عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه، این تصور به شدت جا افتاده را که ؛ مری بارت پس از ایجاد تغییری نمی کند را، رد می کند . بیش از یک سوم بیمارانی که دارای مناطق آشکاری از مری بارت هستند، پس از جراحی آنتی ریفلاکس دچار پسرفت بافت شناختی می شوند. پسرفت، وابسته به طول پوشش استوانه از مری و زمان پیگیری پس از جراحی آنتی ریفلاکس است. ...

در سالهای اخیر میزان بروز مری بارت (BE) افزایش یافته است . خطر ابتلا به آدنو کارسینوم در بیماران، 30 تا 125 برابر بیشتر است . از این روتکنیک‌های جدیدتری که تشخیص زودرس این عارضه را ممکن می‌سازند و همچنین به همراه نشانگرهایی که قادر به پیش گویی پیشرفت تومور باشند، مورد نیاز است . ...

24 نمونه بیوپسی ناحیه اتصال مخاط سنگفرشی به سلولهای استوانه ای مری مربوط به بیماران مبتلا به بازگشت اسید معده به مری ارجاع به بخش پاتولوژی بیمارستان شریعتی طی سال 1378 با رنگ آمیزی ‏‎PAS‎‏ و ‏‎Alcian blue ‎‏ در ‏‎PH=2/5‎‏ برای تعیین تغییر ساختار موسین و پیدایش موسین اسیدی در سلولهای استوانه ای غیر گابلت انتخاب شدند. مخاط روده بزرگ و سلولهای گابلت موجود در 9 نمونه مبتلا به متاپلازی روده ای واضح به عنوان کنترل مثبت (خارجی و داخلی ) و سلولهای استوانه ای نوع کارد یا به عنوان کنتر ...

نحوه معالجه دیسپلازی های ایجاد شده در مری بارت مورد اختلاف نظر است. در 20 بیمار (گروه 1، روش درمان به موقع ) به محض اینکه دیسپلازی درجه بالا تشخیص داده شد ‏‎(n=8)‎‏، یا بلافاصله پس از تایید وجود ‏‎(n=9)HGD‎‏ یا یافتن کارسینوم مهاجم ‏‎(n=3)‎‏ در دومین مجموعه از بیوپسی هایی که بلافاصله پس از کشف ‏‎HGD‎‏ گرفته شد عمل جراحی انجام شد. در مقابل در 13 بیمار (گروه 2، روش تحت نظر قرار دادن ) ازوفاژکتومی تنها زمانی انجام شد که ‏‎HGD‎‏ پایدار ماند ‏‎(n=4)‎‏ یا در پیگیری های به عمل آمده ...

اگر بتوانیم در سیر توالی تغییرات از مرحله متایلازی استوانه‌ای به متاپلازی دوره‌ای و نهایتا به آدنوکارسینوما در ناحیه ‏‎Gastroesophageal junction‎‏ با انجام اقدام تشخیصی مداخله کنیم مطمئنا راه مهمی را برای تشخیص و درمان زودرس سرطان پیموده‌ایم. عقیده عمومی بر آن است که تغییر موسین سلولهای استوانه‌ای در مخاط انتهای مری به موسین اسیدی نشانه‌ای از پیدایش متاپلازی روده‌ای و نهایتا آدنوکارسینوماست. رنگ‌آمیزی ‏‎PAS-Alcian blue‎‏ در ‏‎‏‎PH‎‏ 2/5 یک نوع رنگ‌آمیزی با قابلیت افتراق موسین ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.