عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 187

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مرگ همواره یکی از نخستین دغدغه‌های انسان بوده‌است. مرگ وضعیت نبودنِ انسان است که در مجموعه‌ای از روابط اجتماعی شکاف ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق، کشف معنای اجتماعی مرگ با توجه به ساخته‌ها و نظام‌های عینیت‌-یافته‌ اجتماعی، و سنخ‌شناسی معانی مرگ بین زنان مشهد است. جامعه‌شناسی مرگ و مردن مطالعه راههایی ست که ارزش‌ها، عقاید، رفتارها و تمهیدات نهادی در خصوص مرگ به وسیله محیط‌ها و زمینه‌های اجتماعی ساختار می یابد. اگرچه مرگ یک تجربه انسانی جهانی است، اما پاسخ‌های اجتماعی به مرگ ب ...

بی‌شک انسان تنها موجودی است که هراس از مرگ زندگی وی را تحت تأثیر قرار داده است. فیلسوفانی بسیاری بر این مسئله تامل داشته اند، که در سنت اسلامی می‌توان به ابن زکریای رازی و ابن سینا اشاره داشت. رازی «مرگ‌هراسی» را نوعی بیماری می‌انگارد و معتقد است پیشگیری و درمان آن ممکن نیست؛ مگر از طریق برهان. رازی در تحلیل مرگ‌هراسی بر دایره اعتقادات فرد تاکید دارد، خواه آن فرد معقتد به جاودانگی باشد خواه نه. سعی رازی بر این است که منطبق با جهان بینی خود فرد، هراس را از زندگی او بزداید. وی ...
نمایه ها:
ترس | 
مرگ | 

مرگ بحرانی ترین مسئله در تمام مذاهب است. بشر مجبور است در زیر سایه‌ی مرگ زندگی کند و همواره از آن بیمناک باشد. مرگ و زندگی جز آن که دو روی یک سکه‌اند پیوند عمیق‌تری نیز دارند: زندگی به واسطه ی مرگ رویّه می‌یابد. زندگی و مرگ به هم وابسته‌اند، نه از آن حیث که هر مفهومی با ضد خود پیوند دارد؛ بلکه از حیث وجودی هم میان این مفهوم پیوندهای عمیقی هست. هم مرگ و هم زندگی با هم وجود دارند. نه این‌که یکی پس از دیگری باشد. این دو نیازمند یکدیگراند تا آنجا که آگاهی از یکی به آگاهی از دیگری ...

تعدّد اشخاص در شاهنامه و نیز نبردهای کوچک و بزرگ آن سبب وجود انواع مرگ‌ در شاهنامه شده است؛ تا آن جا که فراوانی حضور مرگ‌ برای هر شاهنامه‌خوانی به راحتی قابل دریافت است. نکتۀ مهم این که علی‌رغم گستردگی مرگ در شاهنامه، این پدیده در متن این اثر پراکنده و به دور از انسجام نیست، بلکه می‌توان برای مرگ و پایان کار اشخاص در شاهنامه دسته‌بندی‌های مشخّصی را در نظر گرفت. یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم آن به صورت زیر است: 1 – مرگ. 2-افرادی که شاهنامه از آن‌ها با عنوان جاودانان و بی‌مرگان ...

مسأله مرگ و چیستی آن همواره مورد سؤال انسان بوده است.فیلسوفان و متفکران زیادی در این باب به نظریه پردازی پرداخته اند، فیلسوفان اسلامی هم بصورت پراکنده به حقیقت مرگ اشاره داشته اند. بطور کلی در فلسفه اسلامی سه دیدگاه عمده در باب مرگ ارائه شده که می توان آنها را دیدگاه سینوی، اشراقی و صدرایی نامید. هدف اصلی در این پژوهش بررسی حقیقت مرگ وعوامل ترس از آن از نظر ملاصدرا است. در این پژوهش ، حقییقت مرگ از نظر ملاصدرا اعراض نفس از عالم حواس و نشئه محسوسات و اقبال به ملکوت بییان ...

زندگی و مرگ به عنوان واقعیتی انکارناپذیر توجه مکاتب و مذاهب و ادیان مختلف را به خود جذب کرده است و هر کدام براساس درک و شناختی که از ماهیّت و حقیقت انسان دارند، نسبت به آن قضاوت کردهاند. نویسندگان، شاعران و دانشمندان نیز در طول تاریخ به مسئله زندگی و مرگ پرداخته و دغدغهها و دلمشغولیهای خود را درباره آن به نثر و نظم بیان داشتهاند، شاعران معاصر هم از زندگی و مرگ سخن گفتهاند. در این میان حکیم مهدی الهی قمشه ای ، در دیوان خود نگاه تازه ای به موضوع مرگ و زندگی داشته است. نتایج تح ...

هدف از بررسی و تحلیل اسطوره‌ی مرگ‌اندیشی و درد جاودانگی در شاهنامه، گیل‌گمش و ایلیاد شناساندن اندیشه‌های اساطیری ملت‌ها و گریزگاه‌های رویارویی با این تقدیر الهی است که همه‌ی بشر از آن به عنوان سرنوشت محتوم انسان یاد کرده‌اند. میل به بی‌مرگی و آرزوی رسیدن به حیات جاوید، بزرگ‌ترین رویای بشر از ابتدای آنی است که آدمی خود را شناخته و مرگ را لمس کرده است. به باور فردوسی جوهره‌ی وجودی مرگ چنین است که همه را به کام خود می‌کشد. حماسه‌سرای سومر نیز با نیروی تخیل خود قهرمان را به مقام ...
نمایه ها:
مرگ | 

تحقیق حاضر به بررسی عوامل و عواقب غفلت از«مرگ» در نهج‌البلاغه می‌پردازد. امام علی(ع) هشدار می‌دهد، شما برای دنیا خلق نشده‌اید؛ دنیا خانه جاویدان نیست؛ اعتماد و دلبستگی خود به دنیا را کم کنید. هم‌چنین سختی‌های مرگ و طی منازل پس از آن را یادآور می‌شود و به تحصیل تقوا و تدارک توشه پسندیده برای سفر آخرت، سفارش می‌کند. از مهم‌ترین نکات در سخنان امام علی(ع)، توجّه دادن به ثبت و ضبط اعمال و تأثیر آن بر زندگی اخروی است. ایشان بسیار تأکید می‌کند که همین اعمال نیک و بد، نعمت‌ها و نقمت‌ ...

حق وتعهد،لازمه ی یکدیگرندواین دو موضوع،همیشه ازمهمترین موضوعات جوامع بشری بوده است.اکثرحقوق و تعهدات افراد،خصوصاحقوق وتعهدات مالی آنها،دارای این ویژگی می باشد که با فوت صاحب حق یاشخص متعهد،ازبین نرفته وبه وراث شخص منتقل می شوند، مگرحقوق و تعهداتی که قائم به شخص بوده که دراین صورت با فوت وی ازبین رفته و به ورثه منتقل نمی گردد.لازم به ذکراست که تعهدمالی شخص متوفی،زمانی به ورثه ی او منتقل می گردد که اولا متوفی ازخودترکه ای برجای نهاده باشدو ثانیا ورثه ی او،ترکه ی وی را قبول نمود ...