عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از ملزومات شهر های متمدن و توسعه یافته، مقید بودن ساکنانش به آداب شهروندی و ملبس بودن شان به روحیه شهروندی است. بحث شهروندی مقوله ای نوظهور در سلسله مراتب بحث های شهرسازی است، که کیفیت و موفقیت یک شهر را از دیدگاه عناصر غیر ثابت و متغیر آن یعنی انسان می نگرد. مباحث شهروندی بر پایه این تئوری کلی شکل می گیرد که مالکان اصلی شهر نه حاکمان آن بلکه ساکنانش هستند، برای نیل به این مهم، باید احساس این مالکیت از طریق تقویت احساس تعلق به شهر در اذهان شهرنشینان ارتقا یابد. راه کارها ...

هسته های مرکزی شهرهای ایران، به ویژه در حوزه بافت های کهن و تاریخی، که زمانی در اوج سرزندگی قرار داشتند، اکنون رو به افول نهاده اند. اهمیت سرزندگی، ایمنی، امنیت در مراکز شهری از رویکردهای مهم در طراحی شهری متاخر است به گونه ای که فقدان پاسخ گویی به این مطالبات کیفی محیط به هر دلیلی موجه یا غیرموجه موجبات نارضایتی روانی و عصبی شدن شهروندان در محیط شهری را دامن می زند و حتی محیط شهر را مستعد وقوع جرم نیز می کند. لذا با توجه به اهمیتی که مرکز شهر در ارائه خدماتی از قبیل شرایط تج ...

رشد شتابان شهرنشینی و مدرنیسم در طی دهه‌های اخیر بیش از همه، مراکز تاریخی شهرها را نشانه گرفته‌اند و مهمترین پیامد منفی آنها پدیده "بی‌مکانی" در بافت تاریخی بوده‌ است.از این رو طراحی شهری در بافت تاریخی امروزه بیش از هر چیز به "ساخت مکان" توجه دارد و هدف از این طراحی ایجاد " مکان منحصر به فرد" در مرکز شهر است.بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ نیز با استفاده از کشف سرمایه نمادین شهرها می‌کوشد تا قابلیت رقابت فضا و قدرت جذب شهروندان،گردشگران و سرمایه‌گذاران را فراهم کند. مرکز کهن و ا ...

رساله حاضر یک پروژه طراحی شهری موردی با هدف ساماندهی و ارتقای کیفی فضاهای شهری بافت مرکزی شهر کرمانشاه(در بخشی از خیابان مدرس) با رویکرد توسعه پایدار و در جهت ایجاد یک مرکز شهر عالی و با هویت برای شهر کرمانشاه است. شهر پایدار و توسعه یافته، شهری است که در حین رشد، توسعه و ایجاد فضاهای جدید، ارتباط منطقی و منسجم بین فضاهای جدید و قدیم برقرار نموده و یکپارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت نماید.توسعه سریع و روز افزون شهر کرمانشاه به سبب موقعیت تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و ...

بی شک مرکزهای شهر، مهمترین بستر برای فعالیت های مختلف سازگار شهر هستند. در نتیجه این فضاها (مرکز های شهری) نیازمند توجه ای نو و دقیق است تا بتواند بر اساس رویکرد توسعه پایدار، فضایی مناسب برای شهروندان خصوصاً افراد ساکن محلات مرکزی شهری پدید آورد. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مرکز شهر در حیات شهری یاسوج به تدوین اهداف و تحلیل کاربری های اراضی حوزه های مرکزی پرداخته است. هدف این مقاله بررسی حوزه های مرکزی شهر یاسوج بر اساس رویکرد توسعه پایدار است و به مقایسه ای تطبیقی بین این حو ...

شهرها، فضاهای شهری و آثار برجسته ای در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران و دوره‌های تاریخی مختلف شکل گرفته اند که برخی از آن‌ها تا کنون حفظ شده اند. بسیاری از این شهرهای تاریخی بیان کننده‌ی گنجینه‌ای از اصول و قواعد طراحی شهری می‌باشند. طراحی در توسعه‌های جدید شهری اعم از بخش‌های قدیمی و یا شهرهای جدید باید با توجه به اصول شکل گیری شهرهای تاریخی، فضاهای شهر ایرانی باشد. هم چنین فهم درست تجربیات گذشته و اندیشه‌های جهانی در هویت بخشی به شهرهای جدید موثر است. خراسان نیز دوره‌های متع ...

فضاها و بافت شهری، هریک ماهیت خاصی را دارا می‌باشند که این ماهیت فضاها در کنار ویژگیهای ساختاری، اجتماعی،فرهنگی، تاریخی، فعالیتی و کالبدی یک شهر، هویت آن شهر را شکل می‌دهد. در این میان برخی بخشهای شهری، از جمله مرکز یک شهر، خود به تنهایی معرف بخش عمده‌ای از هویت شهر می باشد. این مراکز که بر اساس نیازهای عام شهروندان و اتفاقات جاری در شهر شکل گرفته اند، مکانی برای انجام فعالیتهای تجاری ، تفریحی و فرهنگی بوده و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی شهروندان، زمینه ساز ایجاد ...

شهر بستر ایجاد روابط اجتماعی بین انسانهاست و مراکز شهری به عنوان قلب تپنده و مرکز ثقل این ارتباطات از جمله موقعیت های ممتاز برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن سرزندگی اجتماعی و اقتصادی شهرها محسوب می شوند. از طرفی، توسعه های نامتوازن شهری با سیطره کمیت بر کیفیت، افت کیفیت های کارکردی و کالبدی مراکز تاریخی را موجب گردیده و ساماندهی این مناطق را ضرورت بخشیده است. بافت تاریخی مرکز شهر خوی به عنوان خاستگاه اولیه شهر، با ارزش های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالای ...

امروزه رشد و توسعه فیزیکی پرشتاب شهرها تحولات چمشگیری را در کیفیت کالبدی و کارکردی آنها سبب شده است و به دنبال آن معضلات، مشکلات و نیازهای جدیدی را در عرصه برنامه‌ریزی شهری مطرح ساخته است. از جمله این مشکلات، توزیع نامناسب کاربری‌ها و خدمات شهری ـ‌مانند کاربری‌‌ها و مراکز درمانی- را می‌توان نام برد که این امر افزایش سفرهای شهری و در نتیجه افزایش ترافیک و ناکارآمدی سیستم حمل‌و‌نقل شهری را به دنبال داشته است. ناهماهنگی برنامه‌ریزی‌های کاربری زمین‌ـ‌حمل‌و‌نقل سبب هدر رفتن زمان، ...