عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یک مزرعه یک هکتاری را در باغ ملک که آلودگی آن نسبت به سوسکهای زیان‌آور قهوه‌ای و سیاه محرز بوده بر اساس روش بررسی پیش‌بینی شده در طرح به دو قطعه 0/5 هکتاری تقسیم و یک قسمت را شخم زده (پس از بارندگی پائیزه) و چند روز بعد مبادرت به کاشت عدس دیم شد. قسمت دیگر را طبق عرف محل به زیر کشت گندم برده و در مرحله قبل از پنجه‌زنی مبادرت به کادر اندازی هر دو منطقه نموده و پس از شمارش بوته‌های سالم و خسارت دیده، درصد بوته‌های خسارت دیده را در مزرعه گندم و عدس دیم مشخص نموده نتایج پس از اتم ...

در ادامه طرح (سال دوم اجرا) مجددا مزارع آلوده‌ای که سال گذشته گندم و عدس دیم کاشته شده بود طبق روش اجرای طرح به زیر کشت محصول گندم و عدس رفت . سه قطعه زمین به مساحت حدودا دو هکتار در نواحی آلوده به سوسکهای زیان‌آور مزارع غلات در شهرستانهای ایذه، باغ ملک و مسجد سلیمان مثل سال گذشته به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمت به کشت گندم شاهد و قسمت دوم به کشت تناوبی (عدم دیم) اختصاص داده شدند و پس از بارندگی پاییزه اقدام به شخم با گاوآهن گردید. لارود سن 1 سوسکهای قهوه‌ای و تخمهای سوسک سیاه ...

در این بررسی مزارع غلات آلوده در سطح مزارع غلات شهرستان بهبهان - رامهرمز و ایذه مشخص گردید. از نقاط آلوده لاروهای سنین مختلف جمع‌آوری و با ثبت مشخصات و فومتریک - مرفولوژیک لاروها- شناسائی از طریق پیژیدیوم ...

به منظور شناسایی و تغییرات جمعیت شته های غلات دیم در استان کردستان بطور هفتگی در دو منطقه از تراکم جمعیت شته ها آمار برداری بعمل آمد و 7 گونه شته به شرح زیر شناسایی گردید. ...
نمایه ها:
شته | 
جمعیت | 
حشره | 
گونه | 
حیوان | 

نمونه های جمع آوری شده طبق روش تحقیق جمع آوری و داخل الکل 75 درصد نگهداری و جهت شناسایی به بخش جانور شناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردید و نمونه ها شناسایی گردیدند. ...
نمایه ها:
خون | 
حشره | 
غلات | 
فون | 

در سال 1380 مجموعا تعداد 35 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم و جو و ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع آوری گردید . پس از بررسی نمونه ها تعداد 14 گونه نماتد از راسته ‏‎Tylenchida‎‏ شناسایی گردید که بشرح ذیل است :‏‎ ‏‎Amplimer linius macruns, Aphelenchus avenae, Atetylenchus abnlbusus, Boleodorus thylactus; Ditylenchus myceliphagus; Myceliphagus;Criconem\ella, antipolitanum;Helicotylenchus, Cavenezi; H. dignichus; Geocenamus brevidens; G.rogusus, G.stegns; Pavatylenchus tateae;Prat ...

چکیده ندارد.

فون ملخهای بومی خوزستان از غنای بالایی برخوردار است . هر ساله برخی از گونه های خسارت زای ملخهای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی منطقه را در اکوسیستمهای مختلف زراعی ، باغی ، مرتعی و جنگلی مورد هجوم قرار می دهند . در این بررسی بیش از 27 گونه ملخ شاخک کوتاه از 5 زیر خانواده و 18 جنس جمع آوری و شناسایی شده است . ضمنا 4 گونه ملخ شاخک بلند و 1 گونه از خانواده ‏‎Tetrigidae‎‏ شناسایی شده است که در مورد برخی گونه های مهم به بررسی خصوصیات مهم مرفولوژیک ، محل انتشار ، گیاهان میزبان ، اهمیت ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: