عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: به دلیل تشخیص دیر هنگام سرطان تخمدان و عدم شیوه های درمانی موثر، این بیماری از نظر تلفات در بین سرطان های زنان بیشترین مرگ و میر را داراست. مطالعات نشان می دهد که برای دستیابی به روش های موثر برای تشخیص زود هنگام بیماری، جلوگیری از متاستاز و نیز درمان غیر تهاجمی این نوع سرطان، نیاز به شناخت وقایع مولکولی درون و برون سلولی است. مطالعه قبلی ما نشان داد که ژن SORT1 در هر دو سطح ژن و پروتئین، به صورت نابجا در نمونه های توموری سرطان تخمدان، بیان شده در حالیکه در بافت سالم ت ...

سرطان سینه با وقوع بیش از 5000 مرگ در سال، هنوز از عوامل مهم مرگ ومیر است. با پیدایش فرضیه سلول های بنیادی سرطانی، محققان همواره به دنبال بررسی هدف های ممکن برای از بین بردن آنها بوده اند. این سلول ها، سلول های تمایز نیافته داخل بافت توموری هستند که دارای ویژگی خودتکثیری و توانایی ایجاد تومور جدید می باشند. همچنین این سلول ها به شیمی درمانی و رادیودرمانی مقاومند. ویژگی اخیر دلیل بازگشت تومور پس از این گونه درمان های رایج می باشد. برای ازبین بردن کامل تومور نیاز است که این سلو ...

‏ آپوپتوز، یک شکل تنظیم شده ژنتیکی مرگ سلولی است که وقتی سلول در معرض تحریکات فیزیولوژیکی، ‏آسیب زا یا سیتوتوکسیک قرار میگیرد، رخ میدهد. داروهای اپیوئیدی مانند مورفین، با اتصال به گیرنده های خود و تحریک این گیرنده ها وابسته به دوز مصرفی و مدت زمان استفاده، اثرات متفاوتی را ‏القاء مینمایند. به طوری که مقایسه دوزهای پایین و بالای مورفین در محیط آزمایشگاه، اثرات دوگانه وابسته به ‏غلظت، یعنی اثرات میتوژنی در غلظت های پایین و مهار رشد یا آپوپتوز را در غلظت های بالاتر تائید کرده ...

مورفین بعنوان دارویی اپیوئیدی دارای اثرات مختلفی بر مرگ سلولی، بقا و تمایز سلول های عصبی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش غلظت های مختلف یون کلسیم خارج سلولی بر طویل شدن نوریت ها در سلول های رده PC12 توسط مورفین است. در این تحقیق میزان سیتوتوکسیسیتی، میزان مرگ سلولی، درصد تمایز سلولی و میزان طویل شدن نوریت ها در سلول های تحت تیمار ارزیابی شد. به منظور بررسی اثرات مورفین بر سلول ها آزمایشات به چهار بخش متفاوت تقسیم شدند. در بخش اول، توانایی القا تمایز عصبی توسط غلظت های مخ ...

ام اس (MS) بیماری دمیلینه کننده التهابی مزمن سیستم عصبی است که با واسطه فعال شدن سیستم ایمنی پدید می آید. امروزه آنتی اکسیدانهایی همچون ویتامین های Eو D3 در بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی مورد استفاده قرار می گیرند، هرچند که مکانیسم عمل دقیق آنها به خوبی مشخص نیست. در این مطالعه اثر تجویز ویتامین های Eو D3 بر میزان دمیلیناسیون و مرگ سلولی، تکثیر، تمایز و مهاجرت سلول های بنیادی عصبی و رمیلیناسیون به دنبال تزریق موضعی اتیدیوم بروماید (EB) در هیپوکمپ موش صحرایی، مورد بررس ...

مرگ سلولی برنامه ریزی شده یا اپوپتوزیس بعنوان یک فرآیند مهم دخیل در رشد و نمو گیاهان در نظر گرفته شده است که ممکن است توسط تنش های زیستی و غیر زیستی از جمله تنش شوری القاء شود. وی‍ژگی های مشخصه اپوپتوزیس شامل قطعه قطعه شدن DNA ، تغییر مورفولوژی هسته و ظهور اجسام اپوپتوتیک می باشد. تنش شوری یکی از جدی ترین مشکلات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. در این مطالعه به بررسی مرگ سلولی القا شده توسط تنش شوری در ریشه ارقام حساس(مهدوی) و مقاوم(بم) گندم (Triticum aestivum L ...

تجمع پروتئین در شکل رسوبات آمیلوئیدی در بسیاری از بیماریهای زوال اعصاب شامل آلزایمر و پارکینسون و بیماریهای دیگر نظیر بیماری آمیلوئیدی سیستمیک و دیابت ملیتوس نوع دو مشاهده شده است. دیابت ملیتوس نوع دو یک بیماری پیشرونده زوال پانکراس است. پلی پپتید آمیلوئیدی جزیره‌ای (IAPPیا آمیلین) ترکیب اصلی رسوبات آمیلوئیدی یافت شده در پانکراس افراد مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد. شواهد نشان می‌دهد که تشکیل آمیلوئید توسط این پروتئین منجر به مرگ سلولی می‌شود. مکانیزم‌های دقیق القای مرگ سلولی ...

لوسمی پرومیلوسیتیکی حاد(APL) نوعی بیماری خونی بدخیم می باشد که در اثر تکثیر بی رویه و عدم تمایز سلول های بنیادی خون ساز ایجاد می شود. از راهکارهای اخیر در درمان لوسمی شناسایی مسیرهای سیگنالی درگیر در سلول‌های بنیادی سرطان خون می باشد. نوکلئوستمین (NS) نقش عمده‌ای در کنترل رشد و خودنوزایی سلول های بنیادی و سرطانی دارد. در اینجا، اثرات خاموشی ژن NS بر روی رشد، تمایز و مرگ رده سلولی NB4 به عنوان مدل APL برای اولین بار بررسی شده است. روش بررسی: سلول های NB4 در حضورغلظت nM200 ا ...

نانو ذره های طلا پایدارترین نانو ذره های فلزی می باشند. نانو ذره های طلا به عنوان بستری مناسب جهت کشت سلولی مورد توجه بوده است. سلول های RPE بافت های بسیار تخصص یافته ای هستند که بین لایه کرویید و شبکیه عصبی واقع شده اند. سلو های RPE مواد مغذی را برای گیرنده های نوری حساس فراهم می کنند. از آمینو اسید های آسپارژین، تریپتوفان (آمینو اسیدهای خنثی)و آرژنین و لیزین (آمینو اسیدهای بازی) برای کاهش یون طلا استفاده شد. در ابتدا سلول های RPE روی بستر سنتز شده از نانو ذره های طلا کشت د ...