عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 413

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای مدرن امروز، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب چشم انداز جدید، سازمان ها باید اشکال جدید رقابت را بکار بگیرند و به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم مزیت های نسبی و رقابتی، به بررسی مزیت های نسبی و رقابتی صنعت الکترونیک ایران طی دوره زمانی1384-1387 پرادخته است. همچنین به بررسی رابطه بین آموزش با تولید و صادرات طی دوره ...

جستجوی راه‌های جدید جهت رقابت در بازارهای رقابتی جوهره‌ی اصلی تفکر استراتژیک و استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی پایدار موضوع اصلی مباحث استراتژی است. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست که در کوتاه مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می‌کند. بنابراین تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است .هدف از این پژوهش بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق ...

پیشرفت های روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر را دستخوش تغییرات اساسی کرده و زمینه تحول، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مختلف از جمله خدمات صنعت گردشگری را فراهم آورده است. این صنعت یکی از سودآورترین صنایع دنیا‌‌‌‌ست و بازاریابی الکترونیک یکی از ابزارهای رونق آن است. هدف این تحقیق مطالعه عوامل موثر(عوامل داخلی و خارجی) بر پذیرش بازاریابی الکترونیک در آژانس های مسافرتی چارترکننده شهر اصفهان است. در این تحقیق پس از بررسی مدل ها و نظریه های مختلف پذیرش فناوری، مدل مفهوم ...

امروزه کوتاهشدن عمر محصول و ورود رقباي زياد در عرصه توليد، اهميت برنامه ريزي توليد و مديريت توليد را افزايش داده است. يكي از زمينه هاي مديريت توليد، مديريت سبد محصول است. سبد محصول براي هر توليد كننده به صورت مجزا توسط برخي محققين مورد بررسي قرار گرفته است. وليكن انتخاب سبد محصول و نيز مقادير توليدي به ازاي هر نوع محصول موجود در سبد محصول با توجه به رقباي توليدي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب يك سبد محصول مناسب مي تواند يك مزيت رقابتي مهم براي هر توليد كننده محسوب شو ...

امروزه سازمان ها جهت دست يابي به مزيت رقابتي پايدار ، توجه ويژه ه اي را به سرمايه هاي انساني و فکري و دانش فردي و سازماني مبذول مي دارند. يکي از ابزارها و رويکرد هاي مهم که بسياري از سازمان ها پياده کرده اند و يا در حال پياده سازي آن مي باشند ، مديريت دانش مي باشد و از طرفي يکي از مهمترين ابعاد مديريت دانش، رفتار تسهيم دانش در سازمان بوسيله افراد مي باشد که مي تواند نقش تعيين کنندهاي در موفقيت سيستم هاي مديريت دانش ايفا کند. سوال اساسي اين تحقيق اين است که چه عواملي بر رفتار ...

ایران درتاریخ 1384/3/5 به عنوان عضو ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‌آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. آگاهی از مزیت‌ها و عدم مزیت‌های صنایع داخلی، میتواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها کمک شایانی کند. از آنجا که ایران به عنوان دومین دارنده ذخایرگاز(ماده اولیه صنعت پتروشیمی) جهان شناخته شده و از نیروی کار تقریباً ارزان‌تری نسبت به کشورهای رقیب برخوردار است، لذا پرواضح است که ایران از مزیت‌نسبی در این زمینه برخوردار ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی صورت گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد وجامعه آماری شامل 91 نفر از روسای و کارکنان بانک سرمایه شمالغرب بانک سرمایه می باشد.برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سه عاملی سنجش مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان(1388) و پرسشنامه استاندارد پنج عاملی سنجش مزیت رقابتی مهری(1383) و پرسشنامه محقق ساخته شایستگی اجتماعی استفاده شد ...

فناوری اطلاعات پدیده ای نسبتا جوان و بسیار متحول است. افزایش قدرت رقابتی در بازار از مهمترین اهداف بکارگیری گسترده فناوری اطلاعات در سازمانها و بنگاهها می باشد. عامل اساسی موفقیت های بلند مدت یک شرکت دستیابی به مزیت رقابتی و نگهداری آن است. در مزیت رقابتی شرکت باید بتواند نسبت به صنعتی که در آن مشغول به فعالیت است دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبا باشد. در بحث های مربوط به مدیریت، مسئله رقابت به طورکلی بر اساس دسترسی به اطلاعات شکل گرفته است. فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک تا ...

امروزه اهمیت مشتری در سازمانها چنان بالا رفته که گرایش سازمانها از محصول محوری به مشتری محوری تغییر پیدا کرده است. مدیران دانش مشتری دریافته‏اند دانش تنها در کارکنان وجود ندارد بلکه در مشتریان نیز هست که آنان را به خلق ارزش از نوآوری و پیشرفت هدایت می‏کند. مدیریت دانش مشتری بر شناسایی حیطه‌های بهبود خدمت رسانی، توسعه و تکوین محصولات جدید، جمع آوری دانش از طریق صحبت کردن با مشتری و به دست آوردن اطلاعات از طریق تجربیات مشتری تاکید دارد. به وسیله مدیریت کردن دانش مشتریان، شرکت ه ...