عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 694

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی، هدف آشکار ساختن تاثیر ازدواجهای خویشاوندی بر مرگ و میر کودکان زیر یک ماه است . این تاثیر را پس از حذف اثرهای سایر عوامل موثر بر "مرگ و میر" می‌سنجیم. نمونه‌هایی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفتند، از طرح نمونه‌گیری زاد و ولد و مرگ و میر سال 1370 سازمان ثبت احوال کشور استخراج شدند. برای مدل‌بندی این پدیده از مدل رگرسیونی لوجستیک چند متغیره به روش گام به گام پیشرو استفاده گردید. به طور خلاصه در این تحقیق، از بین انواع متغیرهایی که بررسی شدند، متغیرهای نوع تو ...

اهمیت آمار و اطلاعات صحیح در امر برنامه ریزی بر اهل علم و خرد پوشیده نیست. سابقه و تاریخ امر خود بیانگر همراه و همراه بودن آن در تمامی جهات زندگی انسان از بدو حیات اوست. متولیان علم پزشکی نیز که داعیه دار، تأمین،‌حفظ و ارتقای سلامت فرد و جامعهاند. پایه آمار و اطلاعات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را برنامه ریزی می نمایند و این هم بدون اطلاع از آمار حیاتی خصوصاٌ علل بیماریها و مرگ و میر ممکن نیست صورت مقطعی و بمنظور تعیین علل اصلی و زمینه ای مرگ و میر محاسبه برخی از میزانهای آن ...

با توجه به اینکه در سراسر جهان مرگ و میر دوره شیرخواری رو به کاهش است اما بخشی از آن که مربوط به دوره نوزادی است بسیار کندتر کاهش می‌یابد و میزان مرگ دوره نوزادی (NMR) از شاخصهای مهم بهداشتی یک جامعه و از عنوانهای تحقیقاتی پیشنهادی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. لذا ما بر آن شدیم تا در مطالعه‌ای شیوع مرگ و میر دوره نوزادی در شهر یزد و یکسری عوامل مرتبط با آن را بررسی نمائیم. این مطالعه بر روش توصیفی و Cross sectional بر روی کلیه نوزادان متولد شده در زایشگاههای ...
نمایه ها:
وزن | 
1375 | 
نوزاد | 
یزد | 

پیشرفت علم پزشکی و بهبود روشهای تشخیص و درمانی تخصص ، نیاز به پردازش هر چه دقیق تر اطلاعات بهداشتی - درمانی را موجب گردیده است . بدین جهت مدیریت اطلاعات مربوط به مرگ ( ذخیره سازی ، بازیابی ، طبقه بندی و پردازش این اطلاعات ) ، از موارد حائز اهمیت برای مسئولین میباشد. آمارهای مرگ و میر همیشه برای یک سیستم مراقبت بهداشتی اطلاعات مهمی بوده اند. این آمارها نه تنها مقیاسی برای ارزیابی وضعیت بهداشتی جامعه هستند ، بلکه بکارگیری آنها در پیش بینی نیازهای بهداشتی جوامع ، برنامه ریزی خدم ...
نمایه ها:
تهران | 
1378 | 

از آنجا که بررسی اپیدمیولوژیک علل مرگ در این منطقه اساس سیاستگزاری‌های بهداشتی درمانی است . در سال 1374 مرگ و میر گزارش شده در بیمارستان شهید بهشتی دستمایه چنین بررسی قرار گرفت . در آن سال 127 مورد مرگ در این بیمارستان که تنها بیمارستان عمومی شهر می‌باشد به ثبت رسیده است . 58/30 درصد افراد متوفی مرد و 35/4 درصد آنها زن بوده‌اند. متوسط عمر 32/8 سال و مرگ و میر زیر 5 سال 34/6 درصد کل مرگ‌ها را شامل می‌شده است . شایعترین علل مرگ بیماریهای قلب و عروق بوده‌اند (33/1 درصد) که مردان ...

هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان مرگ و میر نوزادان و شیرخواران روستاهای استان یزد طی سالهای 73 و 73 بوده است . این مطالعه به روش توصیفی و cross sectional با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت ، و با استفاده از دفاتر آمار حیاتی این مراکز صورت گرفته است . بدین ترتیب که ابتدا تعداد موالید زنده سال 73 و 74 مشخص گردید و سپس موالید زنده که وزن کمتر از 2500 گرم داشتند تعین شد و در نتیجه موالید زنده با وزن بیش از 2500 گرم مشخص شد. سپس تعداد مورد مرگ در پایان ماه اول ...

شیوع سالانه اسهال در جهان 1/3 میلیارد و میزان مرگ و میر 3/2 میلیون نفر در بین کودکان زیر پنج سال می‌باشد. طبق بررسی‌های انجام گرفته در ایران، یک چهارم از موارد مرگ بچه‌های زیر پنج سال به اسهال مربوط است . پیدایش او. آر. اس و مصرف آن تحولی در بیماری‌های اسهالی بوجود آورده است که در صورت مصرف صحیح و همگانی آن می‌توان میزان مرگ و میر بیماریهای اسهالی را حتی تا یک سوم کاهش داد. متاسفانه در مقایسه با سایر کشورها میزان او. آر. اس در ایران کمتر است و آذربایجان غربی از نظر عدم مصرف ا ...
نمایه ها:
مادر | 
اسهال | 

روش مطالعه توصیفی مقطعی است که جهت بررسی میزان و علل مرگ و میر مادران در استان آذربایجان غربی در فاصله سالهای 1374 تا 1376 انجام گرفته است. میزان مرگ و میر مادران در طی 3 سال مطالعه، 5/38 مورد در هر 100000 تولد زنده محاسبه گردید. شایع ترین علل مرگ و میر مادران به ترتیب عبارتند از: خونریزی 6/54%، فشار خون حاملگی 2/21%، عفونت 6/6%، تشخیص احتمالی آمبولی 3/3% و بیماری قلبی زمینه ای (مرگ غیر مستقیم مادری) 3/3% . علل 12% از مرگ و میرها ناشناخته بود. 5/58% از فوت شدگان تحت مراقبت ها ...

از آنجایی که در تمامی امور داشتن آمار در هر زمینه‌ای، پایه‌ای برای تحقیقات پیشرفت و توسعه می‌باشد و آمار صحیحی از میزان مرگ و میر و علت منجر به آن در دسترس نیست و برنامه‌ریزان بهداشتی درمانی کشور نیز برای حل مسائل بهداشتی، درمانی و ارائه روشها و راه‌حلها و اقدامات متناسب ، با سیستم اطلاعات سروکار دارند و در بررسیهای بعمل آمده پیرامون وضعیت آمار مرگ و میر کشور و مقایسه آن با دیگر کشورهامعلوم شد که در تمامی کشورها علاوه بر مدون بودن آمار مرگ و میر جدیدا با نگاه تازه‌ای مورد توج ...