عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جستجوی راه‌های جدید جهت رقابت در بازارهای رقابتی جوهره‌ی اصلی تفکر استراتژیک و استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی پایدار موضوع اصلی مباحث استراتژی است. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست که در کوتاه مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می‌کند. بنابراین تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است .هدف از این پژوهش بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق ...

مزیت رقابتی امروزه مفهومی شناخته شده است که در ارتباط با آن پژوهشگران مطالعات زیادی انجام داده‌اند. طی سال‌های اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره‌های تأمین، سازمان‌ها دریافته‌اند که برای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به‌کارگیرند. از سوی دیگر ارتقای آگاهی، فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمان‌ها را در توجه به مولفه‌های توسعه پایدار همچون مباحث اجتماعی و زیست‌محیطی مجاب نموده و موجب پدید آمدن مفهومی ...

تاکنون در بسیاری از مطالعات صورت گرفته به طور جداگانه به بررسی رابطه عوامل بیرونی دانش با ظرفیت جذب شرکت، عوامل دورنی کننده دانش با ظرفیت جذب ، رابطه ظرفیت جذب و نوآوی، رابطه ظرفیت جذب و انعطاف-پذیری استراتژیک، رابطه بین نوآوری و مزیت رقابتی پایدار، رابطه بین انعطاف‌پذیری استراتژیک با مزیت رقابتی پایدارپرداختند، اما متونی که به طور مشخص ارتباط این متغیرها را با یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دهند نسبتا محدود می باشد. بنابراین ...

بر اساس یافته‌های مرحله کیفی پژوهش، عوامل مزیت رقابتی پایدار بر اساس نظریه منبع محور و رویکرد شایستگی-های محوری منابع انسانی، از دیدگاه خبرگان شامل عوامل «دانش فنی»، «تعهد سازمانی»، «انعطاف‌پذیری»، «خلاقیت» «رضایت شغلی» و «اخلاق حرفه‌ای» در صنعت بیمه مشخص شدند. سپس نقش مدیریت استعداد در بهبود این عوامل به‌عنوان عوامل کسب مزیت رقابتی پایدار مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد مدیریت استعداد با ضریب استاندارد 85/0 تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد. ...

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. در محیط پویا و رقابتی کنونی ، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا مزیت رقابتی داشت. امروزه موفقیت هر سازمانی جهت افزایش و حفظ سهم بازار و بهبود وضعیت رقابتی درگرو شناسایی عواملی می باشد که باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردند. در صورتی که یک سازمان آگاه باشد در صنعتی که فعالیت می کند، چه عواملی سبب کسب مزیت رقابتی می ...

در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئله تحقیق حاضر این است تا بررسی نماید که ((طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد و بازارگرایی و نقش آن در مزیت پایدار)) چه تأثیری بر حفظ و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنایع لبنی استان تهران به جای می‌گذارد. ...

در این مطالعه بر مبنای تحقیقات پیشین، تاثیرات درونی طبقات سرمایه ی فکری در قالب مدل مفهومی تعیین گردید و از منظر تامین کنندگان مالی با استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی سرمایه ی فکری که پتانسیل ایجاد مزیت رقابتی پایدار را بر پایه دیدگاه مبتنی بر منابع در یک کسب و کار کوچک و متوسط دارا می باشند، با ابزار پرسشنامه و الگوی تصمیم گیری ANP ، شناسایی و الویت بندی گردید. درنتیجه، از یک طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند با معیارهای استراتژیک به ارزیابی مشتریان خود بپرداز ...

چگونگی رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، از مباحث چالش برانگیز در زمینه مدیریت استراتژیک است. صاحب نظران در پی پاسخ به سوال، تحلیل و بررسی بسیاری انجام داده اند. نتیجه تحقیق ها، پایه های استراتژی بازار راهبر را شکل داد. فلسفه این نوع استراتژی بر این قرار دارد که مشتری بازار باید در هسته استراتژی کسب و کار واقع شود. در این میان سازمان های بازار راهبر، که با تاکید بر رقابت های متمایزشان، خلق ارزش برای مشتری می نمایند، به خوبی این نوع استراتژی را سر لوحه کار خویش قرار داده اند. در طی ...

در دنیای بسیار رقابتی امروز، تکیه بر دانش و مهارت های قدیمی ضامن دستیابی و حفظ مزیت رقابتی نبوده و سازمان ها باید طرح ها و ایده های تازه ای را مطرح نمایند. یادگیری زدایی نقطه مقابل طیف یادگیری بوده و سازمان های یادگیرنده به منظور یادگیری دانش و مهارت های جدید باید حافظه ی خود را از موارد قدیمی پاک نمایند. در واقع مفهوم یادگیری زدایی سازمانی به این موضوع اشاره می کند که حرکت به سوی تغییر و تطبیق با محیط، نیازمند رها کردن باورها و قواعد قدیمی غیر مفید است که عملکرد سازمان را تح ...