عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2939

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در خلال سال های اخیر که تغییرات سریع محیطی، حیات بسیاری از سازمان ها را تهدید می کند تحولات و تغییرات سریع تکنولوژی و انفجار اطلاعات باعث گردیده که سازمان ها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در محیط رقابتی کنونی متحمل شوند از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات با در اختیار گذاشتن راه های مختلف کسب برتری، موجب گشته است تا سازمان ها تنها از طریق افزایش سطح هوشمندی رقابتی خود و بکارگیری اطلاعات بروز، بتوانند بر رقیبان خود غلبه کنند هدف از پژوهش حاضر که به صورت کتابخانه ای انجام شد ...

در دنیای مدرن امروز، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب چشم انداز جدید، سازمان ها باید اشکال جدید رقابت را بکار بگیرند و به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم مزیت های نسبی و رقابتی، به بررسی مزیت های نسبی و رقابتی صنعت الکترونیک ایران طی دوره زمانی1384-1387 پرادخته است. همچنین به بررسی رابطه بین آموزش با تولید و صادرات طی دوره ...

در عصر اطلاعات و فناوری اطلاعات , دانش به عنوان عامل اساسی و منبع حیاتی سازمان ها در عرصه رقابت ، برای دست یابی به مزیت رقابت محسوب می گردد و امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها مطرح می شود سازمان ها براین باورند که بکارگیری مدیریت دانش می تواند به برتری بلند مدت آنها در عرصه های رقابتی منجر شود.مفهوم مدیریت دانش به عنوان یک سلاح رقابتی قدرتمند ، درادبیات مدیریت استراتژیک مورد تاکید قرار گرفته است.با این حال ، پایداری مزیت رقابتی ایجاد شده بواسطه من ...
نمایه ها:

مدیریت زنجیره تامین از دیدگاههای نوینی است که سازمان ها را در دستیابی به اهداف رقابتی و برآورده سازی نیازهای مشتریان در بازار به شدت رقابتی و متلاطم کنونی یاری میدهددراین تحقیق ابعاد مختلف چابکی معرفی شده و چگونگی دستیابی سازمان به چابکی در زنجیره تامین موردمطالعه و بررسی قرار می گیرد . اهداف اصلیتحقیق عبارتند از :بررسی مفهوم زنجیره تامین چابک و تعیین ارتباط بین چابکی و مزیت رقابتی ،شناسایی مولفه ها و شاخص های اصلی و مهم موثر بر چابکی کلیه فرآیندهای زنجیره تامین،استخراج مدله ...

بنگاه های کوچک و متوسط همانند سایر سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری باالزامات رقابتی، نیازمند کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. مزیت رقابتی توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمانی است و بازاریابی صدای مشتری شیوه نوینی در بازاریابی است که با ترکیب بازاریابی و استراتژی و تعامل با مشتریان، موجب ارائه بهترین محصولات و خدمات با مشتریان می شود و از طریق ایجاد و افزایش رضایت و وفاداری مشتریان، تقویت نام و نشا ...

جستجوی راه‌های جدید جهت رقابت در بازارهای رقابتی جوهره‌ی اصلی تفکر استراتژیک و استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی پایدار موضوع اصلی مباحث استراتژی است. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست که در کوتاه مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می‌کند. بنابراین تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است .هدف از این پژوهش بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق ...

پیشرفت های روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر را دستخوش تغییرات اساسی کرده و زمینه تحول، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مختلف از جمله خدمات صنعت گردشگری را فراهم آورده است. این صنعت یکی از سودآورترین صنایع دنیا‌‌‌‌ست و بازاریابی الکترونیک یکی از ابزارهای رونق آن است. هدف این تحقیق مطالعه عوامل موثر(عوامل داخلی و خارجی) بر پذیرش بازاریابی الکترونیک در آژانس های مسافرتی چارترکننده شهر اصفهان است. در این تحقیق پس از بررسی مدل ها و نظریه های مختلف پذیرش فناوری، مدل مفهوم ...

امروزه کوتاهشدن عمر محصول و ورود رقباي زياد در عرصه توليد، اهميت برنامه ريزي توليد و مديريت توليد را افزايش داده است. يكي از زمينه هاي مديريت توليد، مديريت سبد محصول است. سبد محصول براي هر توليد كننده به صورت مجزا توسط برخي محققين مورد بررسي قرار گرفته است. وليكن انتخاب سبد محصول و نيز مقادير توليدي به ازاي هر نوع محصول موجود در سبد محصول با توجه به رقباي توليدي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب يك سبد محصول مناسب مي تواند يك مزيت رقابتي مهم براي هر توليد كننده محسوب شو ...

امروزه سازمان ها جهت دست يابي به مزيت رقابتي پايدار ، توجه ويژه ه اي را به سرمايه هاي انساني و فکري و دانش فردي و سازماني مبذول مي دارند. يکي از ابزارها و رويکرد هاي مهم که بسياري از سازمان ها پياده کرده اند و يا در حال پياده سازي آن مي باشند ، مديريت دانش مي باشد و از طرفي يکي از مهمترين ابعاد مديريت دانش، رفتار تسهيم دانش در سازمان بوسيله افراد مي باشد که مي تواند نقش تعيين کنندهاي در موفقيت سيستم هاي مديريت دانش ايفا کند. سوال اساسي اين تحقيق اين است که چه عواملي بر رفتار ...