عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین رساله طرح مرکز کرمان شناسی به عنوان مکانی برای زدودن غبار غربت و فراموشی از گذشته کرمان و شناساندن این سرزمین کهن با تمدنی چندهزارساله در سایتی مابین بافت تاریخی کرمان و تپه ای باستانی که بر فراز آن قدیمی ترین مامن در کرمان-قلعه دختر-قرار گرفته مورد نظر بوده است. پس از تصویرسازی گذشته سرزمینی که این سایت بر گستره آن نقش بسته و پی بردن به پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن و پهنه فعالیت مرکز کرمان شناسی به ایده ها و طرح های اولیه برای ایجاد مرکز کرمان شناسی پرداخته شده ا ...