عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 258

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیطره مرگ بر وجود انسان به عنوان تنها عامل پایان زندگی دنیوی، اسباب رسوخ مرگ اندیشی در متون ادیان مختلف علی الخصوص اسلام را به دنبال داشته است.در این پژوهش، با بررسی ابعاد مختلف مرگ اندیشی در اسلام از چشم انداز آیات و روایات و سخنان متفکرین اسلامی، چنین به اثبات رسیده است که مرگ اندیشی جایگاهی ویژه در اسلام و در نزد پیامبر (ص)و ائمه اطهار( علیهم السلام)، (به عنوان شارحان و مبلغان اسلام )داشته است، که آنان نیز توصیه های وافری به مرگ اندیشی داشته اند. از سویی بررسی آثار فردی ه ...
نمایه ها:
مرگ | 
اسلام | 

در تحلیل این موضوع، به دو نوع قطع (منطقی و تجربی) و دو نوع سخن گفتن از مرگ (تعریف مرگ و ملاک آن) می رسیم رسیدن به قطع منطقی، دیری است که در بسیاری از معارف فلسفی، چه رسد به تجربی، کنار گذاشته شده است، و کسی هم نمی گوید که مرگ مغزی تعریف مرگ است، چون تعریف مرگ، بحثی فلسفی و/ یا الهیاتی است، نه تجربی. بنابر این عنوان مقاله بدل می شود به اینکه آیا " مرگ مغزی به قطع تجربی، ملاک مرگ است؟" با توجه به گرایش معمول دینداران (از جمله فلاسفه) به اینکه مرگ را جدایی غیر قابل بازگشت روح از ...
نمایه ها:
مغز | 
مرگ | 
فلسفه | 
منطق | 

مرگ، قانون فراگیر برای همه موجودات ماسوی الهی و جمیع آدمیان است و مرگ پذیری، سیر تکاملی موجودات و حرکت استکمالی وخروج از قوه به فعل آنها است و آن هنگام که مرگ در افق اندیشه امام علی (علیه‌السلام) و از زاویه نهج البلاغه نگریسته می‌شود، دروازه‌ای از معنا و معرفت به سوی انسان ‌گشوده می‌شود و موضوع علمی و عملی آدمی را نسبت به هستی و حیات، عمق و تکامل می‌بخشد. دیدگاه امام علی (علیه‌السلام) نگاه کردن به سیمای مرگ‌، مرگ را زیبا و دوست داشتنی می‌سازد و مرگ را سیر صعودی و حرکت تکاملی ...
نمایه ها:
مرگ | 

مرگ تنها مجهول مدرنیته است، گره ای که به یاری خرد و ابزار مدرن گشودنی نیست، بنابراین طبیعی است که مهم ترین تابوی اجتماعی در جوامع صنعتی مرگ باشد. امروزه به واسطه فرایندهای جهانی شدن، دیگر هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که تا اندازه ای از ساز و کارهای مدرن از جمله دانش و تکنولوژی بهره مند نباشند و از سوی دیگر، هنوز نمی توان گفت که دین حتی در صنعتی ترین کشورها تأثیر خود را به کلی از دست داده است. در کنارهم قرار گرفتن اقتدار پزشکی و اقتدار مذهبی در جامعه ما، مسائل جدیدی را در ا ...
نمایه ها:
مرگ | 

مرگ بخشی از حیات آدمی است که معناداری زندگی در پرتو آن تبلور پیدا می کند . اگر مرگ می رماندمان و پیوسته آن چنان عذاب آور می نماید که به هیچ روی ، تسلایش نیست ، ناشی از ماهیت رازوارگی آن است . آدمی ناگزیر از مواجهه با محتوم ترین واقعه ی هستی خویش است ؛ چرا که جاودانگی و فرجام وی ، ذیل ساحت گذر از مرگ معنا پیدا می کند . در این باب اندیشه های بی شماری فرسایش یافته و قلم فرسایی های بسیاری صورت گرفته است . قدر مسلّم محال است که مکتب فکری و فلسفی ای مجال بروز و ظهور یابد بی آن که ...
نمایه ها:
مرگ | 

«مرگ» از ابتدایی ترین مفاهیم بشری است و مرگ اندیشی در نگرش به هستی اهمیتی ویژه دارد. در بین اندیشه های فلسفی، اگزیستانسیالیسم، به خاطر توجه به وجود، نگاه ویژه به مرگ‌اندیشی دارد. در پژوهش حاضر ابتدا مرگ اندیشی هایدگر و سارتر-متفکرین مطرح اگزیستانسیالیست- بررسی گردید. سپس با توجه به تاثیرپذیری هنر سینما، بخصوص سینمای معاصر، از فلسفه به تحلیل فلسفی آثار اینگمار برگمان – فیلمساز سوئدی- پرداخته شد. ماحصل اینکه فیلم های برگمان نمایه ای از مرگ اندیشی هایدگر و سارتر را در خود جای دا ...
نمایه ها:
مرگ | 

این رساله با عنوان " مرگ و زندگی در دیدگاه شاعران عصر جاهلی" پژوهشی است برای بیان دیدگاه‌های شاعران آن دوره درباره‌ی مرگ و زندگی و برداشتی که آنان از این پدیده داشته‌اند. بدیهی است توجه به مرگ و زندگی و عاقبت هستی، اندیشه‌ای فلسفی، دینی یا حداقل اسطوره‌ای در پی خواهد داشت.پرسش در اینجا است که در دوران جاهلی این تفکر و یا برخورد با این دو رویداد چگونه بوده است و با چه کیفیتی در شعر شاعران آن زمان جلوه‌گر شده است و بازتاب آن در زندگی اجتماعی آن مردم تا چه اندازه نمایان گردیده ا ...

مرگ بحرانی ترین مسئله در تمام مذاهب است. بشر مجبور است در زیر سایه‌ی مرگ زندگی کند و همواره از آن بیمناک باشد. مرگ و زندگی جز آن که دو روی یک سکه‌اند پیوند عمیق‌تری نیز دارند: زندگی به واسطه ی مرگ رویّه می‌یابد. زندگی و مرگ به هم وابسته‌اند، نه از آن حیث که هر مفهومی با ضد خود پیوند دارد؛ بلکه از حیث وجودی هم میان این مفهوم پیوندهای عمیقی هست. هم مرگ و هم زندگی با هم وجود دارند. نه این‌که یکی پس از دیگری باشد. این دو نیازمند یکدیگراند تا آنجا که آگاهی از یکی به آگاهی از دیگری ...

مهم‌ترین مسئله‌ای که ذهن بشر را از زمان‌های دور تاکنون به خود مشغول ساخته، مسئله مرگ و زندگی است. ایلیا ابوماضی شاعرپر‌آوازه‌ی معاصر عربی از این مسئله غافل نبوده، و تلاش نموده که از زاویه دید خود در آن به تأمل بپردازد، و راز آن را بگشاید. او یکی از بنیان‌گذاران ادبیات مهجر به حساب می‌آید که با همفکرانش تحولی در ادبیات معاصر عربی به وجود آوردند و در این راه به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند. ابوماضی از جمله کسانی‌ست که حامل پرچم تجدید در شعرعربی بود. تأمل و تأمل‌گرایی به عنوان ...
نمایه ها:
تأمل | 
مرگ | 
زندگی |