عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه مسأله ممانعت ماکزیمم جریان شبکه چندپایانی MTNIP را بیان و مدلسازی می‌کنیم. در MTNIP کاربر شبکه قصد دارد ماکزیمم جریان بین K ≥ 3 دسته گره از پیش تعیین شده را بدست آورد. در حالی‌که ممانعت کننده شبکه سعی می‌کند با استفاده از منابع ممانعت محدودی این ماکزیمم جریان را مینیمم سازد. در این پایان نامه این مسأله را با استفاده از دو مدل دقیق و تقریبی مدلسازی کرده و با ارائه نتایج محاسباتی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه می‎‎کنیم. در فرمول‌بندی دقیق، ابتدا این مسأله را ب ...