عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 519

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جستجوی راه‌های جدید جهت رقابت در بازارهای رقابتی جوهره‌ی اصلی تفکر استراتژیک و استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی پایدار موضوع اصلی مباحث استراتژی است. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست که در کوتاه مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می‌کند. بنابراین تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است .هدف از این پژوهش بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق ...

مزیت رقابتی امروزه مفهومی شناخته شده است که در ارتباط با آن پژوهشگران مطالعات زیادی انجام داده‌اند. طی سال‌های اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره‌های تأمین، سازمان‌ها دریافته‌اند که برای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به‌کارگیرند. از سوی دیگر ارتقای آگاهی، فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمان‌ها را در توجه به مولفه‌های توسعه پایدار همچون مباحث اجتماعی و زیست‌محیطی مجاب نموده و موجب پدید آمدن مفهومی ...

در دنیای مدرن امروز، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب چشم انداز جدید، سازمان ها باید اشکال جدید رقابت را بکار بگیرند و به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم مزیت های نسبی و رقابتی، به بررسی مزیت های نسبی و رقابتی صنعت الکترونیک ایران طی دوره زمانی1384-1387 پرادخته است. همچنین به بررسی رابطه بین آموزش با تولید و صادرات طی دوره ...

این مقاله در پی ارائه مدلی است که از طریق آن بتوان به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی دست یافت. در این مقاله استدلال می شود برای ایجاد سیستمی که بتواند دستیابی به هدف مزیت رقابتی پایدار را با موفقیت دنبال کند، نیاز به مجموعه ای است که در آن چهار نقش مدیریتی، اجرا (p)، ایجاد (A)، کارآفرینی (E) و یکپارچه سازی (I) به صورت آگاهانه دنبال شود. نتیجه این چهار نقش، شکل دهی و حفظ اثر بخشی کارایی کوتاه مدت وبلند مدت برای مدیریت سازمان بطور عام و مدیریت منابع انسانی بطور خاص است که مور ...

تاکنون در بسیاری از مطالعات صورت گرفته به طور جداگانه به بررسی رابطه عوامل بیرونی دانش با ظرفیت جذب شرکت، عوامل دورنی کننده دانش با ظرفیت جذب ، رابطه ظرفیت جذب و نوآوی، رابطه ظرفیت جذب و انعطاف-پذیری استراتژیک، رابطه بین نوآوری و مزیت رقابتی پایدار، رابطه بین انعطاف‌پذیری استراتژیک با مزیت رقابتی پایدارپرداختند، اما متونی که به طور مشخص ارتباط این متغیرها را با یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دهند نسبتا محدود می باشد. بنابراین ...

نقش بسیار اساسی بازاریابی در کسب رضایت مشتریان و مزیت رقابتی کسب و کارها، پژوهشگران را بر آن داشته که در صدد ارائه راهکارها و الگوهای مناسب بوده و روش های نوینی را پیش روی مدیران بازاریابی قرار دهند. در این میان در پرتو انقلاب اسلامی و رویکرد غنی سازی محتوا، توجه و بررسی بازاریابی با رویکرد اسلامی و استخراج ارزش های اسلامی ناظر بر تصمیم های آن، ضرورتی پرهیز ناپذیر است. با توجّه به این اهمیت، تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزش های اخلاقی بازاریابی اسلامی بر افزایش رضایت مشتر ...

زمینه و هدف: در محیط پیچیده و پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت‌ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی‌هایی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هویت شرکتی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش میانجی نوآوری استراتژیک در شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی فعال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. بدین سبب که برای اثبات فرضیه‌های تحقیق، از نظرسنجی با افراد درگیر مسئله (مدیران و کارکنان) اس ...

بر اساس یافته‌های مرحله کیفی پژوهش، عوامل مزیت رقابتی پایدار بر اساس نظریه منبع محور و رویکرد شایستگی-های محوری منابع انسانی، از دیدگاه خبرگان شامل عوامل «دانش فنی»، «تعهد سازمانی»، «انعطاف‌پذیری»، «خلاقیت» «رضایت شغلی» و «اخلاق حرفه‌ای» در صنعت بیمه مشخص شدند. سپس نقش مدیریت استعداد در بهبود این عوامل به‌عنوان عوامل کسب مزیت رقابتی پایدار مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد مدیریت استعداد با ضریب استاندارد 85/0 تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد. ...

شناخت مزیت رقابتی به عنوان چالشی مداوم برای تصمیم گیرندگان مطرح می باشد،از دیدگاه تاریخی مزیت رقابتی به عنوان موضوعی موقعیتی انگاشته می شد،زمانی که شرکتها در فضایی رقابتی قرار گرفته اند و سهم بازاری را ساخته و از ان دفاع می کنند. مبانی تئوریک تحقیق حاضر بر اساس سه نگرش موجود در رابطه با منشا مزیت رقابتی می باشد که عبارتند از:رویکرد ساختار صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع و نگرش رابطه ای،که محور اصلی و تکیه تحقیق بر رویکرد منبع محور می باشد.در این راستا با توجه به نقش منابع نامحسوس ...