عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مکان‌یابی بهینه‌ی پست‌های امدادی در مناطق مختلف از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. مکان‌یابی صحیح در کاهش هزینه های وارد بر جامعه نقش کلیدی دارد. یکی از مهم‌ترین نکات پیرامون مکان یابی پست های امدادی در نظر گرفتن کاربری اراضی در بافت های شهری است. برای مثال، یک مدرسه و یک زمین ورزشی از اهمیت یکسان در برابر آتش‌نشانی برخوردار نیستند. علی‌رغم این که تحقیقاتی اندک پیش از این در زمینه‌ی مکان‌یابی پست‌های امدادی صورت گرفته است، ولی ضروری است که تحقیقی گسترده تر در این زمینه انجام شو ...