عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران بر حسب هر مرکز و مقایسه آنها در سال 1377 می باشد. هدف کلی تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی است. این مطالعه بصورت مقطعی انجام گرفت که مقطع آن از 1/1/77 لغایت29/12/77 می باشد و هزینه هشت مرکز بهداشتی درمانی وابسته به مرکز بهداشت جنوب تهران محاسبه شده است. ...
نمایه ها:
هزینه | 
تهران | 
جنوب | 
1377 | 

بودجه ریزی دولتی از همان ابتدای برنامه ریزی در ایران مشکل دارد و این اشکال در داخل وزارتخانه ها تشدید می گردد و بودجه بطور سلیقه ای و براساس روابط و بصورت چونه ای توزیع می گردد و در نهایت مجری کارها نمی تواند از بودجه استفاده بهینه بکند فلذا خود او نیز براساس ملاک های فوق الذکر عمل می کند (خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج) در واقع می توان گفت در ایران بودجه بصورت متمرکز هزینه می شود و هیچیک از واحدهای محیطی (صف) مستقیم یا غیرمستقیم در جریان امر قرار نمی گیرند. ...
نمایه ها:
شبستر | 
هزینه | 
1373 | 

هدف تعیین میزان فراوانی و علل سوانح و حوادث خانگی در مراجعه کنندگان به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در سال1378 کلیه افرای که در سال 78 در رابطه با حوادث خانگی به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان مراجعه نموده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند اطلاعات لازم جهت مطالعه در فرم های بخصوصی ثبت می گردید در پی گیری ها یبعدی هر گونه تغییر مجددا لحاظ می گردید ...

یکی از حادترین مسائلی که در سالهای اخیر توجه اکثر محافل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان را به خود معطوف داشته است. موضوع افزایش جمعیت تنظیم خانواده و راههای پیشگیری از بارداری می باشد. تنظیم خانواده می تواند از 30-25 درصد مرگ و میر پانصد هزار زنی که همه ساله بعلل مربوط به حاملگی جان خود را از دست می دهد، جلوگیری نماید و نیز از عوارض و معلولیت های رنج آور و نامعلوم میلیونها اسنان که نتیجه مستقیم حاملگی های ناخواسته و پرخطر می باشد، جلوگیری نماید. هدف از انجام این مطالعه تعیین می ...

این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات زیر است: 1- نقش آموزش در اجرای طرح مدیریت جامع کیفیت ، در سیستمهای بهداشتی و درمانی مورد مطالعه از دیدگاه مجریان طرح تا چه اندازه است؟ 2- نقش کار گروهی در اجرای طرح مدیریت جامع کیفیت ، در سیستمهای بهداشتی و درمانی مورد مطالعه از دیدگاه مجریان طرح تا چه اندازه است؟3-میزان توجه به مشتری در اجرای طرح مدیریت جامع کیفیت در سیستمهای بهداشتی و درمانی مورد مطالعه از دیدگاه مجریان طرح تا چه اندازه است؟ ...

با توجه به اهمیت هزینه های خدمات بهداشتی درمانی در کیفیت ارائه این خدمات و عدم اطلاع از میزان بین هزینه ها و به منظور تعیین هزینه واحد خدمتی خدمات بهداشتی درمانی اولیه در خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری به تفکیک نوع خدمت و نوع هزینه، این تحقیق درخانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان در سال 1380 انجام گرفت. تحقیق به روش توصیفی در 26 خانه بهداشت، 6 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری که به روش نمونه گیری تص ...

مشارکت مردان یکی از عوامل اصلی موفقیت برنامه های تنظیم خانواده محسوب می شود و ارتباط مناسب میان زوجین یکی از پیش شرطهای این موفقیت بشمار می رود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد می باشد که با هدف بررسی تأثیر برنامه مشاوره گروهی با زنان بر میزان آگاهی و نگرش و عملکرد همسران آنها در زمینه تنظیم خانواده در شهر زاهدان در سال 1381 است. بدین منظور تعداد 44 نفر از زنان دارای 2 فرزند و بالاتر که از روشهای پیشگیری استفاده نمی کردند، به روش غیر تصادفی از 3 مرکز بهداشتی، ...

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی، بصورت مورد-شاهد می‌باشد که به صورت گذشته‌نگر انجام شده و تحت عنوان بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد، در مراکز بهداشتی-درمانی شهر اصفهان. سال 1374 انجام گردیده و هدف آن تعیین و مقایسه مشخصات دموگرافیک والدین (سن مادر، سطح تحصیلات والدین، شغل والدین، وضعیات اقتصادی خانواده شامل: وضعیت مسکن، میزان درآمد ماهیانه خانواده)، تعداد حاملگیها و فاصله بین حاملگیای مادر، وزن هنگام ت ...

چکیده ندارد.