عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 289

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
‏‎‎‏انجام جراحی موثرترین شکل درمان در کانسر مری محسوب می شود. از آنجا که انتشار کانسر با سرعت قابل توجهی در شبکه ساب موکوزال مری رخ می دهد درمان جراحی موثر زمانی است که حتی المقدور تمامی مری بیمار برداشته شود و چنانچه غدد لنفاوی درگیر در شبکه ی لنفاتیک مشاهده شد رزکسیون شود. نیل به این هدف منوط به دید کافی می باشد که به خصوص در کانسرهای قسمت میانی و فوقانی مری توراسیک توصیه به توراکوتومی و انجام عمل ازوفاژکتومی در سه مرحله می شود که این عمل با توجه به وسعت زیاد انسیزیون های ا ...
نمایه ها:
مری | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در آن به بررسی عادات رفتاری مبتلایان به کانسر مری و ارائه طرح آموزشی پرداخته شده است . اهداف پژوهش عبارتند از: بررسی و تعیین نقش تروماها در مبتلایان به کانسر مری، بررسی و تعیین نقش عادات غذایی در مبتلایان به کانسری، بررسی و تعیین نقش بهداشت دهان و دندان در مبتلایان به کانسر مری، بررسی و تعیین نقش اعتیادات در مبتلایان به کانسر مری. محیط پژوهش را بیمارستانها و درمانگاههای دانشگاهی شهر تهران و واحدهای مورد پژوهش را مبتلایان به سرطان مری که بیمار ...
نمایه ها:
مری | 

هرچند لیومیوم شایعترین تومور خوش‌خیم مری است ، ولی یکی از تومورهای کمیاب این بخش از دستگاه گوارش است و تاکنون کمتر از 600 مورد آن گزارش شده است . ما در یک دوره 2 ساله 4 مورد از این بیماری دیده‌ایم که دراین مقاله معرفی می‌شوند. گرچه در تمامی مقالات بر شیوع بیشتر لیومیوم مری در مردان تاکید شده ، ولی 3 نفر از 4 بیمار ما زن بوده‌اند و تنها در یک بیماری ثلث تحتانی مری خاستگاه تومور بود. دیسفاژی شایعترین علامت بیماری است و گاهی نیز احساس پری و بی‌اشتهائی دیده می‌شوند. تمامی بیماران ...

یک علت مهم تنگی مری در کودکان خوردن اتفاقی مواد سوزاننده است . اساس درمان بر دیلاتاسیون‌های مکرر می‌باشد، با این حال، سرانجام تعدا قابل توجهی از بیماران احتیاج به بای‌پس مری پیدا می‌کنند. ما مدرک تمام بیمارانی را که در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه کیپ تاون بین سالهای 1976 تا 1994 به این روش درمان شدند، مورد بررسی قرار دادیم. درمان دیلاتاسیون به تنهایی، در 14 نفر از 39 بیمار (41 درصد) موفقیت‌آمیز بود. عوارض‌عدم موفقیت در درمان دیلاتاسیون شامل بستری شدن مکرر در بیمارستان در مدت ...

با توجه به نتایج امیدوار کننده چند موسسه، بسیاری از مراکز شروع به درمان بیماران مبتلا به سرطان مری با شیمی-درمانی تئواجوانت به دنبال آن ازوفاژکتومی نمودند. این روش برای بیمار دشوار است و برتری آن نسبت به ازوفاژکتومی به تنهایی ثابت نشده است . میانه طول عمر در مواقع انجام nc و سپس ازوفاژکتومی، برای سرطان قابل برداشت مری، به نظر نمی‌رسد تنهایی خیلی بهتر باشد. به علاوه، زمان درمان با nc 20 درصد مدت بقا را تشکیل می داد و با بررسی این متغیرهای نتیجه نهایی، مشخص می‌شود که nc ارزش چن ...

فشارسنجی نقاط مختلف مری در تعیین وضعیت مهار و بدنبال آن انقباض متوالی عضلات مسیر بلع و تشخیص ناهنجاریهای حرکتی مری کاربرد زیادی دارد. اطلاعاتی که با این روش بدست می آید کمی بوده و قابل حصول با سایر روشهای تشخیصی مانند آندوسکوپی و رادیولوژی با بلع باریم نمی باشد. فشار نقاط مختلف مری معمولا بصورت ایستا یا سرپایی اندازه گیری می شود. برخی از بیمارها با روش فشارسنجی ایستا، ثبت کوتاه مدت فشار در مطب پزشک، قابل آشکار سازی نیستند و نیاز به ثبت دراز مدت سیگنال فشار دارند. برای این امر ...

سرطان مری یکی از شایعترین سرطانهای دستگاه گوارش در ایران و کشورهای دنیاست. مرگ و میر بالای این بیماری که ناشی از ظهور علائم آن در مراحل پیشرفته است. هدف اولیه در برخورد با کانسرهای مری تعیین عوامل خطرساز اپیدمیولوژیک و زمینه ساز در مناطقی که از شیوع بالای کانسر مری برخوردارند میباشد. بررسی موارد تومورهای بدخیم مری در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) در طی ده ساله اخیر (فروردین سال 69تا اسفند 78) بدین منظور انجام گردیده است که بر روی 1028 پرونده بیماران کانسر مری انج ...

ضایعات مری و معده بطور کلی بدو دسته ضایعات التهابی و ضایعات تومورال تقسیم بندی میشوند. از نظر اهمیت و شیوع زیاد بیماریهای خوش خیم و بدخیم مری و معده خصوصا کارسینوم مری و معده در ایران واحتمال وجود ارتباط آنها به بررسی ارتباط مصرف دخانیات با ضایعات(خوش خیم و بدخیم) مری و معده در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1375 مبادرت ورزیدیم. از کل 322 نمونه ارسالی 72% نمونه ها به ضایعات معده و 28% به ضایعات مری اختصاص داشتند. در مورد ضایعات مری ازو ...