قرار داده شده است. پس از بررسی مدل های ریاضی مکانیابی، با ...