عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

بیماری لیشمانیوز احشایی در شمال شرقی آذربایجان به صورت آندمیک وجود دارد که در اکثر موارد کودکان خردسال را مبتلا می کند . هدف از این مطالعه شرح مشخصات بیماری لیشمانیوز احشایی کودکان در منطقه آذربایجان و ارزیابی روشهای درمانی تازه است . پرونده بیمارستانی 50 کودک مبتلا به لیشمانیوز احشایی که از شهریور ماه 1372 تا دی ماه 1377 در مرکز پزشکی کودکان تبریز بستری شده بودند از نظر اپیدمیلوژی ، بالینی ، آزمایشگاهی و روشهای درمانی به طور گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفت . کودکان مبتلا به ...

با توجه به اهمیت تغذیه صحیح در دوره کودکی و تاثیر آن در جلوگیری از بیماریهای مکرر و برخورداری از سلامت فکری و جسمی کودکان که برای دریافت کمکهای بهداشتی درمانی به مرکز پزشکی کودکان تبریز مراجعه می‌کنند از نقطه نظر وضع رشد و نمو، وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده‌شان مورد بررسی قرار گرفته و توسط پزشک متخصص کودکان بررسی‌های بالینی روی آنها به عمل می‌آید. ...

دراین مطالعه که برروی کودکان و نوزادان (0-5) ومادرانشان انجام میشود علاوه بر بررسیهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که عوامل موثر دررشد و نمو کودکان می باشد. نحوه تغذیه کودکان ،چگونگی استفاده از غذاهای تکمیلی و اندازه گیریهای آنتروپومتریک (اندازه های بدنی ) کودکان و بررسیهای بالینی ازجهت پیدا کردن فراوانی و نوع کمبودهای تغذیه ای شایع کودکان درمنطقه موردمطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت . همینطور علاوه برکودکان و مادران آنها نیز شامل این طرح بوده و درآنها نیزیکسری ازعوامل و پارامتر ...