عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود اطلاعات دقیق در هر سیستمی در پیشبرد برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، کنترل و ارزیابی طرح، فعالیت‌ها و پژوهش‌های موثر نقش موثر ایفا می‌نمایند. با توجه به ماهیت فعالیت‌های سازمانهای بهداشتی و درمانی اطلاعات مدارک پزشکی از دیدگاه پژوهشگران و محققین اهمیت بسزائی در امر نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده دارد. اطلاعات مدارک پزشکی برحسب مورد عبارتست از انعکاس فعالیت‌های بهداشتی و درمانی درخصوص بیماران سرپائی و بستری، این اطلاعات پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌تواند به عنوان ابز ...

بررسی نقش ماهواره در اطلاع‌رسانی علمی در ایران، موضوع اصلی این تحقیق است . در این تحقیق دیدگاه‌های سازمان‌های استفاده‌کننده، به خصوص کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی کشور، مورد بررسی و توجه دقیق قرار گرفته است ، تا روشن گردد که در اطلاع‌رسانی علمی تا چه میزان سهم داشته و چه نقشی را ایفا می‌نماید. نکاتی که در زیر مشاهده می‌شود، نقش بسیار با اهمیتی در تدوین این پایان نامه دارند: 1 - تاثیرات این رسانه در حیات علمی کشور. 2- مشکلات ، موانع و تنگناهای موجود در راه استفاده ...

این رساله طی یک مقدمه و چهار فصل می‌کوشد چارچوب فعالیت‌ها و عملکرد مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات را به عنوان یک مرکز اطلاع‌رسانی تشریح، ارزش و اهمیت موجودیت آن را تبیین، و لزوم توجه و پرداختن هرچه بیشتر و گسترده‌تر را به مرکز به عنوان مروج تحقیقات و اشاعه و انتقال اطلاعات در زمینه ریاضی و فیزیک در کشور آشکار سازد. در نخستین فصل تحقیقات نظری ریاضیات و فیزیک به اجمال آمده و در پی آن چگونگی برپایی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات در ایران مورد اشاره قرار گرفته و ساختار تشکی ...

این رساله طی یک مقدمه و چهار فصل می‌کوشد چهارچوب فعالیت‌ها و عملکرد فیلمخانه ملی ایران را تشریح کرده، ارزش و اهمیت مواد فیلمخانه‌ای (فیلم، عکس ، پوستر و آنونس) را تبیین کند و لزوم توجه و پرداختن هر چه بیشتر و گسترده‌تر به فیلمخانه ملی ایران بعنوان مروج و حافظ فرهنگ تصویری کشور را آشکار سازد. در نخستین فصل پیدایش و سیر تحول سینما به اجمال آمده و در پی آن چگونگی بر پایی اولین فیلمخانه‌ها در جهان و سپس در ایران مورد اشاره قرار گرفته است . کیفیت تهیه و گردآوری مواد فیلمخانه‌ای و ...
 
تعیین و تبیین نیازهای ارتباطی مراکز اطلاع‌رسانی با یکدیگر و طراحی نظام ارتباطی که بستر مناسبی را جهت ایجاد و استقرار این روابط فراهم سازد، محورهای این پژوهش هستند، بدین‌منظور نخست مراکز اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده و با استفاده از تکنیک‌های نیازسنجی، نیازهای ارتباطی آنها مشخص می‌گردد. اطلاعات گردآوری شده که مبین ((نیازهای اظهار شده)) ...

پژوهش حاضر میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از پایگاههای اطلاعاتی کتابشناختی دیسک فشرده "مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی" وزارت جهاد سازندگی را مورد بررسی قرار میدهد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از شیوه درخواست و دریافت اطلاعات ، سرعت دستیابی به اطلاعات ، میزان مرتبط بودن رکوردهای دریافتی و بررسی توان پاسخگویی کاوشگران مرکز اطلاع‌رسانی به درخواستهای کاوش منابع اطلاعاتی بوده است . جامعه مورد پژوهش ، محققان ...

کودکان و نوجوانان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. به همین اعتبار، آگاهی از وشعیت کمی و کیفی و موضوعی فعالیت ها و خدمات مربوط، یا ویژه آنها اولین گام در سایر برنامه ریزی ها و حرکت ها مربوط به این حوزه است. با توجه به موضوع فوق، پژوهشی در راستای ایجاد مرکز ارجاعی اطلاع رسانی کودک و نوجوان انجام گرفته است که هدف از آن شناسایی اصلی ترین مراکزی است که در موضوع های مختلف مربوط به کودکان و نوجوانان در مناطق بیست گانه براساس تقسیمات شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. سپس چگو ...

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی صنعت نفت تهران (شامل مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایر ان ، مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، کتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت ) می باشد . روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده. جامعه مورد مطالعه شامل 6250 نفر عضو مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس برای جلو گیری از پراکندگی پاسخ های مختل ...